English Thứ Tư, 26-06-2019, 02:38 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 100103597
Đang online: 149
Tin tức Tin Nổi bật Xem chi tiết tin tức

Cho ý kiến về quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ được luân chuyển, điều động

Đăng ngày: 21/05/2019; 721 lần đọc

 Sáng 21-5, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng chủ trì họp cho ý kiến về Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, điều động trên địa bàn tỉnh. Cùng dự buổi làm việc có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Tăng Bính, Đặng Ngọc Dũng, Võ Phiên, cùng lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh. 

Theo dự thảo của Sở Nội vụ, quy định này thực hiện hỗ trợ đối với cán bộ và công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, điều động từ cấp tỉnh về cấp huyện, từ cấp huyện lên cấp tỉnh; từ huyện về xã, từ xã lên cấp huyện và luân chuyển, điều động ngang cấp (từ​ cấp huyện sang cấp huyện, từ cấp xã sang cấp xã) theo Kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

Đối tượng áp dụng chính sách này là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh quản lý được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh luân chuyển, điều động giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ các huyện, Thành ủy quản lý được Ban Thường vụ các huyện, Thành ủy luân chuyển, điều đồng giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Cán bộ giữ chức trưởng phòng và tương đương cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ trẻ được Thường trực Tỉnh ủy thống nhất cho ý kiến để cơ quan có thẩm quyền quyết định luân chuyển, điều đồng giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

Theo Dự thảo, cán bộ luân chuyển, điều đồng được hưởng 4 chính sách hỗ trợ như: Hỗ trợ ban đầu, hỗ trợ sinh hoạt phí, hỗ trợ đi lại và hỗ trợ bố trí nhà ở công vụ.

 

Qua ý kiến các sở, ngành và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng thống nhất sự cần thiết ban hành chính sách này. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu, đề xuất thêm về mức hỗ trợ thuê nhà ở công vụ (miền núi, đồng bằng); hỗ trợ đi lại; hỗ trợ về khoảng cách; không hỗ trợ theo mức lương cơ sở, chỉ hỗ trợ bằng tiền,…

 

B.T

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu các nội dung hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 6657/BTC-HCSN ngày 11/6/2019 về việc hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai Đề án "Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025" để triển khai thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý theo thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2597/TCPCP-BNV ngày 12/6/2019 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 3685-CV/TU ngày 17/6/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Nội vụ và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2630/BTNMT-ĐĐBĐVN ngày 06/6/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất số lượng, vị trí đặt các mốc độ cao “thế kỷ” trên địa bàn tỉnh, thành phố thuộc dự án “Hiện đại hóa mạng lưới độ cao quốc gia phục vụ công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội tại một số thành phố lớn và khu vực ven biển; tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Công văn số 6490/BTC-TCNH ngày 06/06/2019 của Bộ Tài chính; rà soát, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh cho ý kiến đối với việc tăng cường ủy thác vốn từ ngân sách địa phương sang Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách hiện hành, trong đó có chính sách cho vay đối với người khuyết tật và các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng lao động là người khuyết tật.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích