English Thứ Sáu, 22-11-2019, 11:45 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 112872157
Đang online: 238

Chỉ đạo liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội khối Khoa giáo – Văn xã của huyện Sơn Hà

Đăng ngày: 08/11/2019; 133 lần đọc

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo​ Kết luận của đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnhtại buổi làm việc với UBND huyện Sơn Hà về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội khối Khoa giáo – Văn xã.

Theo đó, trong thời gian tới, huyện Sơn Hà cần tập trung rà soát, có giải pháp cụ thể để phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đã đề ra, thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp đã được xác định tại các nghị quyết, quyết định đã ban hành, trong đó chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án quy hoạch mạng lưới trường, lớp học; Đề án dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn huyện. Chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai chương trình, sách giáo khao mới (bắt đầu áp dụng từ năm 2020); nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; duy trì và tiếp tục xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo chi tiêu được giao. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lưc, đảm bảo sự phát triển bền vững.

 

Duy trì, cải thiện hiệu quả hoạt động các cơ sở y tế hiện có; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế trên địa bàn huyện để phục vụ tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe y tế của người dân; thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế toàn dân. Chú trọng công tác y tế dự phòng, đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng theo quy định.

 

Tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hoá, con người Quảng Ngãi; phát triển dịch vụ, du lịch; phát huy giá trị các di tích, lịch sử, danh lam thắng cảnh, duy trì và bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc Hre; củng cố cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa, thể thao; huy động nhiều nguồn lực xã hội tham gia đầu tư, khai thác, phát huy hiệu quả.

 

Phát huy và thực hiện hiệu quả, đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng các chính sách ưu đãi người có công và an sinh xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số; quan tâm công tác đào tạo nguồn nhân lực và giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động.

 

Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính, phục vụ tốt yêu cầu của công dân thông qua mô hình một cửa điện tử cấp huyện (một cửa hiện đại), mở rộng đến cấp xã đảm bảo kết nối, liên thông giữa các cấp chính quyền; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

 

Đồng thời, phát huy kết quả đạt được từ các đề tài ứng dụng khoa học đã thực hiện; tiếp tục nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Tích cực triển khai, phát triển hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

 

                                                                                                            Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh nghiên cứu nội dung hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 8495/BNN-PCTT ngày 12/11/2019 về giải pháp kỹ thuật 2 dự án: Kè chống sạt lở bờ biển thôn Lệ Thủy và Chống sạt lở bờ Bắc cửa Đại, tỉnh Quảng Ngãi để thực hiện các bước tiếp theo của 02 dự án theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu nội dung yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số 8683/BCT-ĐB ngày 14/11/2019 của Bộ Công Thương về việc báo cáo tình hình xây dựng triển khai Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của các Bộ, ngành, địa phương năm 2019, khẩn trương rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó, tổng hợp và trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn tỉnh; trực tiếp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình dịch bệnh, công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản từ năm 2017-2019.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương rà soát, giải trình về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 29/11/2019.

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích