English Thứ Sáu, 15-11-2019, 04:10 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 112410755
Đang online: 121

Chỉ đạo liên quan đến công tác bảo vệ môi trường tại Chợ Quảng Ngãi

Đăng ngày: 15/08/2019; 188 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát hoạt động xả nước thải tại Chợ Quảng Ngãi; hướng dẫn Ban Quản lý Chợ Quảng Ngãi lập hồ sơ, thủ tục môi trường, hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước của Chợ Quảng Ngãi khi thay đổi công năng trong quá trình hoạt động, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định.

UBND thành phố Quảng Ngãi chỉ đạo các Phòng chuyên môn, Ban Quản lý Chợ Quảng Ngãi tập trung thực hiện các giải pháp hiệu quả để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại Chợ Quảng Ngãi.

Cụ thể, đầu tư xây dựng, cải tạo hệ thống xử lý nước thải để thu gom toàn bộ nước thải từ hoạt động của Chợ Quảng Ngãi về hệ thống xử lý nước thải tập trung; vận hành hệ thống xử lý nước thải đảm bảo nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn theo quy định hiện hành trước khi thải ra môi trường.

Lập hồ sơ môi trường điều chỉnh, bổ sung khi thay đổi công năng so với thiết kế ban đầu, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định.

Nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường như xây dựng kế hoạch, phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; báo cáo xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường; báo cáo giám sát môi trường định kỳ trong quá trình hoạt động; hồ sơ xả nước thải khu vực chợ trung tâm của Chợ Quảng Ngãi;…

Rà soát, bố trí, sắp xếp các ngành hàng kinh doanh của các hộ tiểu thương phải đảm bảo hợp lý, phù hợp công năng sử dụng, công suất thiết kế, không gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân sinh sống xung quanh khu vực Chợ Quảng Ngãi.

 

                                                                          V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Bình Sơn xem xét giải quyết nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất tại Văn bản số 1931/HPDQ ngày 02/11/2019,  đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIa, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh trước ngày 20/11/2019 để trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc UBND huyện Sơn Tịnh sử dụng ngân sách huyện để hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị ngập úng không gieo sạ được do ảnh hưởng của việc đầu tư xây dựng các dự án tại Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, lấy ý kiến của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan đối với việc thực hiện các nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước dưới đất phục vụ xây dựng giếng khoan bổ sung nhân tạo nước dưới đất trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi” để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, thống nhất theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích