English Thứ Hai, 22-04-2019, 11:43 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 92512064
Đang online: 241
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Chỉ đạo về triển khai các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 02/11/2018; 1478 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo về triển khai các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh.

Các thành phần kinh tế đầu tư  dự án từ 2 ha trở lên

 

Để tạo môi trường cạnh tranh minh bạch, bình đẳng, nâng cao chất lượng các khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, UBND huyện, thành phố trong quá trình tổ chức thực hiện, tham mưu hoặc quyết định chủ trương đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu dân cư phải đảm bảo các yêu cầu như: Khuyến khích các thành phần kinh tế khác đầu tư khu đô thị mới, khu dân cư với quy mô diện tích từ 02ha trở lên.

 

Giao Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, huyện, thành phố đầu tư các khu dân cư cơ bản đã có cơ sở hạ tầng đồng bộ, có diện tích dưới 02ha (nhưng phải chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh tế và đáp ứng mục tiêu đề ra) để tạo nguồn thu ngân sách và đảm bảo hoạt động cho các Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, huyện, thành phố.

 

Giảm tối đa việc sử dụng đất trồng lúa làm khu dân cư

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu giảm tối đa việc sử dụng diện tích đất nông nghiệp, đặc biệt là đất trồng lúa để làm khu dân cư, nhằm hạn chế việc mất cân đối tỷ lệ đất sản xuất và đảm bảo ổn định đời sống của người dân.

 

Rà soát, chấn chỉnh việc quy hoạch và tổ chức thực hiện các quy hoạch được phê duyệt để đảm bảo các khu đô thị mới, khu dân cư được đầu tư có chất lượng, đồng bộ, hiện đại; khắc phục tình trạng manh mún, phân tán, không đồng bộ giữa các khu đô thị, giữa khu đô thị mới với các khu dân cư hiện hữu, … Chỉ cho phép các chủ đầu tư khu đô thị mới, khu dân cư được chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà khi đã đầu tư hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng, công viên - cây xanh - mặt nước,… theo quy hoạch được phê duyệt.

 

Đảm bảo tỷ lệ cây xanh theo quy định

 

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, trong quá trình tham mưu điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tại địa phương phải đảm bảo tỷ lệ cây xanh, mặt nước, giao thông, đất công cộng theo định hướng loại thành phố, đô thị mà địa phương đó hướng tới, khắc phục tình trạng bị động trong điều chỉnh cục bộ, manh mún theo từng dự án làm phá vỡ tổng thể quy hoạch chung của toàn vùng.

 

Thực hiện việc lấy kiến cộng đồng dân cư trong vùng dự án trước khi trình UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5451/UBND-CNXD ngày 10/9/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở, ngành liên quan: Đánh giá, so sánh hiệu quả toàn diện giữa việc sử dụng ngân sách Nhà nước (bao gồm nguồn thu từ khai thác quỹ đất) với việc giao cho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đầu tư, nhất là so sánh chất lượng công trình, thu ngân sách nhà nước, lợi ích mang lại cho Nhà nước, người dân, … để tham mưu UND tỉnh báo cáo, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy; hoàn thành chậm nhất ngày 20/11/2018.

 

Đồng thời, rà soát, đánh giá toàn diện việc thực hiện các dự án khu đô thị mới, khu dân cư đã cấp quyết định chủ trương đầu tư; tham mưu UBND tỉnh sớm ban hành: các chủ trương, giải pháp để tăng cường công tác quản lý nhà nước trong quá trình thực hiện đầu tư, khai thác các khu dân cư, khu đô thị, tạo môi trường cạnh tranh minh bạch, bình đẳng; nâng cao chất lượng các khu đô thị mới; khắc phục các hạn chế, bất cập (nếu có).

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức thực hiện Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức thực hiện Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng giáo sư cơ sở.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện Công văn số 1045/BTTTT-THH ngày 08/4/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về góp ý dự thảo Đề án Chuyển đổi số quốc gia; trực tiếp gửi góp ý về Bộ đúng thời gian quy định.


 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2018 đã được Bộ Tài chính công bố tại Quyết định số 611/QĐ-BTC ngày 05/4/2019 để triển khai thực hiện giám sát theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1741/BYT-KCB ngày 02/4/2019 của Bộ Y tế về việc tăng cường chỉ đạo công tác khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe.


 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, xây dựng dự thảo báo cáo theo nội dung Công văn số 1814/UBVHGDTTN14 ngày 15/3/2019 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng về việc báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp; ham mưu UBND tỉnh trước ngày 27/5/2019.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 30a trên địa bàn các huyện nghèo đến cuối năm 2018, phương hướng thực hiện giai đoạn 2019-2020, theo các nội dung yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1294/LĐTBXH-VPQGGN ngày 04/4/2019; trình UBND tỉnh trước ngày 06/5/2019 để xem xét, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu, rà soát các đồ án quy hoạch, chủ trương của cấp có thẩm quyền liên quan đến việc đề xuất đầu tư xây dựng Nhà máy điện mặt trời tại xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ;  kiểm tra thực tế hiện trường, đánh giá sơ bộ tác động của dự án; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; định kỳ tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng quy định về chế độ nhuận bút, thù lao chi trả cho các hoạt động báo chí, thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh; tổ chức lấy ý kiến của Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan. Trên cơ sở đó tổng hợp, tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích