English Chủ Nhật, 22-09-2019, 17:19 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109357606
Đang online: 206

Chỉ đạo một số nhiệm vụ của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh

Đăng ngày: 20/11/2018; 278 lần đọc

Văn phòng UBND tỉnh vừa có thông báo​ Kết luận của đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh tại cuộc họp ngày 14/11/2018.

Theo đó, chỉ đạo nhiệm vụ công tác năm 2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đánh giá cụ thể tình hình hoạt động tài chính của Quỹ hiện nay, xác định rõ nhu cầu hoạt động năm 2019 và xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2019-2020 thông qua Hội đồng Quản lý Quỹ để trình UBND tỉnh phê duyệt, trong đó dự kiến kế hoạch đầu tư trực tiếp hoặc góp vốn đầu tư theo lĩnh vực được phê duyệt; gửi Sở Tài chính trước ngày 20/11/2018 để làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XII (vào tháng 12/2018) về việc bổ sung vốn điều lệ theo quy định.

 

Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua vốn điều lệ và lộ trình bổ sung vốn điều lệ Quỹ Phát triển đất và bổ sung vốn điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển theo quy định.

 

Đồng thời, phối hợp với Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát hồ sơ liên quan, tham mưu UBND tỉnh giải quyết dứt điểm khoản kinh phí 1,5 tỷ đồng tạm ứng Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh để hỗ trợ Công ty Hàng không Vietjet năm 2015.

 

Sở Nội vụ khẩn trương tham mưu UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 26/01/2015 và phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh thành lập lại Quỹ Phát triển đất theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6750/UBND-NC ngày 02/11/2018.

 

                                                                  T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 10536/BTC-NSNN ngày 09/9/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn địa phương trong công tác báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 77/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8245/VPCP-KTTH ngày 12/9/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/2019/QH14 của Quốc hội.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 4790/BYT-ATTP ngày 19/8/2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích