English Thứ Bảy, 23-11-2019, 03:23 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 112911296
Đang online: 207

Chỉ đạo về quản lý sử dụng, thanh, quyết toán vốn đầu tư công và nợ đọng xây dựng cơ bản

Đăng ngày: 15/10/2019; 391 lần đọc

Theo kiến nghị của Ban Kinh tế - Ngân sách tại Báo cáo số 131/BC-HĐND ngày 05/7/2019 về kết quả giám sát việc quản lý sử dụng, thanh, quyết toán vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2018 và tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản đối với phần ngân sách huyện, xã đến thời điểm 31/12/2018, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu sự cần thiết xây dựng, ban hành Quy chế sử dụng nguồn vốn huy động khác thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương trên cơ sở đảm bảo có sự tham gia, giám sát của người dân, của nhà tài trợ; quy trình sử dụng, thủ tục thanh toán đơn giản và ban hành Cơ chế thanh toán, quyết toán các nội dung, hoạt động, dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn huy động khác theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 12 Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 08/11/2019.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu sự cần thiết xây dựng, trình HĐND tỉnh Quy định mức đóng góp tối đa của nhân dân, mức miễn ​giảm cho các đối tượng chính sách xã hội theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 24/1999/NĐ-CP ngày 16/4/1999 của Chính phủ về Quy chế tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, thị trấn; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 08/11/2019.

 

Sở Xây dựng hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết số 52/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện đối với một số dự án thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, đảm bảo hiệu quả; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 08/11/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình và giải ngân kế hoạch vốn chuyển tiếp, vốn năm 2019; cân đối ngân sách và các nguồn vốn khác nhằm đảm bảo bố trí đủ vốn thực hiện các dự án đang triển khai trên địa bàn và trả nợ quyết toán dự án hoàn thành; hạn chế phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; đồng thời rà soát số lượng các công trình, dự án không còn hồ sơ quyết toán trên địa bàn và có giải pháp xứ lý.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính vừa ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 35 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Vận tải Xây dựng và Thương mại Hoàng Minh, Tổ 12, phường Tích Lương, TP.Thái Nguyên, đã có hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính vừa ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1,5 triệu đồng đối với ông Trần Đăng Huynh, Tổ 25, khu 23, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã có hành vi khai không đúng số lượng thuyền viên trên tàu Thành Đạt 28 theo danh sách đã đăng ký.​

 

  

UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và đầu tư Châu Thịnh đầu tư Dự án Khu Dịch vụ thương mại Châu Thịnh tại xã An Hải, huyện Lý Sơn.

 

UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Xăng dầu Hoàng Phát đầu tư Dự án Cửa hàng xăng dầu Nghĩa Thương tại xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa.​ 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích