English Chủ Nhật, 22-09-2019, 06:24 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109320550
Đang online: 193

Chuẩn bị nội dung giải trình giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND tỉnh

Đăng ngày: 11/04/2018; 445 lần đọc

Theo Kế hoạch số 16/KH-HĐND ngày 09/4/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc tổ chức phiên giải trình giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND tỉnh, bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút, ngày 24/4/2018 (Truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh tham dự phiên giải trình giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND tỉnh và trực tiếp trả lời các vấn đề có liên quan (khi được chủ trì Hội nghị yêu cầu).

Các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường và Cục Thi hành án dân sự tỉnh chuẩn bị nội dung giải trình; đảm bảo ngắn gọn, đi thẳng trọng tâm vấn đề; xác định rõ cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm giải quyết, giải pháp, thời gian và tiến độ giả​i quyết. Báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh chậm nhất ngày 16/4/2018, cụ thể:

Sở Công Thương giải trình về kết quả thực hiện ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại phiên chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh vào tháng 4/2017 đối với việc quy hoạch, xây dựng  chợ nông thôn, miền núi.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải trình: Việc quy hoạch, xây dựng, quản lý sử dụng, khai thác công trình cấp nước nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh và kết quả thực hiện Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 12/01/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt phương án giao đơn vị quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh giải trình: Việc tổ chức thi hành án dân sự về tiền đạt thấp so với chỉ tiêu đề ra; làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức kê biên tài sản thi hành án; tổ chức thực hiện cưỡng chế thi hành án; tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án; việc giao tài sản bán đấu giá thi hành án. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trong thời gian đến, nhất là việc thi hành án dân sự về tiền.

Sở Tài nguyên và Môi trường giải trình nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến những sai sót trong việc triển khai thực hiện dự án VLAP. Ai chịu trách nhiệm chính?. Những trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (được cấp bởi dự án VLAP) đã phát hiện có sai sót nhưng đến nay chưa chỉnh sửa (trên địa bàn mỗi xã). Giải pháp và thời gian hoàn thành việc khắc phục những trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị sai sót. Đánh giá mức độ hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai tại 6 huyện (Minh Long, Ba Tơ, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Trà Bồng, Lý Sơn) và 68 xã, thị trấn thuộc phạm vi triển khai thực hiện của dự án VLAP. Đề xuất giải pháp nâng cao mức độ hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai tại 6 huyện nói riêng và trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến.

KA


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 10536/BTC-NSNN ngày 09/9/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn địa phương trong công tác báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 77/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8245/VPCP-KTTH ngày 12/9/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/2019/QH14 của Quốc hội.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 4790/BYT-ATTP ngày 19/8/2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích