English Thứ Hai, 19-02-2018, 12:58 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 68879063
Đang online: 85

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Chỉ đạo liên quan đến dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất

Đăng ngày: 12/02/2018; 144 lần đọc
Khu đô thị công nghiệp Dung Quất

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất (dự án).

Theo đó, đối với phần diện tích thuộc giai đoạn 1A: Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi (Ban quản lý) khẩn trương báo cáo kết quả xử lý các trường hợp tồn tại, vướng mắc và việc tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực xử lý nước thải và tuyến đường số 1 vào khu xử lý nước thải, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho Nhà đầu tư triển khai dự án theo chỉ đạo của của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 7535/UBND-CNXD ngày 05/12/2017.

 

Đối với phần diện tích thuộc hành lang kỹ thuật và dải cây xanh cách ly giữa các tuyến đường trục KCN phía Tây với ranh giới mặt bằng dự án, yêu cầu Ban Quản lý giải trình rõ lý do không hoàn thành công tác bồi thường, GPMB đúng thời hạn theo yêu cầu và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 212a/TB-UBND ngày 04/7/2017; khẩn trương tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc, đảm bảo thời hạn cuối cùng bàn giao mặt bằng để Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt trồng cây xanh, tạo cảnh quan cho Khu đô thị công nghiệp Dung Quất trong tháng 2/2018.

 

Đối với phần diện tích thuộc giai đoạn 1B, yêu cầu UBND huyện Bình Sơn chỉ đạo UBND xã Bình Thạnh tập trung xác minh, xác nhận theo thẩm quyền về nguồn gốc đất của các hộ dân trong vùng quy hoạch dự án, đảm bảo tiến độ bồi thường, GPMB phục vụ việc triển khai dự án.

 

Về nguồn vốn để thực hiện công tác bồi thường, GPMB, tạo quỹ đất sạch phục vụ việc triển khai dự án, yêu cầu Giám đốc Sở Tài chính khẩn trương tham mưu, đề xuất và trình UBND tỉnh chỉ đạo xử lý khoản nợ tạm ứng ngân sách tỉnh đã ứng cho Ban Quản lý tại Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 17/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh và nguồn vốn để tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch Khu đô thị công nghiệp Dung Quất theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 139/UBND-CNXD ngày 09/01/2018.

 

Đối với công tác tái định cư cho các hộ dân thuộc giai đoạn 1B của dự án, giao Trưởng Ban Quản lý khẩn trương xem xét kiến nghị của Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt tại văn bản nêu trên liên quan đến việc giao cho Nhà đầu tư triển khai xây dựng khu tái định cư, có ý kiến tham mưu, đề xuất và trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 26/02/2018.

 

Để đảm bảo đủ điều kiện hoạt động kinh doanh của dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất, yêu cầu Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư liên quan đến dự án theo hướng dẫn, yêu cầu của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tại Công văn số 192/BQL-QLĐT ngày 02/02/2018.

B.T​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trường các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện khẩn trương tổng hợp và trực tiếp cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo đúng nội dung biểu mẫu yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước khu vực III tại Văn bản số 40/KV III_TH ngày 07/02/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Sở Nội vụ truy cập trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để triển khai thực hiện Thông tư tư số 05/2018/TT-BGTVT ngày 30/01/2018 của Bộ GTVT về hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 550-KL/TU ngày 02/02/2018 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương liên quan thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 733/UBND-KGVX ngày 07/02/2018 và nội dung đề nghị của Tổng cục dự trữ Nhà nước tại Công văn Công văn số 118/TCDT-QLHDT ngày 30/01/2018, trình UBND tỉnh phê duyệt gửi Bộ Tài chính trước ngày 28/02/2018 làm cơ sở thực hiện.

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh