English Thứ Hai, 19-11-2018, 20:07 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 82558019
Đang online: 119

Chỉ đạo liên quan việc tiếp nhận xử lý rác thải sinh hoạt tại Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt xã Nghĩa Kỳ

Đăng ngày: 11/07/2018; 701 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu các Sở, ngành, địa phương, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Sơn Tịnh, Bình Sơn và Thành phố Quảng Ngãi, Công ty CP Môi trường đô thị quảng Ngãi, Công ty CP Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4022/UBND-NNTN ngày 09/7/2018.

Giao UBND thành phố Quảng Ngãi khẩn trương chuẩn bị mặt bằng và các điều kiện cần thiết tại bãi rác Đồng Nà để lưu chứa tạm thời rác thải sinh hoạt thu gom trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi kể từ ngày 15/7/2018 cho đến khi Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc đưa Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt xã Nghĩa Kỳ vào vận hành; sau khi Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt xã Nghĩa Kỳ đi vào vận hành sẽ chuyển toàn bộ lượng rác này về xử lý tại nhà máy.

Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân, chính quyền địa phương nhằm tạo sự đồng thuận việc lưu chứa rác tạm thời tại khu vực bãi rác Đồng Nà.

UBND huyện Đức Phổ và UBND huyện Bình Sơn làm việc với Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ môi trường MD và Công ty Cổ phần Cơ - Điện - Môi trường Lilama có kế hoạch sẵn sàng tiếp nhận một phần rác sinh hoạt từ thành phố Quảng Ngãi và khu vực lân cận đưa về xử lý tại các nhà máy xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện kể từ ngày 11/7/2018.

Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân, chính quyền địa phương nhằm tạo sự đồng thuận đối với việc tiếp nhận, xử lý rác thải tại các nhà máy xử lý rác.

Yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công, khẩn trương xây dựng hoàn thành các hạng mục công trình theo thiết kế, đưa Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt xã Nghĩa Kỳ vào vận hành theo đúng tiến độ được duyệt.

Yêu cầu UBND các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành khẩn trương chỉ đạo các đoàn thể chính trị xã hội, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không tụ tập đông người, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn. Đồng thời, UBND huyện Tư Nghĩa huy động toàn bộ hệ thống chính trị tổ chức vận động, thuyết phục người dân thôn An Hội Nam 2, xã Nghĩa Kỳ không cản trở việc tiếp nhận rác thải sinh hoạt tại hố lưu trữ rác tạm thời của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc.

Yêu cầu UBND các huyện: Sơn Tịnh, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa chủ động xác định vị trí đất phù hợp, xa các khu dân cư và thực hiện chứa tạm rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn kể từ ngày 15/7/2018.

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục theo dõi, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, chính quyền địa phương để tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện việc tiếp nhận, xử lý rác thải sinh hoạt tại Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt xã Nghĩa Kỳ.

 

                                                                                   V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng chính sách xã hội – chi nhánh Quảng Ngãi chủ trì nghiên cứu nội dung chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 8508/NHNN-TD ngày 09/11/2018 để tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Hoàn thành chậm nhất ngày 20/11/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch khẩn trương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tại văn bản số 1137/BC-BQLDDCN ngày 05/11/2018 về việc quá trình đầu tư công trình Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, theo chủ trương đã được UBND tỉnh thống nhất tại Công văn số 5604/UBND-CNXD ngày 05/11/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, căn cứ nội dung quy định tại các Nghị định của Chính phủ: số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động; số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, thực hiện và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị định số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Hoàn thành chậm nhất ngày 30/11/2018.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích