English Thứ Sáu, 25-05-2018, 17:43 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 72691850
Đang online: 144

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Chỉ đạo việc mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa và Khu dân cư Nghĩa Điền

Đăng ngày: 16/05/2018; 270 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo về thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa và dự án Khu dân cư Nghĩa Điền.

Theo đó, UBND huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hà​nh thực hiện đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (Ban quản lý) tại Công văn số 673/BQL-KHĐT ngày 07/5/2018 về việc tình hình thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa và theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn số 6367/UBND-CNXD ngày 16/10/2017; Công văn số 7031/UBND-CNXD ngày 14/11/2017.

 

Sở Xây dựng làm việc cụ thể với Công ty TNHH Phú Điền để hướng dẫn, hỗ trợ, đôn đốc Công ty trong quá trình thực hiện dự án Khu dân cư Nghĩa Điền và xem xét kiến nghị của Ban Quản lý. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xem xét đề nghị của Ban Quản lý theo Công văn số 673/BQL-KHĐT ngày 07/5/2018.

 

Chủ tịch cũng yêu cầu các Sở, ngành, địa phương liên quan chủ động hướng dẫn và tạo điều kiện để Công ty TNHH Phú Điền thực hiện các thủ tục theo đúng quy định, triển khai thi công và sớm hoàn thành Khu dân cư Nghĩa Điền để kịp thời bố trí tái định cư phục vụ công tác bồi thường, GPMB Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa.

 

Đồng thời, yêu cầu Ban Quản lý phải chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện nhiệm vụ được giao; kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.

 

Dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đầu tư, với tổng vốn hơn 140 tỷ đồng, với quy mô chiều dài tuyến 4.914,46m. Điểm đầu tại Km0+026 (giao vớ​i điểm cuối dự án tuyến đường Nguyễn Công Phương nối dài) thuộc địa phận xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa và điểm cuối tại Km4+940,46 thuộc thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2017-2020.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tăng cường triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của của Đảng và Nhà nước tại các văn bản được nêu tại Công văn số 4565/VPCP-KTTH ngày 16/5/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại các Công văn: số 3963/VPCP-TCCV ngày 02/5/2018 về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh chủ trương tinh giản biên chế, số 4260/VPCP-TCCV ngày 09/5/2018 về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2427/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 15/5/2018 về việc đẩy nhanh tiến độ và báo cáo kết quả hoàn thành các nhiệm vụ về quản lý đất đai theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ và Nghị quyết số 112/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội, tổng hợp kết quả thực hiện, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 18/6/2018.

 

Liên quan đến việc sửa chữa tuyến đường Di Lăng - Sơn Bao, Sơn Hà, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 1317/UBND-NNTN ngày 14/3/2017 và Công văn số 1544/UBND-NNTN ngày 23/3/2017. Yêu cầu UBND huyện Sơn Hà khẩn trương tổ chức thực hiện. Trường hợp có khó khăn vướng mắc, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.​

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh