English Thứ Bảy, 18-01-2020, 02:29 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 116704600
Đang online: 136

Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 06/01/2020-10/01/2020)(08:26, 12-01-2020)

Thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ; chấm dứt việc bố trí, sử dụng viên chức làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính; thực hiện nghiêm túc việc gửi, nhận văn bản điện tử; bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy trong quá trình hàn, cắt kim loại; triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020​​,…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 06/01/2020-10/01/2020)​.

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020(09:07, 16-01-2020) Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động nguồn lực thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX, tạo đà cho sự phát triển giai đoạn 2020 - 2025. Đó mục tiêu chính trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và Dự toán ngân sách địa phương năm 2020 vừa được UBND tỉnh ban hành.

Tin từ các sở, ngành, huyện, thành phố

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gặp mặt các cơ quan báo chí(15:40, 17-01-2020) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gặp mặt các cơ quan báo chí

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, sáng 17-01, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức gặp mặt đại diện lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh để trao đổi thông tin trong công tác phối hợp tuyên truyền về phát triển nông nghiệp và nông thôn.

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết số 792/NQ-UBTVQH14 ngày 22/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nhiệm vụ giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước và Công văn số 20/VPCP-KTTH ngày 02/01/2020 của Văn phòng Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết số 792/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung năm cuối của Chương trình Quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng giai đoạn 2016 - 2020; đồng thời, tổ chức tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất nội dung Chương trình cho giai đoạn 2021 - 2025, trực tiếp gửi Cục Thú y, UBND tỉnh trước ngày 30/4/2020.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, triển khai thực hiện các Nghị định của Chính phủ: số 01/2020/NĐ-CP ngày 01/01/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; số  02/2020/NĐ-CP ngày 01/01/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông vận tải để thực hiện nội dung đề nghị của Bộ tại Công văn số 104/BGTVT-KHĐT ngày 06/01/2020 về việc đầu tư tuyến Quốc lộ 24B đoạn Km23+300 - Km29+800, tỉnh Quảng Ngãi.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ