English Thứ Sáu, 24-05-2019, 07:50 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 95872394
Đang online: 206

Chuẩn bị nội dung giải trình giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND tỉnh

Đăng ngày: 11/04/2018; 408 lần đọc

Theo Kế hoạch số 16/KH-HĐND ngày 09/4/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc tổ chức phiên giải trình giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND tỉnh, bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút, ngày 24/4/2018 (Truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh tham dự phiên giải trình giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND tỉnh và trực tiếp trả lời các vấn đề có liên quan (khi được chủ trì Hội nghị yêu cầu).

Các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường và Cục Thi hành án dân sự tỉnh chuẩn bị nội dung giải trình; đảm bảo ngắn gọn, đi thẳng trọng tâm vấn đề; xác định rõ cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm giải quyết, giải pháp, thời gian và tiến độ giả​i quyết. Báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh chậm nhất ngày 16/4/2018, cụ thể:

Sở Công Thương giải trình về kết quả thực hiện ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại phiên chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh vào tháng 4/2017 đối với việc quy hoạch, xây dựng  chợ nông thôn, miền núi.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải trình: Việc quy hoạch, xây dựng, quản lý sử dụng, khai thác công trình cấp nước nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh và kết quả thực hiện Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 12/01/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt phương án giao đơn vị quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh giải trình: Việc tổ chức thi hành án dân sự về tiền đạt thấp so với chỉ tiêu đề ra; làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức kê biên tài sản thi hành án; tổ chức thực hiện cưỡng chế thi hành án; tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án; việc giao tài sản bán đấu giá thi hành án. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trong thời gian đến, nhất là việc thi hành án dân sự về tiền.

Sở Tài nguyên và Môi trường giải trình nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến những sai sót trong việc triển khai thực hiện dự án VLAP. Ai chịu trách nhiệm chính?. Những trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (được cấp bởi dự án VLAP) đã phát hiện có sai sót nhưng đến nay chưa chỉnh sửa (trên địa bàn mỗi xã). Giải pháp và thời gian hoàn thành việc khắc phục những trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị sai sót. Đánh giá mức độ hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai tại 6 huyện (Minh Long, Ba Tơ, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Trà Bồng, Lý Sơn) và 68 xã, thị trấn thuộc phạm vi triển khai thực hiện của dự án VLAP. Đề xuất giải pháp nâng cao mức độ hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai tại 6 huyện nói riêng và trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến.

KA


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019, báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu và tham gia góp ý nội dung dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát; trực tiếp gửi văn bản góp ý cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và báo cáo UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2912/BKHĐT-HTX ngày 07/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hỗ trợ phát triển HTX từ nguồn vốn dự phòng 10% Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1741/UBND-NNTN ngày 10/4/2019; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 25/5/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất bổ sung trụ quảng cáo tại dự án Trung tâm Thương mại và Siêu thị Hùng Cường Big C vào quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh như đề xuất của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 521/SVHTTDL-QLVH ngày 04/5/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích