English Thứ Tư, 11-12-2019, 12:20 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114162215
Đang online: 265
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Cho ý kiến về chính sách hỗ trợ cho người có công vào dịp Lễ, Tết; hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế

Đăng ngày: 27/11/2019; 654 lần đọc

Sáng 27-11, UBND tỉnh họp cho ý kiến về chính sách quy định mức chi tặng quà cho các đối tượng người có công với cách mạng vào dịp Lễ kỷ niệm Ngày thương binh liệt sĩ 27/7, ngày Tết cổ truyền và mức chi hỗ trợ thăm hỏi, động viên đối tượng hưu trí, mất sức lao động do cơ quan Bảo hiểm xã hội quản lý vào dịp Tết cổ truyền; việc hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế.

Theo Giáo đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, hiện nay hàng năm vào dịp Tết cổ truyền dân tộc và dịp Lễ 27/7, tỉnh ta đều thực hiện chế độ thăm hỏi, động viên và tặng quà đối với gia đình chính sách người có công với cách mạng với mức chi 600.000 đồng/gia đình/năm; thực hiện chế độ thăm hỏi, động viên các đối tượng hưu trí, mất sức lao động do cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý với mức chi 200.000 đồng/suất.

Từ năm 2020, Sở đề xuất mức hỗ trợ tăng lên 800.000 đồng/gia đình/năm và đến năm 2021-2025, tăng lên 1.000.00 đồng/gia đình/năm đối với gia đình chính sách và hỗ trợ 300.000 đồng/suất đối với hưu trí.

nbb2-26112019.jpg
Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà gia đình thương binh

Đối với chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế (BHYT), Sở Lao động và Thương binh và Xã hội đề xuất các mức hỗ trợ tiền đóng BHYT, như: 20% cho học sinh, sinh viên là con gia đình đông con và gặp nhiều khó khăn về kinh tế; 30% cho người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác; cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo; cho học sinh, sinh viên là con thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 60% trở xuống; 70% cho người cao tuổi (từ 60 -80 tuổi) thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình và 100% cho người nhiễm HIV.

 

Qua ý kiến các sở, ngành và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Tăng Bính, Đặng Ngọc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng cơ bản thống nhất nội dung dự thảo; yêu cầu Sở Lao động, Thương và Xã hội tiếp thu ý kiến các đại biểu dự họp, sớm hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, trình HĐND trong kỳ họp đến.

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 3765/BKHCN-HVKHCN ngày 22/11/2019 của của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc báo cáo năm 2019 về tình hình và kết quả thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 876/BKHCN-VP ngày 03/12/2019 về việc thực hiện báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu xử lý tình trạng lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế theo nội dung đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Công văn số 1770/BHXH-GĐBHYT ngày 29/11/2019. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Đức Phổ và UBND xã Phổ Ninh tổ chức kiểm tra thực tế, xác định mức độ ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật trong Kho lưu chứa nông sản (cũ) của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phổ Ninh; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích