English Thứ Hai, 16-09-2019, 07:54 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Tin tức Tin Nổi bật Xem chi tiết tin tức

Cho ý kiến về Đề cương Kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2020-2030

Đăng ngày: 17/05/2019; 815 lần đọc

Sáng 17-5, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Tăng Bính, Đặng Ngọc Dũng, Võ Phiên và các sở, ngành liên quan làm việc với Nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Tôn Đức Thắng để cho ý kiến về Đề cương chi tiết Kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020-2030.

Theo đó, Đề cương chi tiết được chia làm 4 phần chính: (1) Giới thiệu chung; (2) Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2010 – 2018; (3) Kế ho​ạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và (4) Kết luận và kiến nghị.

 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành đề nghị Nhóm nghiên cứu cần xây dựng Đề cương chi tiết, toàn diện hơn, phải nêu lên được các thế mạnh, cũng như tồn tại, hạn chế của từng ngành, từng lĩnh vực của tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian qua so với các địa phương khác và so với cả nước để có cơ sở cho việc xác định nội dung Kế hoạch này mang tính khoa học, phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,..

 

Qua ý kiến tham gia của các sở, ngành và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng cho rằng, đây là nhiệm vụ rất quan trọng để định hướng phát triển tỉnh Quảng Ngãi trong 10 năm đến. Do vậy, yêu cầu Nhóm nghiên cứu phải nêu được những lợi thế, cũng như những hạn chế, tồn tại của tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian qua, từ đó đề xuất phương án và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi một cách có căn cứ khoa học nhằm phát huy lợi thế so sánh của tỉnh Quảng Ngãi; xác định các chức năng của tỉnh Quảng Ngãi đối với vùng và cả nước để  xây dựng Quảng Ngãi ngày càng phát triển trong thời kỳ tới.

 

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, Nhóm nghiên cứu phải định hướng rõ hơn nhiệm vụ từng ngành, từng lĩnh vực, cũng như các vùng trọng tâm để phát triển trong tương tai, như: Vùng Khu kinh tế Dung Quất, vùng thành phố Quảng Ngãi, vùng ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, vùng phía Nam, phía Tây của tỉnh Quảng Ngãi. Ngoài ra, đề xuất cơ chế, chính sách, nguồn vốn, nguồn nhân lực và các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ đột phá,…nhìn vào đây thấy rõ bức tranh tổng thể của tỉnh Quảng Ngãi để lãnh đạo, chỉ đạo điều hành tỉnh Quảng Ngãi ngày càng phát triển trong tương lai.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý, gửi ý kiến về Bộ Thông tin và Truyền thông như đề nghị tại Công văn số 2992/BTTTT-VP ngày 05/9/2019 về việc góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đô thị thông minh tại Việt Nam.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của ngành; tham mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 01/10/2019 để xem xét, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp và báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1598/QĐ-TTg ngày 17/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2030; trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25/9/2019.

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích