English Thứ Năm, 24-01-2019, 17:17 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 85804368
Đang online: 156
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Chỉ đạo về đầu tư dự án Khu đô thị kết hợp Chợ Mỹ Á và Khu dịch vụ hậu cần Cảng cá Mỹ Á

Đăng ngày: 07/11/2018; 218 lần đọc
Cảng cá Mỹ Á

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo liên quan đến chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị kết hợp Chợ Mỹ Á và Khu dịch vụ hậu cần Cảng cá Mỹ Á tại, xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ.

Theo đó, khu vực đất dự kiến thực hiện dự án Khu đô thị kết hợp chợ Mỹ Á là đất sạch, đã được UBND huyện Đức Phổ phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500, bồi thường, giải phóng mặt bằng và đã tổ chức thi công san lấp hoàn thiện mặt bằng để thực hiện dự án Khu dân cư vùng 1, thôn Hải Tân, xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ (đã được UBND tỉnh giao đất tại Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 27/4/2012). Do đó, giao UBND huyện Đức Phổ xem xét, quyết định việc tiếp tục triển khai dự án Khu dân cư vùng 1, thôn Hải Tân theo đúng mục tiêu để tạo nguồn thu từ quỹ đất hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định tại Điều 118, 119 Luật Đất đai.

 

Đối với dự án Khu dịch vụ hậu cần Cảng cá Mỹ Á với quy mô khoảng 5,9ha: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư Hà – Mỹ Á nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch và đề xuất đầu tư dự án theo đúng quy định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện thu hẹp, giảm, xóa bỏ lối đi tự mở, xóa bỏ vị trí đường sắt chuyên dùng giao cắt với đường sắt quốc gia theo đề nghị của Cục Đường sắt Việt Nam tại Công văn số 115/CĐSVN-VTATGT ngày 18/01/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu các đề xuất xây dựng chính sách thu phù hợp với việc sử dụng đất của các dự án du lịch theo đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 444/BTC-QLCS ngày 09/01/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, Trường Đại học Phạm Văn Đồng theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với các Sở: Nội vụ, Tài chính nghiên cứu thực hiện cơ chế tự chủ đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 138/BGDĐT-KHTC ngày 10/01/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện Sơn Hà và các đơn vị liên quan cho chủ trương thăm dò, cấp phép khai thác đất đồi làm vật liệu san lấp tại núi Làng Bồ, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà theo đề nghị của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hoa Long.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích