English Thứ Năm, 17-10-2019, 19:35 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110778827
Đang online: 211
Tin tức Tin Nổi bật Xem chi tiết tin tức

Cho ý kiến về quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ được luân chuyển, điều động

Đăng ngày: 21/05/2019; 808 lần đọc

 Sáng 21-5, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng chủ trì họp cho ý kiến về Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, điều động trên địa bàn tỉnh. Cùng dự buổi làm việc có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Tăng Bính, Đặng Ngọc Dũng, Võ Phiên, cùng lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh. 

Theo dự thảo của Sở Nội vụ, quy định này thực hiện hỗ trợ đối với cán bộ và công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, điều động từ cấp tỉnh về cấp huyện, từ cấp huyện lên cấp tỉnh; từ huyện về xã, từ xã lên cấp huyện và luân chuyển, điều động ngang cấp (từ​ cấp huyện sang cấp huyện, từ cấp xã sang cấp xã) theo Kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

Đối tượng áp dụng chính sách này là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh quản lý được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh luân chuyển, điều động giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ các huyện, Thành ủy quản lý được Ban Thường vụ các huyện, Thành ủy luân chuyển, điều đồng giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Cán bộ giữ chức trưởng phòng và tương đương cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ trẻ được Thường trực Tỉnh ủy thống nhất cho ý kiến để cơ quan có thẩm quyền quyết định luân chuyển, điều đồng giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

Theo Dự thảo, cán bộ luân chuyển, điều đồng được hưởng 4 chính sách hỗ trợ như: Hỗ trợ ban đầu, hỗ trợ sinh hoạt phí, hỗ trợ đi lại và hỗ trợ bố trí nhà ở công vụ.

 

Qua ý kiến các sở, ngành và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng thống nhất sự cần thiết ban hành chính sách này. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu, đề xuất thêm về mức hỗ trợ thuê nhà ở công vụ (miền núi, đồng bằng); hỗ trợ đi lại; hỗ trợ về khoảng cách; không hỗ trợ theo mức lương cơ sở, chỉ hỗ trợ bằng tiền,…

 

B.T

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Đảo Ngọc Lý Sơn tại Công văn Công văn số 115/CV-ĐNLS ngày 29/9/2019 về việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án mở rộng Khách sạn Đảo Ngọc Lý Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu nội dung đề nghị của Tổ hợp tác khai thác đá đen thủ công Bình Tân tại Văn bản số 01/CV ngày 24/9/2019 về việc bổ sung quy hoạch và cho phép thăm dò, khai thác các điểm khoáng sản đá chẻ tại thôn Liêm Quang và Nhơn Hòa I, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì kiểm tra thực tế và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết đề nghị của UBND huyện Ba Tơ tại Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 30/9/2019 về việc xin chủ trương đầu tư khẩn cấp công trình Đập Mang Voang, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương lập nhiệm vụ quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tổ chức thẩm định, trình phê duyệt theo quy định để triển khai các bước tiếp theo.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích