English Thứ Ba, 21-05-2019, 00:02 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 95559479
Đang online: 92

Chỉ đạo về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu dân cư, khu đô thị

Đăng ngày: 15/05/2019; 513 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan quán triệt và khẩn trương tổ chức thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 924-KL/TU ngày 09/5/2019; tập trung giải quyết các thủ tục hành chính, đảm bảo môi trường đầu tư kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong việc triển khai thực hiện các dự án khu dân cư, khu đô thị đã có quyết định chủ trương đầu tư, đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, tham mưu UBND tỉnh bổ sung ngay các dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư vào danh mục Chương trình phát triển nhà ở của tỉnh; hoàn thành trong tháng 6/2019. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan tiến  hành kiểm tra, đánh giá toàn diện các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó, tham mưu UBND tỉnh xử lý và kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ, các dự án thực hiện không đúng quy định, bảo đảm hiệu quả sử dụng đất, không để thất thu ngân sách nhà nước từ đất đai.

 

Đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và thực hiện đúng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hạn chế tối đa việc điều chỉnh quy hoạch; bảo đảm kết nối đồng bộ với các quy hoạch, dự án xung quanh, nhất là hạ tầng giao thông, thoát nước, không để gây ngập úng, ô nhiễm môi trường, bảo đảm chất lượng, đồng bộ trong phát triển đô thị.

 

Đồng thời, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Nhà đầu tư phải thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân bị ảnh hưởng theo đúng quy định, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người sử dụng đất, nhà nước và nhà đầu tư.

 

Tham mưu UBND tỉnh có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương về phương thức lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án khu dân cư, khu đô thị đã có chủ trương nghiên cứu, khảo sát theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Điểm 2, Thông báo số 924-KL/TU ngày 09/5/2019 và Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 3551-CV/TU ngày 18/4/2019; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 18/5/2019.

 

Hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh ban hành Quy chế đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án nằm trong khu vực phường và thị trấn (khu đất, quỹ đất có giá trị thương mại cao theo Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015) theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Điểm 2, Thông báo số 924-KL/TU ngày 09/5/2019; hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 20/5/2019.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019 theo ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 1314/BTTTT-KHTC ngày 26/4/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý dự thảo Đề án “Thí điểm thực hiện và cung ứng dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng, dịch vụ công ích tại địa phương”, gửi góp ý về Bộ Thông tin và Truyền thông đúng thời gian quy định (trước ngày 25/5/2019); báo cáo UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện pháp luật khí tượng thủy văn đối với các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh theo nội dung Công văn số 453/TCKTTV-VP ngày 23/4/2019 của Tổng cục Khí tượng thủy văn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn đối với hồ chứa thủy lợi, thủy điện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất gia hạn thời gian để Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Nhật Minh tiếp tục nghiên cứu khảo sát, đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu nông nghiệp hữu cơ ứng dụng công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái tại xã Tịnh Long, TP.Quảng Ngãi theo Công văn số 5148/UBND-NNTN ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh đến ngày 31/8/2019. Quá thời gian nêu trên, Nhà đầu tư không gửi hồ sơ đề xuất đầu tư dự án thì văn bản cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập dự án hết hiệu lực thi hành.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích