English Thứ Năm, 22-03-2018, 11:26 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 69903872
Đang online: 171

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Chỉ đạo liên quan đến dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Cà Đam

Đăng ngày: 19/05/2017; 255 lần đọc

Văn phòng UBND tỉnh vừa có thông báo​ Kết luận của đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo dự án đầu tư Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Cà Đam.​

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Nhà đầu tư tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý của các sở ngành bằng văn bản và góp ý trực tiếp tại cuộc họp, cùng với các nội dung kết luận có liên quan tại Thông báo này để hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định bổ sung, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án.

 

Tuân thủ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Cà Đam đã được UBND tỉnh phê duyệt; xác định rõ tổng diện tích đất mà Nhà đầu tư đề nghị giao để thực hiện dự án, bao gồm: hạng mục công trình nào và diện tích tương ứng từng hạng mục công trình là của Nhà đầu tư;  hạng mục công trình nào và diện tích tương ứng để kêu gọi nhà đầu tư thứ cấp; phần diện tích đất do Nhà nước quản lý, đất đã giao cho người dân sử dụng hoặc người dân đang sử dụng nhưng chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì tính toán phương án hợp tác, liên kết linh hoạt, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên liên quan, để triển khai trồng dược liệu, trồng rừng, tạo cảnh quan cho Khu du lịch.

 

Phối hợp với UBND huyện Trà Bồng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan bổ sung kế hoạch sử dụng đất; thỏa thuận việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với những hộ dân trong khu vực dự án; triển khai kế hoạch di dời các hộ dân theo tiến độ thực hiện dự án.

 

Phó Chủ tịch giao UBND huyện Trà Bồng thực hiện việc quản lý, bảo vệ rừng khu vực dự án và vùng đệm; khẩn trương thi công và sớm hoàn thành hai tuyến đường giao thông: Di Lăng – Trà Trung và Trà Bùi - Cà Đam theo các quyết định đã được UBND tỉnh phê duyệt để thông tuyến đường giao thông kết nối đến vùng thực hiện dự án, tạo điều kiện cho Nhà đầu tư vận chuyển vật liệu thi công dự án; chủ động chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc và phối hợp với các ngành chức năng quản lý, bảo tồn toàn bộ diện tích rừng khu vực vùng đệm (hơn 1000ha) xung quanh diện tích 266ha đã quy hoạch 1/500 Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Cà Đam.

 

UBND huyện Trà Bồng, Sở Giao thông vận tải theo chức năng, nhiệm vụ được giao tích cực, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh cứng hóa tuyến đường giao thông sau khi đã thi công hoàn thành nền mặt đường như nêu trên để phát huy hiệu quả sử dụng; đồng thời thẩm định giải pháp thiết kế, thi công các tuyến đường trong khu vực dự án, trong đó các đoạn đường qua suối không làm cầu, chỉ làm đập tràn để phù hợp với cảnh quan thiên nhiên và thân thiện với môi trường.

 

                                                                         T.H

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện Lý Sơn và các sở, ngành đơn vị liên quan t​ổ chức thẩm định hồ sơ đề xuất đầu tư dự án khu Resort, khách sạn và thương mại tại Âu tàu phía Tây đảo Lý Sơn do Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam đề xuất; trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành tỉnh và hiệp hội có liên quan nghiên cứu, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Tổ tư vấn chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướn​g Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn cho các huyện nghèo (Ba Tơ, Minh Long, Sơn Tây, Tây Trà, Trà Bồng) và huyện thoát nghèo (Sơn Hà) giai đoạn 2018-2020 theo đúng cơ chế, chính sách, định mức hỗ trợ và nguồn vốn thực hiện theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tham mưu và đề xuất UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 trên địa bàn tỉnh; văn bản hướng dẫn thi hành Luật theo quy định tại Khoản 1, Điều 62 Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 và kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật. Hoàn thành, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 29/4/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì rà soát, cung cấp thông tin cập nhật ​về các quy chuẩn kỹ thuật địa phương do tỉnh xây dựng, ban hành năm 2017, tổng hợp trực tiếp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh theo thời gian quy định

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh