English Thứ Tư, 11-12-2019, 13:57 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114166153
Đang online: 343

Chỉ đạo liên quan dự án mở rộng đường Nguyễn Công Phương, TP.Quảng Ngãi

Đăng ngày: 28/11/2019; 411 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo liên quan 47 trường hợp khiếu nại thuộc dự án mở rộng đường Nguyễn Công Phương, thành phố Quảng Ngãi (đoạn từ ngã 5 cũ đến ngã 5 mới).

Để đảm bảo tính kế thừa, đồng thời tạo thuận lợi trong quá trình xử lý các nội dung tồn tại của dự án, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh thực hiện trách nhiệm của Chủ đầu tư theo quy định của pháp luật; Trung tâm Trắc địa và Quan trắc môi trường tỉnh Quảng Ngãi thực hiện công tác chỉnh lý bản đồ hiện trạng theo kết luận về quyền sử dụng đất của UBND thành phố Quảng Ngãi; Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất thực hiện công tác lập phương án.

 

Thống nhất sử dụng bản đồ thẩm định ngày 13/3/2006 để làm cơ sở xem xét thực hiện các bước tiếp theo, theo đúng quy định trong công tác giải quyết các nội dung liên quan đối với 41 trường hợp khiếu nại thuộc dự án.

 

Việc điều chỉnh loại đất, diện tích của từng chủ sử dụng đất trên bản đồ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm Trắc địa và Quan trắc môi trường thực hiện trên cơ sở hồ sơ, tài liệu và kết luận cụ thể về quyền sử dụng đất của từng chủ sử dụng đất do UBND thành phố Quảng Ngãi cung cấp như ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Điểm 1 Công văn số 1873/UBND-NC ngày 27/5/2013. Đôn đốc UBND thành phố Quảng Ngãi cung cấp  hồ sơ, tài liệu và kết luận cụ thể về quyền sử dụng đất của từng chủ sử dụng đất.

 

UBND thành phố Quảng Ngãi có trách nhiệm thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3705/UBND-NC ngày 26/12/2008 và Công văn số 1873/UBND-NC ngày 27/5/2013 đối với các nội dung: Về hồ sơ kiểm kê, cơ chế chính sách, đơn giá bồi thường, hỗ trợ, hoàn thành các thủ tục pháp lý dự án và củng cố đầy đủ hồ sơ bồi thường, cụ thể cho từng trường hợp trong dự án trước đây. Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu và kết luận về quyền sử dụng đất cụ thể của từng chủ sử dụng đất, đề xuất kiến nghị từng nội dung cụ thể gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét hướng dẫn hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo. Về nội dung ban hành Quyết định điều chỉnh thu hồi đất chi tiết theo kết quả rà soát, công nhận của thời điểm hiện tại cho riêng 41 hộ. Cung cấp cho Sở Tài nguyên và Môi trường hồ sơ, tài liệu và kết luận cụ thể về quyền sử dụng đất của từng chủ sử dụng đất.

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 3765/BKHCN-HVKHCN ngày 22/11/2019 của của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc báo cáo năm 2019 về tình hình và kết quả thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 876/BKHCN-VP ngày 03/12/2019 về việc thực hiện báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu xử lý tình trạng lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế theo nội dung đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Công văn số 1770/BHXH-GĐBHYT ngày 29/11/2019. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Đức Phổ và UBND xã Phổ Ninh tổ chức kiểm tra thực tế, xác định mức độ ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật trong Kho lưu chứa nông sản (cũ) của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phổ Ninh; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích