English Thứ Tư, 15-08-2018, 12:27 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 77039891
Đang online: 116

Chỉ đạo việc mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa và Khu dân cư Nghĩa Điền

Đăng ngày: 16/05/2018; 354 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo về thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa và dự án Khu dân cư Nghĩa Điền.

Theo đó, UBND huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hà​nh thực hiện đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (Ban quản lý) tại Công văn số 673/BQL-KHĐT ngày 07/5/2018 về việc tình hình thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa và theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn số 6367/UBND-CNXD ngày 16/10/2017; Công văn số 7031/UBND-CNXD ngày 14/11/2017.

 

Sở Xây dựng làm việc cụ thể với Công ty TNHH Phú Điền để hướng dẫn, hỗ trợ, đôn đốc Công ty trong quá trình thực hiện dự án Khu dân cư Nghĩa Điền và xem xét kiến nghị của Ban Quản lý. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xem xét đề nghị của Ban Quản lý theo Công văn số 673/BQL-KHĐT ngày 07/5/2018.

 

Chủ tịch cũng yêu cầu các Sở, ngành, địa phương liên quan chủ động hướng dẫn và tạo điều kiện để Công ty TNHH Phú Điền thực hiện các thủ tục theo đúng quy định, triển khai thi công và sớm hoàn thành Khu dân cư Nghĩa Điền để kịp thời bố trí tái định cư phục vụ công tác bồi thường, GPMB Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa.

 

Đồng thời, yêu cầu Ban Quản lý phải chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện nhiệm vụ được giao; kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.

 

Dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đầu tư, với tổng vốn hơn 140 tỷ đồng, với quy mô chiều dài tuyến 4.914,46m. Điểm đầu tại Km0+026 (giao vớ​i điểm cuối dự án tuyến đường Nguyễn Công Phương nối dài) thuộc địa phận xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa và điểm cuối tại Km4+940,46 thuộc thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2017-2020.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu đề nghị của UBND huyện Tây Trà tại Công văn số 1296/UBND-KT ngày 27/7/2018 về việc xin ý kiến thực hiện đầu tư xây dựng khẩn cấp công trình cấp bách tại Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 của UBND tỉnh; tham mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 20/8/2018 để xem xét quyết định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức tổ chức rà soát, thống kê đối tượng, lập hồ sơ từng trường hợp cán bộ xã ở Đức Thạnh công tác lâu năm đã nghỉ việc, nghỉ việc một lần (từ năm 1983 đến nay) nhưng chưa được hưởng chế độ; đồng thời xem xét giải quyết chế độ theo thẩm quyền, nếu có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo.

 ​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, nghiên cứu, đề xuất các dự án và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 2019-2020 thực hiện Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/8/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng Nhà nước – chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi tích cực triển khai thực hiện các nội dung đẩy mạnh phát triển hệ thống tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6326/UBND-KT ngày 13/10/2017; đồng thời, thường xuyên rà soát, nắm thông tin về hoạt động tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh để kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND tỉnh theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3719/UBND-KGVX ngày 26/6/2018 về việc học sinh xin nghỉ học theo quy định tại Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh theo đúng quy định của của pháp luật.

 

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cử ông Phạm Công Minh, vận động viên môn Wushu, đi tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 08/7/2018 đến ngày 08/8/2018 như đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 805/TTr-SVHTTDL ngày 05/6/2018 về việc cử vận động viên đi tập huấn ở nước ngoài.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích