English Thứ Năm, 30-03-2017, 13:52 (GMT+7)

Giới thiệu

Tin tức

Thông báo-Báo cáo

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 56826983
Đang online: 123

Công bố thông tin

Tin tức Tin từ UBND Tỉnh Xem chi tiết tin tức

Cho ý kiến Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Đăng ngày: 04/01/2017; 562 lần đọc
Quang cảnh buổi làm việc

Chiều 03-01, Hội đồng thẩm định Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức họp thẩm định đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp Quảng Ngãi; Văn phòng UBND tỉnh; Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh. Đồng chí Đặng Văn Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh – Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe Báo cáo Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của các cơ quan, đơn vị và trao đổi với các thành viên Hội đồng thẩm định, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh thống nhất trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án 105 vị trí việc làm của Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất; 56 vị trí việc làm đối với Văn phòng UBND tỉnh. Riêng đối với Đề án vị trí việc làm của Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh, Phó Chủ tịch yêu cầu cần Bệnh viện cần sớm tiến hành hoàn thiện lại đề án theo đúng quy định. Đồng thời, yêu cầu Bệnh viện cần phối hợp với Sở Y tế tỉnh để chuyển to​àn bộ biên chế sự nghiệp đã giao cho ngành Y tế hiện nay chưa sử dụng cho Bệnh viện Sản –Nhi. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ xem xét tình hình thực tế của tỉnh để bố trí thêm biên chế cho bệnh viện.

 

Phó Chủ tịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh phải thực hiện theo đúng lộ trình về tinh giảm biên chế, từ nay đến năm 2021, cần căn cứ chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để tiến hành tinh giảm 10% biên chế theo yêu cầu của toàn bộ hệ thống chính trị từ Trung ương tới cơ sở.

 V.Nhẫn​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Thông tin cần biết

  
icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiên cứu nội dung hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc giảm tiền thuê đất tại văn bản số 3338/BTC-QLCS ngày 14/3/2017 để thông tin công khai, hướng dẫn doanh nghiệp và triển khai thực hiện một cách kịp thời theo thẩm quyền nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp.

 

icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tại văn bản số 1071/LĐTBXH-VPQGGN ngày 22/3/2017, trực tiếp báo cáo Bộ và UBND tỉnh đúnh thời gian quy định.

 

 

  
icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hôi chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 1071/LĐTBXH-VPQGGN của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016; trực trực tiếp báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh.

 

icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện nội dung Công văn số 3338/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc giảm tiền thuê đất theo các Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; thông tin công khai, hướng dẫn doanh nghiệp và triển khai thực hiện kịp thời theo thẩm quyền và đúng quy định.

 

 

 

Văn bản điện tử trao đổi

Công khai tài chính

Tình hình Kinh tế-Xã hội

Quy hoạch - Xây dựng

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh

Thông tin tiện ích