English Thứ Năm, 23-05-2019, 00:38 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 95774272
Đang online: 109

Chỉ đạo liên quan đến việc thực hiện các dự án đầu tư trong nước trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 13/05/2019; 218 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo liên quan đến tình hình thực hiện các dự án đầu tư trong nước trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối với các dự án đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục giám sát tiến độ thực hiện; kịp thời tháo g​ỡ những khó khăn, vướng mắc cho Nhà đầu tư và tham mưu UBND tỉnh xử lý đối với những trường hợp thực hiện chậm tiến độ theo quy định.

 

Sở Xây dựng, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi nghiêm túc thực hiện việc rà soát, báo cáo các dự án chậm tiến độ theo đúng chỉ đạo tại điểm 5, Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh để Sở Kế hoạch và Đầu tư có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tích cực, tăng cường hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 03/4/2018 và các văn bản có liên quan; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư theo thẩm quyền.

 

Về các nội dung đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 576/SKHĐT-KTĐN ngày 25/4/2019: Đối với 10 dự án đang triển khai gặp khó khăn, vướng mắc, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo cụ thể đối với từng trường hợp để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư.

 

Đối với 06 dự án chậm tiến độ đề xuất thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND thực hiện thu hồi theo đúng quy định. Riêng đối với dự án Trung tâm vui chơi giải trí tổng hợp - Công ty Kinh doanh thương mại Rồng Vàng, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2208/UBND-TH ngày 07/5/2019.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2912/BKHĐT-HTX ngày 07/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hỗ trợ phát triển HTX từ nguồn vốn dự phòng 10% Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1741/UBND-NNTN ngày 10/4/2019; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 25/5/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất bổ sung trụ quảng cáo tại dự án Trung tâm Thương mại và Siêu thị Hùng Cường Big C vào quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh như đề xuất của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 521/SVHTTDL-QLVH ngày 04/5/2019.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện pháp luật khí tượng thủy văn đối với các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh theo nội dung Công văn số 453/TCKTTV-VP ngày 23/4/2019 của Tổng cục Khí tượng thủy văn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn đối với hồ chứa thủy lợi, thủy điện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất gia hạn thời gian để Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Nhật Minh tiếp tục nghiên cứu khảo sát, đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu nông nghiệp hữu cơ ứng dụng công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái tại xã Tịnh Long, TP.Quảng Ngãi theo Công văn số 5148/UBND-NNTN ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh đến ngày 31/8/2019. Quá thời gian nêu trên, Nhà đầu tư không gửi hồ sơ đề xuất đầu tư dự án thì văn bản cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập dự án hết hiệu lực thi hành.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích