English Thứ Tư, 22-05-2019, 23:56 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Đăng ngày: 16/05/2019; 388 lần đọc

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo​ Kết luận của đồng chí Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2019.

Theo đó, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố tập trung rà soát, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2019 của UBND tỉnh, cũng như các chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tại các quyết định, chỉ thị, kế hoạch và các nhiệm vụ được giao bổ sung đối với các lĩnh vực, phạm vi phụ trách. Đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc đạt hiệu quả cao nhất.

 

Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh khẩn trương xây dựng, hoàn chỉnh, gửi cơ quan chức năng tham gia góp ý, thẩm tra theo quy định, trình UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp giữa năm 2019 đảm bảo chất lượng và đúng thời gian theo quy định. Đối với các Nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả hoặc kịp thời tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện theo đúng quy định.

 

Tích cực, khẩn trương triển khai các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Quảng Ngãi (01/7/1989 - 01/7/2019) và Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2019 (theo Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 02/4/2019 của UBND tỉnh).

 

Tiếp tục xử lý, giải quyết đối với các ý kiến, kiến nghị và các vấn đề mà các đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân quan tâm, nhất là những vấn đề bức xúc, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống.

 

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Quyết liệt thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, trong đó đặc biệt là dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Bình Sơn, đường đến cảng Dung Quất. Khẩn trương khởi công, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công; trong đó, chú trọng các dự án trọng điểm như: Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, Đường Chu Văn An, Nâng cấp tuyến đường ĐT.624B (Quán Lát - Đá Chát), từ Km0-Km8, Cầu Sông Rin, Đập ngăn mặn Bình Nguyên - Bình Phước, Nâng cấp sửa chữa BVĐK tỉnh, Đê chắn cát cảng Dung Quất, cầu An Phú; Vũng neo đậu tàu thuyền đảo Lý Sơn (giai đoạn 2), Đường Ba Bích-Ba Nam, Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - chợ Chùa...,

Đồng thời, tập trung chỉ đạo thu hoạch vụ Đông - Xuân; triển khai sản xuất vụ Hè – Thu; chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia; thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, không để xảy ra tiêu cực; thực hiện nghiêm túc công tác luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ tại cơ quan, đơn vị theo đúng quy định. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các Kế hoạch của Tỉnh ủy và của UBND tỉnh về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, kể cả đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia và trong phạm vi nội tỉnh theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại Công văn 2887/VPCP-KSTT ngày 09/4/2019,...

 

                                                                            T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2912/BKHĐT-HTX ngày 07/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hỗ trợ phát triển HTX từ nguồn vốn dự phòng 10% Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1741/UBND-NNTN ngày 10/4/2019; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 25/5/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất bổ sung trụ quảng cáo tại dự án Trung tâm Thương mại và Siêu thị Hùng Cường Big C vào quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh như đề xuất của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 521/SVHTTDL-QLVH ngày 04/5/2019.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện pháp luật khí tượng thủy văn đối với các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh theo nội dung Công văn số 453/TCKTTV-VP ngày 23/4/2019 của Tổng cục Khí tượng thủy văn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn đối với hồ chứa thủy lợi, thủy điện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất gia hạn thời gian để Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Nhật Minh tiếp tục nghiên cứu khảo sát, đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu nông nghiệp hữu cơ ứng dụng công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái tại xã Tịnh Long, TP.Quảng Ngãi theo Công văn số 5148/UBND-NNTN ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh đến ngày 31/8/2019. Quá thời gian nêu trên, Nhà đầu tư không gửi hồ sơ đề xuất đầu tư dự án thì văn bản cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập dự án hết hiệu lực thi hành.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích