English Thứ Ba, 18-06-2019, 13:38 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99171341
Đang online: 152

Chỉ đạo về giao đất các trường hợp có đất nông nghiệp bị thu hồi hơn 2000m2 trên địa bàn Tp.Quảng Ngãi

Đăng ngày: 23/11/2018; 294 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu UBND thành phố Quảng Ngãi chủ động tổ chức kiểm tra, rà soát về điều kiện được giao đất ở đối với các trường hợp hộ gia đình có đất nông nghiệp bị thu hồi trên 2000m2 trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi theo thẩm quyền và triển khai thực hiện theo đúng tinh thần nội dung kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 279/TB-UBND ngày 22/9/2015.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp, hướng dẫn UBND thành phố Quảng Ngãi giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tá​c bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền thì tham mưu, đề xuất cụ thể để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý theo quy định.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1646/BKHCN-VP ngày 07/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc cử 01 huấn luyện viên, 01 vận động viên tham gia thi đấu Giải Vô địch Wushu trẻ châu Á tại Brunei từ ngày 16/8/2019 đến 24/8/2019 như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 697/TTr-SVHTTDL ngày 07/6/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích