English Thứ Sáu, 24-11-2017, 20:00 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 66038408
Đang online: 126

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Cho ý kiến triển khai, nhân rộng các mô hình sản xuất nông, lâm, thủy sản tại các huyện miền núi

Đăng ngày: 12/09/2017; 215 lần đọc
 

Sáng 12-9, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng chủ trì buổi cuộc họp cho ý kiến triển khai một số mô hình sản xuất nông, lâm, thủy sản để nhân rộng tại các huyện miền núi trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh, đại diện các sở, ngành của tỉnh và lãnh đạo UBND các huyện miền núi.

 

 
 

Trong giai đoạn 2011-2016, Trung tâm khuyến nông tỉnh đã phối hợp với các địa phương, cấp, ngành tăng cường vận động tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện 14 loại mô hình tại các huyện miền núi với tổng vốn đầu tư trên 3 tỷ đồng.

 

Nhiều mô hình đem lại hiểu quả cao như: Mô hình cải tiến kỹ thuật sản xuất lúa ở các huyện miền núi đạt năng suất từ 55-60 tạ/ha, cao hơn so với sản xuất đại trà từ 10-20 tạ/ha; Mô hình cải tạo đàn trâu tại 3 huyện miền núi: Ba Tơ, Minh Long và Sơn Hà đã từng bước thay đổi tập quán chăn nuôi cũ, khả năng chống bệnh cao, thích nghi tốt với khí hậu miền núi, khối lượng sơ sinh đạt 28-30 kg (lớn hơn trâu địa phương 10 kg/con), con trưởng thành đạt 450-500 kg (tăng 100-150 kg/con so với trâu địa phương); Mô hình trồng rừng hỗn giao (lim xanh với cây keo), trồng  cây sa nhân dưới tán rừng, bước đầu có hiệu quả, người dân từng bước nhận thức về giá trị của cây gỗ lớn, dược liệu quý, góp phần quan trọng trong chiến lược phát triển rừng, nâng cao thu nhập từ nghề rừng.

 

Đặc biệt, mô hình nuôi cá nước ngọt mang lại hiệu quả khá cao. Chỉ tính riêng năm 2015, 05 huyện miền núi (trừ huyện Tây Trà) thả nuôi 25 ngàn con giống, sau 4 tháng nuôi thu được hơn 10.368 kg cá thương phẩm, lợi nhuận trên 240 triệu đồng, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện dinh dưỡng bữa ăn cho đồng bào miền núi,…

 

Thông qua các mô hình, nhiều hộ gia đình được được tập huấn, hướng dẫn, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, các phương pháp sản xuất hiệu quả, trực tiếp góp phần nâng cao kiến thức về kinh tế và kỹ thuật sản xuất cho nông dân, thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao sản lượng, giá trị sản phẩm, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống cho người dân các huyện miền núi trên địa bàn tỉnh.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều mô hình tuy được đánh giá đạt hiệu quả hoặc đạt hiệu quả cao nhưng tác động lan tỏa, nhân rộng còn hạn chế, một số mô hình không thể nhân rộng; nhiều mô hình sau khi đầu tư không được duy trì, nhất là các giống vật nuôi, cây trồng mới tuyển chọn từ các địa phương khác; việc chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật cho người dân, nhiều nơi còn chậm,…

 

Tại buổi làm việc, các địa biểu tham gia thảo luận, đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các mô hình của địa phương trong thời gian qua.

 

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm tham mưu để điều chỉnh quy hoạch vùng cây con của tỉnh, kể cả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp phù hợp với tình hình thực tế; thực hiện lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình hiện có trên địa bàn các huyện miền núi; đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ khoa học – kỹ thuật.

 

Thay đổi phương thức, hình thức hỗ trợ, không hỗ trợ đơn lẻ, tập trung vào các nhóm hộ, tìm những người nòng cốt, có năng lực để dẫn đầu các nhóm hộ, hướng dẫn các thành viên trong nhóm cùng hợp tác sản xuất;có chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào miền núi; chú trọng công tác tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp người dân trong việc xóa đói, giảm nghèo; khuyến khích phát triển các hàng hóa có thương hiệu,…

 

V.Nhẫn

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh và các đơn vị có liên quan khẩn trương nghiên cứu nội d​ung đề nghị của Sở NN&PTNT tại văn bản số 3459/SNNPTNT ngày 16/11/2017 về việc đề xuất định mức kỹ thuật thực hiện dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trong năm 2017, tham mưu UBND tỉnh xem xét trước ngày 28/11/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao quán triệt, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận số 455-KL/TU ngày 19/10/2017 của Tỉnh ủy về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, trình UBND tỉnh chỉ đạo các biện pháp quản lý, bình ổn thị​ trường giá cả cuối năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 30/11/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, trình UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư 105/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2017-2020. Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 30/11/2017

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các​ Sở ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện đánh giá kết quả và đăng ký nhu cầu bản quyền phần mềm Microsoft Office; tổng hợp báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng thời gian yêu cầu và biểu mẫu kèm theo Công văn số 4081/BTTTT-THH ngày 09/11/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và địa phương liên quan tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em từ 3- 5 tuổi trên địa bàn tỉnh như chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 15206/BTC-NSNN ngày 09/11/2017.

 

 

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh