English Thứ Bảy, 23-06-2018, 13:51 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 74166482
Đang online: 68

Chuẩn bị các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2017

Đăng ngày: 12/10/2017; 2106 lần đọc

Để chuẩn bị có chất lượng các nội dung trình HĐND tỉnh và đúng thời gian theo luật định, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát các nội dung cần đề xuất, tham mưu UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2017. Trường hợp cần sửa đổi, bổ sung danh mục các nội dung tại Phụ lục kèm theo Công văn này, kịp thời báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 16/10/2017.

Đối với các Báo cáo thường kỳ của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; tình hình thực hiện dự toán thu, chi, tạm ứng, ứng trước ngân sách nhà nước, đầu tư phát triển; công​ tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; về giải quyết khiếu nại, tố cáo; kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri; kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát, khảo sát của các Ban và Thường trực HĐND tỉnh: Các sở, ban ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/11/2017 để xem xét, trình HĐND tỉnh.

 

Về các nghị quyết chuyên đề, yêu cầu các sở, ban ngành được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng dự thảo nghị quyết khẩn trương tham mưu, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 20/10/2017 tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết. Đồng thời, xây dựng dự thảo nghị quyết và thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo nghị quyết, trình UBND tỉnh trước ngày 02/11/2017 để tổ chức họp cho ý kiến trước khi trình HĐND tỉnh.

 

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm rà soát, theo dõi, đôn đốc các sở, ngành có nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm; khẩn trương trình UBND tỉnh tổ chức họp, xem xét, cho ý kiến để hoàn chỉnh, trình HĐND tỉnh bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng. Hạn cuối cùng trình HĐND tỉnh là ngày 20/11/2017.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh  báo cáo sơ kết công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm 2018 gửi các cơ trung ương theo nội dung Công văn số 5756/VPCP-KGVX ngày 18/6/2018 của Văn phòng Chính phủ. Hoàn thành nhiệm vụ, gửi UBND tỉnh trước ngày 27/6/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, góp ý nội dung Dự thảo Thông tư hướng dẫn Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực ngành tài nguyên và môi trường; có văn bản tham gia góp ý trực tiếp, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì họp Tổ tư vấn của tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương xem xét, xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc công tác bồi thường, GPMB, tái định cư Dự án Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi – giai đoạn 1 B theo kiến nghị của Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất về chủ trương việc Hội Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2022; thời gian tổ chức Đại hội trong tháng 6/2018.​ 

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích