English Thứ Hai, 09-12-2019, 22:14 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114040188
Đang online: 189

Chỉ đạo liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án thủy điện Đăkđrinh

Đăng ngày: 10/07/2019; 576 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu UBND huyện Sơn Tây khẩn trương, nghiêm túc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án thủy điện Đăkđrinh.

Theo đó, đối với các công trình thuộc Tiểu dự án thành phần do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sơn Tây thực hiện: Khẩn trương chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sơn Tây làm việc với Công ty Cổ phần thủy điện Đăkđrinh để thống nhất khối lượng thực hiện, các khoản kinh phí cần bố trí; hoàn thiện hồ sơ, phương án…; trên cơ sở đó, UBND huyện Sơn Tây thẩm định, phê duyệt theo thẩm quyền làm cơ sở để Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkđrinh bố trí vốn thực hiện.

Về việc hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm tại các phương án bồi thường trước đây chưa lập: Khẩn trương chỉ đạo các đơn vị có liên quan (đơn vị lập phương án bồi thường, hỗ trợ; UBND các xã) kiểm tra, rà soát hoàn thành công tác lập, thẩm định, trình phê duyệt phương án hỗ trợ đối với phần diện tích nằm ngoài phần diện tích đất nông nghiệp mà Toà án đang giải quyết (đối với các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định).

Đối với phương án bồi thường, hỗ trợ đất nằm trong vùng cô lập, đất sản xuất xa nơi tái định cư ...theo quy định tại Quyết định số 34/2010/QĐ-TTg ngày 08/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ (nay là Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014): Chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thành công tác lập, thẩm định, trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định; chủ động, tích cực liên hệ làm việc với Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkđrinh thống nhất các hạng mục công việc thực hiện; thống nhất khoản kinh phí dự kiến thực hiện (để Chủ đầu tư chủ động nguồn kinh phí). Trong quá trình thực hiện nếu vướng mắc thì chủ động tham vấn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được hướng dẫn thực hiện. 

Công ty Cổ phần thủy điện Đăkđrinh có trách nhiệm bố trí đủ, kịp thời nguồn kinh phí để thực hiện việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân và đầu tư xây dựng các công trình thuộc Tiểu dự án thành phần do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sơn Tây thực hiện.

                                                                      V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu xử lý tình trạng lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế theo nội dung đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Công văn số 1770/BHXH-GĐBHYT ngày 29/11/2019. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Đức Phổ và UBND xã Phổ Ninh tổ chức kiểm tra thực tế, xác định mức độ ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật trong Kho lưu chứa nông sản (cũ) của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phổ Ninh; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 1256-KL/TU ngày 03/12/2019 để tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả và đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, khẩn trương báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2019 trên địa bàn tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích