English Thứ Sáu, 15-12-2017, 05:55 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 66749091
Đang online: 60

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Chỉ đạo liên quan đến dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Cà Đam

Đăng ngày: 19/05/2017; 208 lần đọc

Văn phòng UBND tỉnh vừa có thông báo​ Kết luận của đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo dự án đầu tư Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Cà Đam.​

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Nhà đầu tư tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý của các sở ngành bằng văn bản và góp ý trực tiếp tại cuộc họp, cùng với các nội dung kết luận có liên quan tại Thông báo này để hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định bổ sung, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án.

 

Tuân thủ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Cà Đam đã được UBND tỉnh phê duyệt; xác định rõ tổng diện tích đất mà Nhà đầu tư đề nghị giao để thực hiện dự án, bao gồm: hạng mục công trình nào và diện tích tương ứng từng hạng mục công trình là của Nhà đầu tư;  hạng mục công trình nào và diện tích tương ứng để kêu gọi nhà đầu tư thứ cấp; phần diện tích đất do Nhà nước quản lý, đất đã giao cho người dân sử dụng hoặc người dân đang sử dụng nhưng chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì tính toán phương án hợp tác, liên kết linh hoạt, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên liên quan, để triển khai trồng dược liệu, trồng rừng, tạo cảnh quan cho Khu du lịch.

 

Phối hợp với UBND huyện Trà Bồng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan bổ sung kế hoạch sử dụng đất; thỏa thuận việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với những hộ dân trong khu vực dự án; triển khai kế hoạch di dời các hộ dân theo tiến độ thực hiện dự án.

 

Phó Chủ tịch giao UBND huyện Trà Bồng thực hiện việc quản lý, bảo vệ rừng khu vực dự án và vùng đệm; khẩn trương thi công và sớm hoàn thành hai tuyến đường giao thông: Di Lăng – Trà Trung và Trà Bùi - Cà Đam theo các quyết định đã được UBND tỉnh phê duyệt để thông tuyến đường giao thông kết nối đến vùng thực hiện dự án, tạo điều kiện cho Nhà đầu tư vận chuyển vật liệu thi công dự án; chủ động chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc và phối hợp với các ngành chức năng quản lý, bảo tồn toàn bộ diện tích rừng khu vực vùng đệm (hơn 1000ha) xung quanh diện tích 266ha đã quy hoạch 1/500 Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Cà Đam.

 

UBND huyện Trà Bồng, Sở Giao thông vận tải theo chức năng, nhiệm vụ được giao tích cực, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh cứng hóa tuyến đường giao thông sau khi đã thi công hoàn thành nền mặt đường như nêu trên để phát huy hiệu quả sử dụng; đồng thời thẩm định giải pháp thiết kế, thi công các tuyến đường trong khu vực dự án, trong đó các đoạn đường qua suối không làm cầu, chỉ làm đập tràn để phù hợp với cảnh quan thiên nhiên và thân thiện với môi trường.

 

                                                                         T.H

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh mặt hàng n​hôm trên địa bàn tỉnh. Trường hợp, nếu phát hiện có mặt hàng nhôm giả sử dụng thương hiệu Xingfa Quảng Đông trên địa bàn tỉnh cần khẩn trương thẩm định, kiểm tra, xác minh làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng  dân dụng và công nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung Tờ trình 152/TTr-UBND ngày 30/11/2017  của UBND huyện Đức Phổ, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT, Công an tỉnh tăng cường chức năng giám sát, kiểm soát tình hình mua, bán và chi trả bảo hi​ểm tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh; báo cáo UBND tỉnh việc bồi thường bảo hiểm đối với tàu cá mang số hiệu QNg 90289 TS của ông Bùi Ngọc Lành trước ngày 20/12/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 được ban hành kèm theo Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ.

 

  

Chủ tịch UBND tỉ​nh giao UBND huyện Bình Sơn chỉ đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Châu Ổ nghiên cứu các nội dung đề nghị trong đơn của các hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ Châu Ổ về việc mức thu tiền sử dụng lô sạp, kiốt tại chợ Châu Ổ quá cao so với chợ Quảng Ngãi và tham chiếu các quy định của pháp luật liên quan để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, quy định của pháp luật và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức thực hiện việc xét tuyển hoặc xét tuyển đặc cách viên chức đối với thí sinh đăng ký dự tuyển giáo viên cho Trường THPT chuyên Lê Khiết theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ; trên cơ sở đó, lập thủ tục trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét, quyết định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với sở, ban ngành, đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, trực tiếp báo cáo các n​ội dung yêu cầu của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tại Công văn số 59/BCĐLNKT-VP ngày 27/11/2017 về việc báo cáo công tác hội nhập kinh tế quốc tế năm 2017 và kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 6505/BTNMT-TCMT ngày 01/12/2017 về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ năm 2017, báo cáo Bộ và UBND tỉnh trước ngày 15/12/2017.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan báo cáo tổng kết công tác t​hông tin đối ngoại năm 2017 theo đúng yêu cầu và thời gian quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 4360/BTTTT-TTĐN ngày 01/12/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương làm việc với Sở Tài chính để thống nhất việc cấp phát và thanh toán vốn cho các dự án thuộc danh mục điều chỉnh tăng từ nguồn vốn xổ sổ kiến thiết tại Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của UBND tỉnh theo đúng quy định; bảo đảm kịp thời giải ngân kế hoạch vốn năm 2017

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện Công văn số ​4987/BVHTTDL-VHCS của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Công văn số 5006/BVHTTDL-VHCS củaBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm.

 

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh