English Chủ Nhật, 20-08-2017, 15:24 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo

Hệ thống văn bản

Công bố thông tin

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 62386332
Đang online: 58
UBND tỉnh kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU tại Sở Giáo dục và Đào tạo

UBND tỉnh kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Đăng lúc: 13:00, 20-08-2017​Chiều 18-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo để kiểm tra công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển. Dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành chức năng của tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 07/-11/8/2017)(12:00, 13-08-2017)
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; Chỉ đạo liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khu du lịch dịch vụ, khu dân cư trên địa bàn Tp.Quảng Ngãi; Đẩy nhanh thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư bất động sản; Tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử; Xử lý vướng mắc dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa; Triển khai chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng; Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khoáng sản,…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 07/8-11/8/2017).

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Nghiêm túc thực hiện việc thu hồi vốn tạm ứng quá hạn các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN(21:00, 19-08-2017) Nghiêm túc thực hiện việc thu hồi vốn tạm ứng quá hạn các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có dự án còn dư nợ vốn tạm ứng quá hạn hoặc không hoàn thành việc thu hồi nộp ngân sách nhà nước khoản kinh phí thanh toán vượt theo quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành của cấp có thẩm quyền nghiêm túc tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, đề xuất hình thức xử lý kỷ luật nếu có, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh qua Sở Nội vụ trước ngày 30/8/2017. Đồng thời, đề xuất giải pháp thu hồi dứt điểm số vốn còn lại (khởi kiện ra toàn án nếu cần thiết), báo cáo UBND tỉnh qua Sở Tài chính trước ngày 25/8/2017.

Tin từ các sở, ngành, huyện, thành phố

Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022(17:00, 19-08-2017) Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022
Sáng 19-8, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Đại hội khóa X, nhiệm kỳ 2017-2022. Dự Đại hội có Lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh.

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Quảng Ngãi khẩn trương phối hợp với các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát tr​iển nông thôn và các cơ quan chức năng có liên quan hoàn thành, trình phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Trương Quang Trọng, làm cơ sở quản lý quy hoạch và giới thiệu địa điểm cho các doanh nghiệp đề xuất đầu tư dự án

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu nội dung Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 09/8/2017 của UBND huyện Sơn Hà về việc xin xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về tên một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tham mưu UBND tỉnh theo đúng quy định hiện hành.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Quyết định số 2500/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2017 Ban hành Kế hoạch hành động giai đoạn 2017-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện​ Đề án xây dựng và triển khai kê hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đến năm 2025.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Thông tư số 19/2017/TT-BGDĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục.

 

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương thực hiện yêu cầu của UBND tỉnh Bình Thuận tại Công văn số 2960/UBND-NC ngày 04/8/2017 về việc tăng cường xử lý vi phạm đối với ô tô kinh doanh vận tải khách, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh và UBND tỉnh Bình Thuận.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất tổ chức Đoàn công tác của tỉnh dự Hội thảo thường niên về hợp tác, phát triển CNTT-TT Việt Nam lần thứ XXI năm 2017 tại tỉnh Lào Cai gồm thành phần đoàn công tác, nội dung đăng ký tham luận tại Hội thảo như đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 789/STTTT-CNTT ngày 31/7/2017.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan nghiên cứu dự thảo Đề án “Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” giai đoạn 2017-2020 do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng, tham mưu, trình UBND tỉnh quyết định trước ngày 30/8/2017. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu các nhóm giải pháp trong Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt tại Quyết định số 1137/QĐ-TTg ngày 03/8/2017 để xây dựng Kế hoạch hành động cho phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu, tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành trong tháng 10/2017.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở Đề án phát triển kinh tế biển, đảo tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 31/7/2017, tập trung vào những nội dung liên quan trực tiếp đến chức năng nhiệm vụ của ngành tài nguyên môi trường để lập Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 10/12/2015 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, đảm bảo tính khả thi; trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/8/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và các cơ quan, địa phương có liên quan, tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng theo nội dung đề cương hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 4078/BNV-TL ngày 02/8/2017.