English Thứ Bảy, 16-02-2019, 11:57 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 87071062
Đang online: 121

Chỉ đạo liên quan việc tiếp nhận xử lý rác thải sinh hoạt tại Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt xã Nghĩa Kỳ

Đăng ngày: 11/07/2018; 756 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu các Sở, ngành, địa phương, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Sơn Tịnh, Bình Sơn và Thành phố Quảng Ngãi, Công ty CP Môi trường đô thị quảng Ngãi, Công ty CP Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4022/UBND-NNTN ngày 09/7/2018.

Giao UBND thành phố Quảng Ngãi khẩn trương chuẩn bị mặt bằng và các điều kiện cần thiết tại bãi rác Đồng Nà để lưu chứa tạm thời rác thải sinh hoạt thu gom trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi kể từ ngày 15/7/2018 cho đến khi Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc đưa Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt xã Nghĩa Kỳ vào vận hành; sau khi Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt xã Nghĩa Kỳ đi vào vận hành sẽ chuyển toàn bộ lượng rác này về xử lý tại nhà máy.

Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân, chính quyền địa phương nhằm tạo sự đồng thuận việc lưu chứa rác tạm thời tại khu vực bãi rác Đồng Nà.

UBND huyện Đức Phổ và UBND huyện Bình Sơn làm việc với Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ môi trường MD và Công ty Cổ phần Cơ - Điện - Môi trường Lilama có kế hoạch sẵn sàng tiếp nhận một phần rác sinh hoạt từ thành phố Quảng Ngãi và khu vực lân cận đưa về xử lý tại các nhà máy xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện kể từ ngày 11/7/2018.

Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân, chính quyền địa phương nhằm tạo sự đồng thuận đối với việc tiếp nhận, xử lý rác thải tại các nhà máy xử lý rác.

Yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công, khẩn trương xây dựng hoàn thành các hạng mục công trình theo thiết kế, đưa Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt xã Nghĩa Kỳ vào vận hành theo đúng tiến độ được duyệt.

Yêu cầu UBND các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành khẩn trương chỉ đạo các đoàn thể chính trị xã hội, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không tụ tập đông người, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn. Đồng thời, UBND huyện Tư Nghĩa huy động toàn bộ hệ thống chính trị tổ chức vận động, thuyết phục người dân thôn An Hội Nam 2, xã Nghĩa Kỳ không cản trở việc tiếp nhận rác thải sinh hoạt tại hố lưu trữ rác tạm thời của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc.

Yêu cầu UBND các huyện: Sơn Tịnh, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa chủ động xác định vị trí đất phù hợp, xa các khu dân cư và thực hiện chứa tạm rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn kể từ ngày 15/7/2018.

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục theo dõi, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, chính quyền địa phương để tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện việc tiếp nhận, xử lý rác thải sinh hoạt tại Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt xã Nghĩa Kỳ.

 

                                                                                   V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện nội dung Thông báo số 4234/TB-BKHCN ngày 28/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về kết luận Hội Nghị Ban Điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” – năm 2018; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh đối với nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Hải quan tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩunêu trên; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước các cấp và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5781/UBND-KGVX ngày 21/9/2018 để triển khai thực hiện; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này trên địa bàn tỉnh theo đúng yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 179/BKHCN-ƯDCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; tổng hợp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ theo thời gian yêu cầu.

 ​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích