English Thứ Tư, 21-08-2019, 05:43 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107298887
Đang online: 171

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Đăng ngày: 16/05/2019; 482 lần đọc

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo​ Kết luận của đồng chí Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2019.

Theo đó, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố tập trung rà soát, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2019 của UBND tỉnh, cũng như các chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tại các quyết định, chỉ thị, kế hoạch và các nhiệm vụ được giao bổ sung đối với các lĩnh vực, phạm vi phụ trách. Đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc đạt hiệu quả cao nhất.

 

Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh khẩn trương xây dựng, hoàn chỉnh, gửi cơ quan chức năng tham gia góp ý, thẩm tra theo quy định, trình UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp giữa năm 2019 đảm bảo chất lượng và đúng thời gian theo quy định. Đối với các Nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả hoặc kịp thời tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện theo đúng quy định.

 

Tích cực, khẩn trương triển khai các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Quảng Ngãi (01/7/1989 - 01/7/2019) và Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2019 (theo Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 02/4/2019 của UBND tỉnh).

 

Tiếp tục xử lý, giải quyết đối với các ý kiến, kiến nghị và các vấn đề mà các đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân quan tâm, nhất là những vấn đề bức xúc, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống.

 

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Quyết liệt thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, trong đó đặc biệt là dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Bình Sơn, đường đến cảng Dung Quất. Khẩn trương khởi công, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công; trong đó, chú trọng các dự án trọng điểm như: Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, Đường Chu Văn An, Nâng cấp tuyến đường ĐT.624B (Quán Lát - Đá Chát), từ Km0-Km8, Cầu Sông Rin, Đập ngăn mặn Bình Nguyên - Bình Phước, Nâng cấp sửa chữa BVĐK tỉnh, Đê chắn cát cảng Dung Quất, cầu An Phú; Vũng neo đậu tàu thuyền đảo Lý Sơn (giai đoạn 2), Đường Ba Bích-Ba Nam, Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - chợ Chùa...,

Đồng thời, tập trung chỉ đạo thu hoạch vụ Đông - Xuân; triển khai sản xuất vụ Hè – Thu; chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia; thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, không để xảy ra tiêu cực; thực hiện nghiêm túc công tác luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ tại cơ quan, đơn vị theo đúng quy định. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các Kế hoạch của Tỉnh ủy và của UBND tỉnh về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, kể cả đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia và trong phạm vi nội tỉnh theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại Công văn 2887/VPCP-KSTT ngày 09/4/2019,...

 

                                                                            T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở người tại Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 28/3/2019 về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh năm 2019, Công văn số 4333/UBND-KGVX ngày 02/8/2019 về việc tăng cường chông tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2391/BKHCN-TĐC ngày 08/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý dự thảo Đề án phát triển, nâng cao năng lực của hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ công lập.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2321/BKHCN-PTTTDN ngày 02/8/2019 về việc cập nhật thông tin các đối tượng trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vào hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2374/BKHCN-TĐC ngày 06/8/2019 về việc xin ý kiến về Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích