English Chủ Nhật, 27-05-2018, 02:50 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 72762690
Đang online: 61

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Chỉ đạo liên quan đến dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Cà Đam

Đăng ngày: 19/05/2017; 298 lần đọc

Văn phòng UBND tỉnh vừa có thông báo​ Kết luận của đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo dự án đầu tư Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Cà Đam.​

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Nhà đầu tư tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý của các sở ngành bằng văn bản và góp ý trực tiếp tại cuộc họp, cùng với các nội dung kết luận có liên quan tại Thông báo này để hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định bổ sung, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án.

 

Tuân thủ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Cà Đam đã được UBND tỉnh phê duyệt; xác định rõ tổng diện tích đất mà Nhà đầu tư đề nghị giao để thực hiện dự án, bao gồm: hạng mục công trình nào và diện tích tương ứng từng hạng mục công trình là của Nhà đầu tư;  hạng mục công trình nào và diện tích tương ứng để kêu gọi nhà đầu tư thứ cấp; phần diện tích đất do Nhà nước quản lý, đất đã giao cho người dân sử dụng hoặc người dân đang sử dụng nhưng chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì tính toán phương án hợp tác, liên kết linh hoạt, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên liên quan, để triển khai trồng dược liệu, trồng rừng, tạo cảnh quan cho Khu du lịch.

 

Phối hợp với UBND huyện Trà Bồng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan bổ sung kế hoạch sử dụng đất; thỏa thuận việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với những hộ dân trong khu vực dự án; triển khai kế hoạch di dời các hộ dân theo tiến độ thực hiện dự án.

 

Phó Chủ tịch giao UBND huyện Trà Bồng thực hiện việc quản lý, bảo vệ rừng khu vực dự án và vùng đệm; khẩn trương thi công và sớm hoàn thành hai tuyến đường giao thông: Di Lăng – Trà Trung và Trà Bùi - Cà Đam theo các quyết định đã được UBND tỉnh phê duyệt để thông tuyến đường giao thông kết nối đến vùng thực hiện dự án, tạo điều kiện cho Nhà đầu tư vận chuyển vật liệu thi công dự án; chủ động chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc và phối hợp với các ngành chức năng quản lý, bảo tồn toàn bộ diện tích rừng khu vực vùng đệm (hơn 1000ha) xung quanh diện tích 266ha đã quy hoạch 1/500 Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Cà Đam.

 

UBND huyện Trà Bồng, Sở Giao thông vận tải theo chức năng, nhiệm vụ được giao tích cực, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh cứng hóa tuyến đường giao thông sau khi đã thi công hoàn thành nền mặt đường như nêu trên để phát huy hiệu quả sử dụng; đồng thời thẩm định giải pháp thiết kế, thi công các tuyến đường trong khu vực dự án, trong đó các đoạn đường qua suối không làm cầu, chỉ làm đập tràn để phù hợp với cảnh quan thiên nhiên và thân thiện với môi trường.

 

                                                                         T.H

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tăng cường triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của của Đảng và Nhà nước tại các văn bản được nêu tại Công văn số 4565/VPCP-KTTH ngày 16/5/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại các Công văn: số 3963/VPCP-TCCV ngày 02/5/2018 về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh chủ trương tinh giản biên chế, số 4260/VPCP-TCCV ngày 09/5/2018 về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2427/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 15/5/2018 về việc đẩy nhanh tiến độ và báo cáo kết quả hoàn thành các nhiệm vụ về quản lý đất đai theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ và Nghị quyết số 112/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội, tổng hợp kết quả thực hiện, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 18/6/2018.

 

Liên quan đến việc sửa chữa tuyến đường Di Lăng - Sơn Bao, Sơn Hà, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 1317/UBND-NNTN ngày 14/3/2017 và Công văn số 1544/UBND-NNTN ngày 23/3/2017. Yêu cầu UBND huyện Sơn Hà khẩn trương tổ chức thực hiện. Trường hợp có khó khăn vướng mắc, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.​

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh