English Thứ Bảy, 14-12-2019, 07:05 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114318853
Đang online: 131

Chỉ đạo về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội khối Khoa giáo – Văn xã tại huyện Bình Sơn

Đăng ngày: 19/11/2019; 178 lần đọc

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo​ Kết luận của đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với UBND huyện Bình Sơn về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội khối Khoa giáo – Văn xã.

Theo đó, Phó Chủ tịch chỉ đạo, trong thời gian tới, huyện tập trung rà soát các chỉ tiêu kinh tế - xã hội để có giải pháp thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra.  Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để đề xuất công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo chỉ tiêu được giao. Rà soát, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án quy hoạch mạng lưới trường, lớp học. Bố trí, luân chuyển đội ngũ giáo viên phù hợp ở các cấp học; giải quyết tình trạng mất cân đối, thừa, thiếu cục bộ; nâng cao chất lượng giáo viên; hạn chế tình trạng học sinh bỏ học. Tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị để triển khai chương trình, sách giáo khoa mới (bắt đầu áp dụng từ năm 2020).

Tiếp tục duy trì và phát huy những thay đổi tiến bộ tại Trung tâm Y tế huyện được nhân dân đồng tình, tin tưởng. Thực hiện tốt hơn nữa công tác y tế dự phòng tại tuyến cơ sở; điều tiết quỹ bảo hiểm y tế phù hợp với chỉ tiêu, định mức được giao, hạn chế tình trạng khám chữa bệnh vượt tuyến; duy trì, cải thiện hiệu quả hoạt động các cơ sở y tế hiện có; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, đặc biệt đào tạo chuyên khoa cho đội ngũ cán bộ y tế từ cấp huyện đến cấp xã; bố trí nhân lực y tế tại cơ sở đáp ứng tiêu chuẩn, yêu cầu nhiệm vụ, phục vụ tốt nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của người dân; thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế toàn dân.

Phát huy tiềm năng, giá trị các di tích, lịch sử, danh lam thắng cảnh; huy động nhiều nguồn lực xã hội tham gia đầu tư, khai thác, phát huy hiệu quả; củng cố và tăng cường cơ sở vật chất, thiết chế văn hoá, thể thao phục vụ nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia tích cực vào phong trào thi đua yêu nước và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Triển khai có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hoá, con người Quảng Ngãi, phát triển dịch vụ, du lịch (theo các Nghị quyết: số 03-NQ/TU, số 04-NQ/TU ngày 19/10/2016 của Tỉnh ủy).

Quan tâm công tác đào tạo nguồn nhân lực và giải quyết việc làm; phát huy lợi thế địa bàn Khu Kinh tế Dung Quất; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giải quyết chế độ chính sách cho người có công.

Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Tiếp tục phát huy kết quả đạt được từ các đề tài ứng dụng khoa học đã triển khai trên địa bàn huyện, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; quan tâm bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ làm chuyên trách về khoa học và công nghệ.

                                                                                    Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi và thẩm quyền quản lý nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 9141/BNN-TCTL ngày 06/12/2019 về việc báo cáo tình hình vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, trực tiếp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh tình hình, kết quả xử lý vi phạm trước ngày 25/12/2019 định kỳ trước ngày 25 hàng tháng.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nội dung Công văn số 11148/VPCP-KGVX ngày 05/12/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc bảo đảm an toàn thức phẩm đối với thức ăn đường phố, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trong tháng 12/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao tại Công văn số 6263/UBND-TH ngày 14/11/2019 và Công văn số 6354/UBND-TH ngày 19/11/2019 của UBND tỉnh liên quan đến việc hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích