English Thứ Ba, 21-02-2017, 05:47 (GMT+7)

Giới thiệu

Tin tức

Thông báo-Báo cáo

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 55282050
Đang online: 48

Công bố thông tin

Tin tức Tin từ UBND Tỉnh Xem chi tiết tin tức

Cho ý kiến Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Đăng ngày: 04/01/2017; 540 lần đọc
Quang cảnh buổi làm việc

Chiều 03-01, Hội đồng thẩm định Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức họp thẩm định đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp Quảng Ngãi; Văn phòng UBND tỉnh; Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh. Đồng chí Đặng Văn Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh – Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe Báo cáo Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của các cơ quan, đơn vị và trao đổi với các thành viên Hội đồng thẩm định, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh thống nhất trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án 105 vị trí việc làm của Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất; 56 vị trí việc làm đối với Văn phòng UBND tỉnh. Riêng đối với Đề án vị trí việc làm của Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh, Phó Chủ tịch yêu cầu cần Bệnh viện cần sớm tiến hành hoàn thiện lại đề án theo đúng quy định. Đồng thời, yêu cầu Bệnh viện cần phối hợp với Sở Y tế tỉnh để chuyển to​àn bộ biên chế sự nghiệp đã giao cho ngành Y tế hiện nay chưa sử dụng cho Bệnh viện Sản –Nhi. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ xem xét tình hình thực tế của tỉnh để bố trí thêm biên chế cho bệnh viện.

 

Phó Chủ tịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh phải thực hiện theo đúng lộ trình về tinh giảm biên chế, từ nay đến năm 2021, cần căn cứ chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để tiến hành tinh giảm 10% biên chế theo yêu cầu của toàn bộ hệ thống chính trị từ Trung ương tới cơ sở.

 V.Nhẫn​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Thông tin cần biết

  
 icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, nghiên cứu đề nghị của Công ty Cổ phần đầu tư Hà – Mỹ Á tại văn bản số 03/CV-DA/Ha-MyA ngày 13/02/2017 về việc xin chủ trương lập hồ sơ cấp phép khai thác cát sông Trà Khúc đoạn qua huyện Tư Nghĩa, có ý kiến tham mưu đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định .

 

icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 279/BKHCN-ĐP ngày 08/02/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miên núi bắt đầu năm 2018, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ đúng thời gian quy định.

 

 

  
icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng hợp các văn bản liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 đang còn hiệu lực pháp luật và xây dựng báo cáo theo nội dung đề cương của Bộ Nội vụ tại Công văn số 607/BNV-PC ngày 09/02/2017, tham mưu UBND tỉnh trước ngày 19/02/2017.

 

icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành liên quan nghiên cứu tài liệu (gồm: Tờ trình số 90/TTr-STNMT ngày 09/01/2017 và Dự thảo Đề án của Sở Tài nguyên và Môi trường, Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh) đã gửi kèm theo Giấy mời số 36/GM-UBND ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh, khẩn trương tham gia góp ý bằng văn bản, gửi Văn phòng UBND tỉnh (đồng gửi Sở Tài nguyên và Môi trường) chậm nhất ngày 21/02/2017 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh.

 

 

Văn bản điện tử trao đổi

Công khai tài chính

Tình hình Kinh tế-Xã hội

Quy hoạch - Xây dựng

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh

Thông tin tiện ích