English Chủ Nhật, 22-09-2019, 02:15 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109309609
Đang online: 165

Chỉ đạo liên quan đến việc thực hiện chủ trương đầu tư xã hội hóa tại Bảo tàng tổng hợp tỉnh

Đăng ngày: 20/11/2018; 239 lần đọc

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo​ kết luận của đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe các cơ quan báo cáo về thực hiện chủ trương đầu tư xã hội hóa tại Bảo tàng tổng hợp tỉnh.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Nhà đầu tư nghiên cứu kỹ Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008, thực hiện đầu tư theo đúng Dự án đã được phê duyệt để được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định.

 

Đồng thời, tập trung tối đa nhân, vật lực để đẩy nhanh tiến độ, xây dựng hoàn thành các hạng mục còn lại để đưa dự án vào khai thác đồng bộ, theo chủ trương đã phê duyệt. Trong thời gian hoàn thành dự án, Nhà đầu tư thực hiện theo yêu cầu của HĐND tỉnh tại Công văn số 338/HĐND-VP ngày 19/9/2018.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Cục Thuế tỉnh; UBND thành phố và Nhà đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao cung cấp thông tin kịp thời để các cơ quan báo chí thông tin đầy đủ về chủ trương đầu tư, tiến độ của dự án Trung tâm phát huy giá trị di sản văn hóa đa năng Quảng Ngãi; hướng dẫn, hỗ trợ Nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục (nếu có) để đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương đưa toàn bộ dự án vào hoạt động.

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Bảo tàng Tổng hợp tỉnh, cơ quan chức năng thuộc Sở và Nhà đầu tư xây dựng phương án kết nối các hoạt động của Bảo tàng Tổng hợp tỉnh với hoạt động của dự án xã hội hóa để phát huy hiệu quả thiết chế bảo tàng của tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Thông tư 18/2010/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2010.

                                                                                                                                                           T.H

 

 

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 10536/BTC-NSNN ngày 09/9/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn địa phương trong công tác báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 77/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8245/VPCP-KTTH ngày 12/9/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/2019/QH14 của Quốc hội.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 4790/BYT-ATTP ngày 19/8/2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích