English Thứ Tư, 21-08-2019, 06:29 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107302587
Đang online: 146

Chỉ đạo liên quan đến việc thực hiện các dự án đầu tư trong nước trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 13/05/2019; 357 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo liên quan đến tình hình thực hiện các dự án đầu tư trong nước trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối với các dự án đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục giám sát tiến độ thực hiện; kịp thời tháo g​ỡ những khó khăn, vướng mắc cho Nhà đầu tư và tham mưu UBND tỉnh xử lý đối với những trường hợp thực hiện chậm tiến độ theo quy định.

 

Sở Xây dựng, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi nghiêm túc thực hiện việc rà soát, báo cáo các dự án chậm tiến độ theo đúng chỉ đạo tại điểm 5, Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh để Sở Kế hoạch và Đầu tư có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tích cực, tăng cường hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 03/4/2018 và các văn bản có liên quan; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư theo thẩm quyền.

 

Về các nội dung đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 576/SKHĐT-KTĐN ngày 25/4/2019: Đối với 10 dự án đang triển khai gặp khó khăn, vướng mắc, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo cụ thể đối với từng trường hợp để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư.

 

Đối với 06 dự án chậm tiến độ đề xuất thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND thực hiện thu hồi theo đúng quy định. Riêng đối với dự án Trung tâm vui chơi giải trí tổng hợp - Công ty Kinh doanh thương mại Rồng Vàng, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2208/UBND-TH ngày 07/5/2019.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở người tại Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 28/3/2019 về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh năm 2019, Công văn số 4333/UBND-KGVX ngày 02/8/2019 về việc tăng cường chông tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2391/BKHCN-TĐC ngày 08/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý dự thảo Đề án phát triển, nâng cao năng lực của hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ công lập.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2321/BKHCN-PTTTDN ngày 02/8/2019 về việc cập nhật thông tin các đối tượng trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vào hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2374/BKHCN-TĐC ngày 06/8/2019 về việc xin ý kiến về Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích