English Thứ Bảy, 14-12-2019, 00:03 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114304009
Đang online: 135
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Chỉ đạo về dự án Khu đô thị Bàu Giang

Đăng ngày: 13/04/2018; 776 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo giải quyết những kiến nghị của Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất và thu đất dự án Khu đô thị Bàu Giang.

Theo đó, Chủ tịch giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Công ty Cổ phần Ho​àng Thịnh Đạt hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất lúa dự án Khu đô thị Bàu Giang; thẩm định và tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến theo đúng quy định.

 

UBND thành phố Quảng Ngãi hướng dẫn Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt hoàn chỉnh các thủ tục liên quan trước khi ban hành thông báo thu hồi đất dự án Khu đô thị Bàu Giang đối với phần diện tích thuộc địa bàn thành phố Quảng Ngãi. Đồng thời, yêu cầu Công ty chủ động và tích cực phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Quảng Ngãi để hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục nêu trên.

 

Dự án Khu đô thị Bàu Giang được UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt làm chủ đầu tư, với diện tích sử dụng đất trên 51 ha, tại phường Chánh Lộ, Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi và xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa; tổng số lô của dự án là 918 lô, với tổng vốn đầu tư dự kiến 600 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ quý IV/2017 đến Quý IV/2019.

 

Mục tiêu của Dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu đô thị với các khu ở (biệt thự, nhà liền kề), khu dịch vụ thương mại và các khu dịch vụ công cộng đồng bộ nhằm khai thác quỹ đất mới đáp ứng nhu cầu dân sinh cho thành phố Quảng Ngãi và các khu vực lân cận; xây dựng một khu dân cư văn minh, hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, gắn kết chặt chẽ với cảnh quan xung quanh, đảm bảo phát triển ổn định, bền vững, phù hợp với định hướng quy hoạch chung của thành phố Quảng Ngãi.

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi và thẩm quyền quản lý nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 9141/BNN-TCTL ngày 06/12/2019 về việc báo cáo tình hình vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, trực tiếp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh tình hình, kết quả xử lý vi phạm trước ngày 25/12/2019 định kỳ trước ngày 25 hàng tháng.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nội dung Công văn số 11148/VPCP-KGVX ngày 05/12/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc bảo đảm an toàn thức phẩm đối với thức ăn đường phố, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trong tháng 12/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao tại Công văn số 6263/UBND-TH ngày 14/11/2019 và Công văn số 6354/UBND-TH ngày 19/11/2019 của UBND tỉnh liên quan đến việc hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích