English Thứ Tư, 17-07-2019, 19:23 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 102896715
Đang online: 146

Chuẩn bị nội dung giải trình giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND tỉnh

Đăng ngày: 11/04/2018; 423 lần đọc

Theo Kế hoạch số 16/KH-HĐND ngày 09/4/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc tổ chức phiên giải trình giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND tỉnh, bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút, ngày 24/4/2018 (Truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh tham dự phiên giải trình giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND tỉnh và trực tiếp trả lời các vấn đề có liên quan (khi được chủ trì Hội nghị yêu cầu).

Các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường và Cục Thi hành án dân sự tỉnh chuẩn bị nội dung giải trình; đảm bảo ngắn gọn, đi thẳng trọng tâm vấn đề; xác định rõ cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm giải quyết, giải pháp, thời gian và tiến độ giả​i quyết. Báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh chậm nhất ngày 16/4/2018, cụ thể:

Sở Công Thương giải trình về kết quả thực hiện ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại phiên chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh vào tháng 4/2017 đối với việc quy hoạch, xây dựng  chợ nông thôn, miền núi.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải trình: Việc quy hoạch, xây dựng, quản lý sử dụng, khai thác công trình cấp nước nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh và kết quả thực hiện Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 12/01/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt phương án giao đơn vị quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh giải trình: Việc tổ chức thi hành án dân sự về tiền đạt thấp so với chỉ tiêu đề ra; làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức kê biên tài sản thi hành án; tổ chức thực hiện cưỡng chế thi hành án; tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án; việc giao tài sản bán đấu giá thi hành án. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trong thời gian đến, nhất là việc thi hành án dân sự về tiền.

Sở Tài nguyên và Môi trường giải trình nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến những sai sót trong việc triển khai thực hiện dự án VLAP. Ai chịu trách nhiệm chính?. Những trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (được cấp bởi dự án VLAP) đã phát hiện có sai sót nhưng đến nay chưa chỉnh sửa (trên địa bàn mỗi xã). Giải pháp và thời gian hoàn thành việc khắc phục những trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị sai sót. Đánh giá mức độ hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai tại 6 huyện (Minh Long, Ba Tơ, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Trà Bồng, Lý Sơn) và 68 xã, thị trấn thuộc phạm vi triển khai thực hiện của dự án VLAP. Đề xuất giải pháp nâng cao mức độ hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai tại 6 huyện nói riêng và trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến.

KA


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1609/BXD-KTXD ngày 09/7/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Xây dựng, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, triển khai thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại Công văn số 786/TTg-CN ngày 01/7/2019 về việc chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 3724-CV/TU ngày 05/7/2019 triển khai Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về một số nội dung liên quan đến việc xây dựng Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh theo yêu cầu tại Công văn số 3728-CV/TU ngày 05/7/2019 của Thường trực Tỉnh ủy, trình UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích