English Chủ Nhật, 22-09-2019, 02:18 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109309693
Đang online: 167

Chỉ đạo liên quan đến công tác bảo vệ môi trường tại Chợ Quảng Ngãi

Đăng ngày: 15/08/2019; 170 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát hoạt động xả nước thải tại Chợ Quảng Ngãi; hướng dẫn Ban Quản lý Chợ Quảng Ngãi lập hồ sơ, thủ tục môi trường, hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước của Chợ Quảng Ngãi khi thay đổi công năng trong quá trình hoạt động, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định.

UBND thành phố Quảng Ngãi chỉ đạo các Phòng chuyên môn, Ban Quản lý Chợ Quảng Ngãi tập trung thực hiện các giải pháp hiệu quả để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại Chợ Quảng Ngãi.

Cụ thể, đầu tư xây dựng, cải tạo hệ thống xử lý nước thải để thu gom toàn bộ nước thải từ hoạt động của Chợ Quảng Ngãi về hệ thống xử lý nước thải tập trung; vận hành hệ thống xử lý nước thải đảm bảo nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn theo quy định hiện hành trước khi thải ra môi trường.

Lập hồ sơ môi trường điều chỉnh, bổ sung khi thay đổi công năng so với thiết kế ban đầu, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định.

Nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường như xây dựng kế hoạch, phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; báo cáo xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường; báo cáo giám sát môi trường định kỳ trong quá trình hoạt động; hồ sơ xả nước thải khu vực chợ trung tâm của Chợ Quảng Ngãi;…

Rà soát, bố trí, sắp xếp các ngành hàng kinh doanh của các hộ tiểu thương phải đảm bảo hợp lý, phù hợp công năng sử dụng, công suất thiết kế, không gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân sinh sống xung quanh khu vực Chợ Quảng Ngãi.

 

                                                                          V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 10536/BTC-NSNN ngày 09/9/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn địa phương trong công tác báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 77/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8245/VPCP-KTTH ngày 12/9/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/2019/QH14 của Quốc hội.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 4790/BYT-ATTP ngày 19/8/2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích