English Thứ Năm, 24-01-2019, 13:57 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 85795972
Đang online: 197

Chỉ đạo việc mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa và Khu dân cư Nghĩa Điền

Đăng ngày: 16/05/2018; 413 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo về thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa và dự án Khu dân cư Nghĩa Điền.

Theo đó, UBND huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hà​nh thực hiện đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (Ban quản lý) tại Công văn số 673/BQL-KHĐT ngày 07/5/2018 về việc tình hình thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa và theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn số 6367/UBND-CNXD ngày 16/10/2017; Công văn số 7031/UBND-CNXD ngày 14/11/2017.

 

Sở Xây dựng làm việc cụ thể với Công ty TNHH Phú Điền để hướng dẫn, hỗ trợ, đôn đốc Công ty trong quá trình thực hiện dự án Khu dân cư Nghĩa Điền và xem xét kiến nghị của Ban Quản lý. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xem xét đề nghị của Ban Quản lý theo Công văn số 673/BQL-KHĐT ngày 07/5/2018.

 

Chủ tịch cũng yêu cầu các Sở, ngành, địa phương liên quan chủ động hướng dẫn và tạo điều kiện để Công ty TNHH Phú Điền thực hiện các thủ tục theo đúng quy định, triển khai thi công và sớm hoàn thành Khu dân cư Nghĩa Điền để kịp thời bố trí tái định cư phục vụ công tác bồi thường, GPMB Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa.

 

Đồng thời, yêu cầu Ban Quản lý phải chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện nhiệm vụ được giao; kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.

 

Dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đầu tư, với tổng vốn hơn 140 tỷ đồng, với quy mô chiều dài tuyến 4.914,46m. Điểm đầu tại Km0+026 (giao vớ​i điểm cuối dự án tuyến đường Nguyễn Công Phương nối dài) thuộc địa phận xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa và điểm cuối tại Km4+940,46 thuộc thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2017-2020.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 11/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ các thôn xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2019 - 2020, có ý kiến góp ý cụ thể về nguồn vốn thực hiện, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 30/01/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 208/VPCP-CN ngày 08/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5915/UBND-CNXD ngày 02/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 và chỉ đạo việc thực hiện các nội dung khác theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 455/BTC-QLCS ngày 09/01/2019, hoàn thành trước ngày 25/01/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích