English Thứ Ba, 20-08-2019, 07:40 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107199321
Đang online: 205

Chỉ đạo về giao đất các trường hợp có đất nông nghiệp bị thu hồi hơn 2000m2 trên địa bàn Tp.Quảng Ngãi

Đăng ngày: 23/11/2018; 313 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu UBND thành phố Quảng Ngãi chủ động tổ chức kiểm tra, rà soát về điều kiện được giao đất ở đối với các trường hợp hộ gia đình có đất nông nghiệp bị thu hồi trên 2000m2 trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi theo thẩm quyền và triển khai thực hiện theo đúng tinh thần nội dung kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 279/TB-UBND ngày 22/9/2015.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp, hướng dẫn UBND thành phố Quảng Ngãi giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tá​c bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền thì tham mưu, đề xuất cụ thể để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý theo quy định.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2321/BKHCN-PTTTDN ngày 02/8/2019 về việc cập nhật thông tin các đối tượng trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vào hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2374/BKHCN-TĐC ngày 06/8/2019 về việc xin ý kiến về Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở người tại Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 28/3/2019 về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh năm 2019, Công văn số 4333/UBND-KGVX ngày 02/8/2019 về việc tăng cường chông tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2391/BKHCN-TĐC ngày 08/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý dự thảo Đề án phát triển, nâng cao năng lực của hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ công lập.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích