English Thứ Năm, 23-05-2019, 00:03 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 95770055
Đang online: 163
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Chỉ đạo về việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đối với các dự án kinh doanh bất động sản

Đăng ngày: 10/05/2019; 1017 lần đọc

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo​ kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo về việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đối với các dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh. 

Thời điểm xác định giá là khi có quyết định giao đất, cho thuê đất

 

Theo đó, thời điểm xác định giá để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là thời điểm Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất theo đúng quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh ban hành quy trình xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo đúng quy định.

Trường hợp các nhà đầu tư chưa được giao đất, cho thuê đất, nếu có nhu cầu về giá đất để tính toán hiệu quả dự án và xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp thì chủ động làm việc với đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định giá đất để dự lường số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp, làm cơ sở tham khảo quyết định việc đầu tư dự án và thực hiện các thủ tục theo quy định để được giao đất, thuê đất.

 

Thực hiện đấu giá đất đã được giải phóng mặt bằng

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất trong trường hợp đất đã được giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản thuộc sở hữu Nhà nước.

 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, tổng hợp và đề xuất UBND tỉnh hướng xử lý đối với dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư, trong đó có sử dụng đất đã được giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản thuộc sở hữu Nhà nước nhưng không thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.

 

Sớm ban hành phương án đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án kinh doanh bất động sản

 

Về phương thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án nhà ở thương mại, khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh: Trong thời gian chờ ý kiến của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 24/4/2019.

 

Giao Sở Xây dựng khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành phương án đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.

 

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh, do đồng chí Võ Phiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng gồm có Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và các thành viên liên quan theo quy định của pháp luật.

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2912/BKHĐT-HTX ngày 07/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hỗ trợ phát triển HTX từ nguồn vốn dự phòng 10% Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1741/UBND-NNTN ngày 10/4/2019; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 25/5/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất bổ sung trụ quảng cáo tại dự án Trung tâm Thương mại và Siêu thị Hùng Cường Big C vào quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh như đề xuất của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 521/SVHTTDL-QLVH ngày 04/5/2019.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện pháp luật khí tượng thủy văn đối với các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh theo nội dung Công văn số 453/TCKTTV-VP ngày 23/4/2019 của Tổng cục Khí tượng thủy văn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn đối với hồ chứa thủy lợi, thủy điện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất gia hạn thời gian để Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Nhật Minh tiếp tục nghiên cứu khảo sát, đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu nông nghiệp hữu cơ ứng dụng công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái tại xã Tịnh Long, TP.Quảng Ngãi theo Công văn số 5148/UBND-NNTN ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh đến ngày 31/8/2019. Quá thời gian nêu trên, Nhà đầu tư không gửi hồ sơ đề xuất đầu tư dự án thì văn bản cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập dự án hết hiệu lực thi hành.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích