English Thứ Ba, 18-06-2019, 14:47 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99176056
Đang online: 246
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Cho ý kiến về quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ được luân chuyển, điều động

Đăng ngày: 21/05/2019; 704 lần đọc

 Sáng 21-5, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng chủ trì họp cho ý kiến về Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, điều động trên địa bàn tỉnh. Cùng dự buổi làm việc có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Tăng Bính, Đặng Ngọc Dũng, Võ Phiên, cùng lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh. 

Theo dự thảo của Sở Nội vụ, quy định này thực hiện hỗ trợ đối với cán bộ và công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, điều động từ cấp tỉnh về cấp huyện, từ cấp huyện lên cấp tỉnh; từ huyện về xã, từ xã lên cấp huyện và luân chuyển, điều động ngang cấp (từ​ cấp huyện sang cấp huyện, từ cấp xã sang cấp xã) theo Kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

Đối tượng áp dụng chính sách này là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh quản lý được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh luân chuyển, điều động giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ các huyện, Thành ủy quản lý được Ban Thường vụ các huyện, Thành ủy luân chuyển, điều đồng giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Cán bộ giữ chức trưởng phòng và tương đương cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ trẻ được Thường trực Tỉnh ủy thống nhất cho ý kiến để cơ quan có thẩm quyền quyết định luân chuyển, điều đồng giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

Theo Dự thảo, cán bộ luân chuyển, điều đồng được hưởng 4 chính sách hỗ trợ như: Hỗ trợ ban đầu, hỗ trợ sinh hoạt phí, hỗ trợ đi lại và hỗ trợ bố trí nhà ở công vụ.

 

Qua ý kiến các sở, ngành và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng thống nhất sự cần thiết ban hành chính sách này. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu, đề xuất thêm về mức hỗ trợ thuê nhà ở công vụ (miền núi, đồng bằng); hỗ trợ đi lại; hỗ trợ về khoảng cách; không hỗ trợ theo mức lương cơ sở, chỉ hỗ trợ bằng tiền,…

 

B.T

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1646/BKHCN-VP ngày 07/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc cử 01 huấn luyện viên, 01 vận động viên tham gia thi đấu Giải Vô địch Wushu trẻ châu Á tại Brunei từ ngày 16/8/2019 đến 24/8/2019 như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 697/TTr-SVHTTDL ngày 07/6/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích