English Thứ Bảy, 26-05-2018, 14:47 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 72738053
Đang online: 110

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Chỉ đạo liên quan đến dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất

Đăng ngày: 12/02/2018; 251 lần đọc
Khu đô thị công nghiệp Dung Quất

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất (dự án).

Theo đó, đối với phần diện tích thuộc giai đoạn 1A: Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi (Ban quản lý) khẩn trương báo cáo kết quả xử lý các trường hợp tồn tại, vướng mắc và việc tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực xử lý nước thải và tuyến đường số 1 vào khu xử lý nước thải, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho Nhà đầu tư triển khai dự án theo chỉ đạo của của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 7535/UBND-CNXD ngày 05/12/2017.

 

Đối với phần diện tích thuộc hành lang kỹ thuật và dải cây xanh cách ly giữa các tuyến đường trục KCN phía Tây với ranh giới mặt bằng dự án, yêu cầu Ban Quản lý giải trình rõ lý do không hoàn thành công tác bồi thường, GPMB đúng thời hạn theo yêu cầu và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 212a/TB-UBND ngày 04/7/2017; khẩn trương tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc, đảm bảo thời hạn cuối cùng bàn giao mặt bằng để Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt trồng cây xanh, tạo cảnh quan cho Khu đô thị công nghiệp Dung Quất trong tháng 2/2018.

 

Đối với phần diện tích thuộc giai đoạn 1B, yêu cầu UBND huyện Bình Sơn chỉ đạo UBND xã Bình Thạnh tập trung xác minh, xác nhận theo thẩm quyền về nguồn gốc đất của các hộ dân trong vùng quy hoạch dự án, đảm bảo tiến độ bồi thường, GPMB phục vụ việc triển khai dự án.

 

Về nguồn vốn để thực hiện công tác bồi thường, GPMB, tạo quỹ đất sạch phục vụ việc triển khai dự án, yêu cầu Giám đốc Sở Tài chính khẩn trương tham mưu, đề xuất và trình UBND tỉnh chỉ đạo xử lý khoản nợ tạm ứng ngân sách tỉnh đã ứng cho Ban Quản lý tại Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 17/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh và nguồn vốn để tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch Khu đô thị công nghiệp Dung Quất theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 139/UBND-CNXD ngày 09/01/2018.

 

Đối với công tác tái định cư cho các hộ dân thuộc giai đoạn 1B của dự án, giao Trưởng Ban Quản lý khẩn trương xem xét kiến nghị của Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt tại văn bản nêu trên liên quan đến việc giao cho Nhà đầu tư triển khai xây dựng khu tái định cư, có ý kiến tham mưu, đề xuất và trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 26/02/2018.

 

Để đảm bảo đủ điều kiện hoạt động kinh doanh của dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất, yêu cầu Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư liên quan đến dự án theo hướng dẫn, yêu cầu của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tại Công văn số 192/BQL-QLĐT ngày 02/02/2018.

B.T​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tăng cường triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của của Đảng và Nhà nước tại các văn bản được nêu tại Công văn số 4565/VPCP-KTTH ngày 16/5/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại các Công văn: số 3963/VPCP-TCCV ngày 02/5/2018 về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh chủ trương tinh giản biên chế, số 4260/VPCP-TCCV ngày 09/5/2018 về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2427/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 15/5/2018 về việc đẩy nhanh tiến độ và báo cáo kết quả hoàn thành các nhiệm vụ về quản lý đất đai theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ và Nghị quyết số 112/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội, tổng hợp kết quả thực hiện, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 18/6/2018.

 

Liên quan đến việc sửa chữa tuyến đường Di Lăng - Sơn Bao, Sơn Hà, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 1317/UBND-NNTN ngày 14/3/2017 và Công văn số 1544/UBND-NNTN ngày 23/3/2017. Yêu cầu UBND huyện Sơn Hà khẩn trương tổ chức thực hiện. Trường hợp có khó khăn vướng mắc, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.​

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh