English Chủ Nhật, 22-07-2018, 14:03 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 75821405
Đang online: 87

Chỉ đạo liên quan việc tiếp nhận xử lý rác thải sinh hoạt tại Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt xã Nghĩa Kỳ

Đăng ngày: 11/07/2018; 520 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu các Sở, ngành, địa phương, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Sơn Tịnh, Bình Sơn và Thành phố Quảng Ngãi, Công ty CP Môi trường đô thị quảng Ngãi, Công ty CP Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4022/UBND-NNTN ngày 09/7/2018.

Giao UBND thành phố Quảng Ngãi khẩn trương chuẩn bị mặt bằng và các điều kiện cần thiết tại bãi rác Đồng Nà để lưu chứa tạm thời rác thải sinh hoạt thu gom trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi kể từ ngày 15/7/2018 cho đến khi Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc đưa Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt xã Nghĩa Kỳ vào vận hành; sau khi Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt xã Nghĩa Kỳ đi vào vận hành sẽ chuyển toàn bộ lượng rác này về xử lý tại nhà máy.

Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân, chính quyền địa phương nhằm tạo sự đồng thuận việc lưu chứa rác tạm thời tại khu vực bãi rác Đồng Nà.

UBND huyện Đức Phổ và UBND huyện Bình Sơn làm việc với Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ môi trường MD và Công ty Cổ phần Cơ - Điện - Môi trường Lilama có kế hoạch sẵn sàng tiếp nhận một phần rác sinh hoạt từ thành phố Quảng Ngãi và khu vực lân cận đưa về xử lý tại các nhà máy xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện kể từ ngày 11/7/2018.

Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân, chính quyền địa phương nhằm tạo sự đồng thuận đối với việc tiếp nhận, xử lý rác thải tại các nhà máy xử lý rác.

Yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công, khẩn trương xây dựng hoàn thành các hạng mục công trình theo thiết kế, đưa Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt xã Nghĩa Kỳ vào vận hành theo đúng tiến độ được duyệt.

Yêu cầu UBND các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành khẩn trương chỉ đạo các đoàn thể chính trị xã hội, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không tụ tập đông người, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn. Đồng thời, UBND huyện Tư Nghĩa huy động toàn bộ hệ thống chính trị tổ chức vận động, thuyết phục người dân thôn An Hội Nam 2, xã Nghĩa Kỳ không cản trở việc tiếp nhận rác thải sinh hoạt tại hố lưu trữ rác tạm thời của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc.

Yêu cầu UBND các huyện: Sơn Tịnh, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa chủ động xác định vị trí đất phù hợp, xa các khu dân cư và thực hiện chứa tạm rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn kể từ ngày 15/7/2018.

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục theo dõi, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, chính quyền địa phương để tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện việc tiếp nhận, xử lý rác thải sinh hoạt tại Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt xã Nghĩa Kỳ.

 

                                                                                   V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2734/LĐTBXH-​BTXH ngày 11/7/2018 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhan dân khi thiên tai xảy ra năm 2018

 

 

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 683/QĐ-LĐTBXH ngày 5/6/2018 về việc phê duyệt danh sách các cơ sở được hỗ trợ đầu tư theo chính sách quy định tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu UBND tỉnh thông báo số kiểm tra thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 và dự kiến số thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020-2021; đồng thời tổng hợp, báo cáo số dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2019-2021 của tỉnh theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 10/8/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3719/UBND-KGVX ngày 26/6/2018 về việc học sinh xin nghỉ học theo quy định tại Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh theo đúng quy định của của pháp luật.

 

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cử ông Phạm Công Minh, vận động viên môn Wushu, đi tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 08/7/2018 đến ngày 08/8/2018 như đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 805/TTr-SVHTTDL ngày 05/6/2018 về việc cử vận động viên đi tập huấn ở nước ngoài.​

 

 

  

Lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân đối với​ "Dự thảo​ Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Ngãi"

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích