English Thứ Năm, 18-07-2019, 18:22 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103028983
Đang online: 129

Chi trả tiền bồi thường diện tích đất bị ngập úng giữa tuyến đường Trì Bình - cảng Dung Quất và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Đăng ngày: 14/05/2019; 293 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất chủ trương tạo quỹ đất sạch và cho phép chi ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân có diện tích đất bị ngập úng kẹp giữa tuyến đường Trì Bình - cảng Dung Quất và tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi trước khi phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ trên cơ sở hồ sơ xác lập đã được UBND cấp xã (nơi có đất) xác nhận tính pháp lý đất đai, tài sản; được hộ dân tuyệt đối đồng thuận và cam kết bàn giao ngay mặt bằng.

Việc chi ứng tiền trước phải đảm bảo đúng đối tượng và ​không vượt tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ cho hộ dân theo phương án bồi thường được cấp thẩm quyền phê duyệt sau này.

 

Giao Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thu hồi lại số tiền bồi thường, hỗ trợ trong trường hợp tiền chi ứng trước cho hộ dân tăng hơn so với phương án bồi thường, hỗ trợ được phê duyệt. Trường hợp sau khi chi trả tiền bồi thường, GPMB xong mà vì lý do bất khả kháng không thể giao đất cho nhà đầu tư để thực hiện dự án thì Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi có trách nhiệm hoàn trả lại toàn bộ kinh phí bồi thường, GPMB đã ứng trước và không được phát sinh các khoản chi phí khác.

 

UBND huyện Bình Sơn chịu trách nhiệm: Trường hợp phát sinh vướng mắc do thực hiện chi trả tiền trước cho các hộ dân trước khi phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì UBND huyện có trách nhiệm tự giải quyết cũng như giải thích, vận động người dân. Việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ phải được hoàn tất trong cùng năm chi trả tiền để đảm bảo theo đúng quy định và không làm phát sinh kinh phí cũng như các vướng mắc phát sinh.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương kiểm tra, rà soát về tình hình kinh doanh dịch vụ mua bán nợ và hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ trên địa bàn tỉnh; kịp thời tổng hợp và báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải thực hiện đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 6522/BGTVT-KCHT ngày 12/7/2019 về việc tham gia ý kiến đối với Dự thảo Đề án Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo trì quốc lộ giai đoạn 2020 - 2030​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì, triển khai thực hiện nội dung yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo số 237/TB-VPCP ngày 12/7/2019 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg ngày 26/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện hoặc tham mưu cấp thẩm quyền xem xét, chỉ đạo thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, chủ động phối hợp với Bộ Công Thương và thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3866/UBND-KT ngày 09/7/2019 để triển khai Đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ”.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích