English Thứ Hai, 14-10-2019, 08:24 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110609640
Đang online: 323
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Cho ý kiến về Đề cương Kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2020-2030

Đăng ngày: 17/05/2019; 832 lần đọc

Sáng 17-5, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Tăng Bính, Đặng Ngọc Dũng, Võ Phiên và các sở, ngành liên quan làm việc với Nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Tôn Đức Thắng để cho ý kiến về Đề cương chi tiết Kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020-2030.

Theo đó, Đề cương chi tiết được chia làm 4 phần chính: (1) Giới thiệu chung; (2) Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2010 – 2018; (3) Kế ho​ạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và (4) Kết luận và kiến nghị.

 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành đề nghị Nhóm nghiên cứu cần xây dựng Đề cương chi tiết, toàn diện hơn, phải nêu lên được các thế mạnh, cũng như tồn tại, hạn chế của từng ngành, từng lĩnh vực của tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian qua so với các địa phương khác và so với cả nước để có cơ sở cho việc xác định nội dung Kế hoạch này mang tính khoa học, phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,..

 

Qua ý kiến tham gia của các sở, ngành và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng cho rằng, đây là nhiệm vụ rất quan trọng để định hướng phát triển tỉnh Quảng Ngãi trong 10 năm đến. Do vậy, yêu cầu Nhóm nghiên cứu phải nêu được những lợi thế, cũng như những hạn chế, tồn tại của tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian qua, từ đó đề xuất phương án và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi một cách có căn cứ khoa học nhằm phát huy lợi thế so sánh của tỉnh Quảng Ngãi; xác định các chức năng của tỉnh Quảng Ngãi đối với vùng và cả nước để  xây dựng Quảng Ngãi ngày càng phát triển trong thời kỳ tới.

 

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, Nhóm nghiên cứu phải định hướng rõ hơn nhiệm vụ từng ngành, từng lĩnh vực, cũng như các vùng trọng tâm để phát triển trong tương tai, như: Vùng Khu kinh tế Dung Quất, vùng thành phố Quảng Ngãi, vùng ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, vùng phía Nam, phía Tây của tỉnh Quảng Ngãi. Ngoài ra, đề xuất cơ chế, chính sách, nguồn vốn, nguồn nhân lực và các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ đột phá,…nhìn vào đây thấy rõ bức tranh tổng thể của tỉnh Quảng Ngãi để lãnh đạo, chỉ đạo điều hành tỉnh Quảng Ngãi ngày càng phát triển trong tương lai.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng Đề án “Thuê chuyên gia Cu Ba hỗ trợ khám, chữa bệnh, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020-2025”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tại Thông báo số 350/TB-VPCP ngày 02/10/2019 của Văn phòng Chính phủ; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu, điều chỉnh các nội dung quy hoạch Khu du lịch Mỹ Khê không còn phù hợp trong quá trình xây dựng đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phần còn lại của xã Tịnh Kỳ và xã Tịnh Khê; khẩn trương hoàn thành đồ án quy hoạch trình UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế làm việc với Công ty TNHH Một thành viên Doanh nghiệp xã hội Cao để xây dựng Đề án cụ thể về việc đầu tư cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn (Bệnh viện đa khoa Dung Quất trước đây); trên cơ sở đó, chủ trì phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ, UBND huyện Bình Sơn và các sở, ngành liên quan tham gia góp ý hoàn chỉnh Đề án, tham mưu UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích