English Thứ Ba, 21-05-2019, 00:01 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 95559333
Đang online: 93

Chi trả tiền bồi thường diện tích đất bị ngập úng giữa tuyến đường Trì Bình - cảng Dung Quất và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Đăng ngày: 14/05/2019; 220 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất chủ trương tạo quỹ đất sạch và cho phép chi ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân có diện tích đất bị ngập úng kẹp giữa tuyến đường Trì Bình - cảng Dung Quất và tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi trước khi phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ trên cơ sở hồ sơ xác lập đã được UBND cấp xã (nơi có đất) xác nhận tính pháp lý đất đai, tài sản; được hộ dân tuyệt đối đồng thuận và cam kết bàn giao ngay mặt bằng.

Việc chi ứng tiền trước phải đảm bảo đúng đối tượng và ​không vượt tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ cho hộ dân theo phương án bồi thường được cấp thẩm quyền phê duyệt sau này.

 

Giao Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thu hồi lại số tiền bồi thường, hỗ trợ trong trường hợp tiền chi ứng trước cho hộ dân tăng hơn so với phương án bồi thường, hỗ trợ được phê duyệt. Trường hợp sau khi chi trả tiền bồi thường, GPMB xong mà vì lý do bất khả kháng không thể giao đất cho nhà đầu tư để thực hiện dự án thì Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi có trách nhiệm hoàn trả lại toàn bộ kinh phí bồi thường, GPMB đã ứng trước và không được phát sinh các khoản chi phí khác.

 

UBND huyện Bình Sơn chịu trách nhiệm: Trường hợp phát sinh vướng mắc do thực hiện chi trả tiền trước cho các hộ dân trước khi phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì UBND huyện có trách nhiệm tự giải quyết cũng như giải thích, vận động người dân. Việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ phải được hoàn tất trong cùng năm chi trả tiền để đảm bảo theo đúng quy định và không làm phát sinh kinh phí cũng như các vướng mắc phát sinh.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019 theo ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 1314/BTTTT-KHTC ngày 26/4/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý dự thảo Đề án “Thí điểm thực hiện và cung ứng dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng, dịch vụ công ích tại địa phương”, gửi góp ý về Bộ Thông tin và Truyền thông đúng thời gian quy định (trước ngày 25/5/2019); báo cáo UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện pháp luật khí tượng thủy văn đối với các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh theo nội dung Công văn số 453/TCKTTV-VP ngày 23/4/2019 của Tổng cục Khí tượng thủy văn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn đối với hồ chứa thủy lợi, thủy điện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất gia hạn thời gian để Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Nhật Minh tiếp tục nghiên cứu khảo sát, đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu nông nghiệp hữu cơ ứng dụng công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái tại xã Tịnh Long, TP.Quảng Ngãi theo Công văn số 5148/UBND-NNTN ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh đến ngày 31/8/2019. Quá thời gian nêu trên, Nhà đầu tư không gửi hồ sơ đề xuất đầu tư dự án thì văn bản cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập dự án hết hiệu lực thi hành.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích