English Thứ Sáu, 20-10-2017, 23:03 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 64730581
Đang online: 81

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Chuẩn bị các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2017

Đăng ngày: 12/10/2017; 485 lần đọc

Để chuẩn bị có chất lượng các nội dung trình HĐND tỉnh và đúng thời gian theo luật định, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát các nội dung cần đề xuất, tham mưu UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2017. Trường hợp cần sửa đổi, bổ sung danh mục các nội dung tại Phụ lục kèm theo Công văn này, kịp thời báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 16/10/2017.

Đối với các Báo cáo thường kỳ của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; tình hình thực hiện dự toán thu, chi, tạm ứng, ứng trước ngân sách nhà nước, đầu tư phát triển; công​ tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; về giải quyết khiếu nại, tố cáo; kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri; kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát, khảo sát của các Ban và Thường trực HĐND tỉnh: Các sở, ban ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/11/2017 để xem xét, trình HĐND tỉnh.

 

Về các nghị quyết chuyên đề, yêu cầu các sở, ban ngành được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng dự thảo nghị quyết khẩn trương tham mưu, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 20/10/2017 tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết. Đồng thời, xây dựng dự thảo nghị quyết và thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo nghị quyết, trình UBND tỉnh trước ngày 02/11/2017 để tổ chức họp cho ý kiến trước khi trình HĐND tỉnh.

 

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm rà soát, theo dõi, đôn đốc các sở, ngành có nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm; khẩn trương trình UBND tỉnh tổ chức họp, xem xét, cho ý kiến để hoàn chỉnh, trình HĐND tỉnh bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng. Hạn cuối cùng trình HĐND tỉnh là ngày 20/11/2017.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định sử dụng 1,5 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh ​năm 2017 để hỗ trợ kinh phí cho UBND huyện Nghĩa Hành thực hiện lập quy hoạch xây dựng vùng.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định sử dụng 3,88 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2017 để bố trí cho Sở Nội vụ thực hiện khen thưởng đối với 207 bà mẹ được truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnhgiao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – Thương bin​h và xã hội rà soát, hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều mới có khó khăn về nhà ở theo điều kiện quy định tại Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo trực tiếp Bộ Xây dựng và UBND tỉnh đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất cho phép Công ty TNHH MTV Xây dựng Thiên Minh PhátCông ty CP ĐTXD dịch vụ Đông Phương được kéo dài thời gian khai thác cát làm VLXD thông thường tại mỏ cát số 1, thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi và mỏ cátthôn Mỹ Hòa, xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa đến hết ngày 31/10/2017.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Bộ KH&CN tại văn bản số 2938/BKHCN-ƯDCN ngày 07/9/2017 về việc cung cấp số liệu phục vụ tính toán tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị năm 2016-2017.
 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&CN chủ trì, thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ KH&CN tại Công văn số 2928/BKHCN-CNN ngày 06/9/2017 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 553/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Công văn số 2072/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng về việc báo cáo thông tin các công trình giao thông trong đô thị trên địa bàn tỉnh.
 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương triển khai thực hiện Quyết định số 1305/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016; tổng hợp gửi Bộ Công Thương trước ngày 01/02 hàng năm.

 

Phim tư liệu

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh