English Thứ Năm, 17-10-2019, 19:34 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110778777
Đang online: 214

Chỉ đạo liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án thủy điện Đăkđrinh

Đăng ngày: 10/07/2019; 562 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu UBND huyện Sơn Tây khẩn trương, nghiêm túc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án thủy điện Đăkđrinh.

Theo đó, đối với các công trình thuộc Tiểu dự án thành phần do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sơn Tây thực hiện: Khẩn trương chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sơn Tây làm việc với Công ty Cổ phần thủy điện Đăkđrinh để thống nhất khối lượng thực hiện, các khoản kinh phí cần bố trí; hoàn thiện hồ sơ, phương án…; trên cơ sở đó, UBND huyện Sơn Tây thẩm định, phê duyệt theo thẩm quyền làm cơ sở để Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkđrinh bố trí vốn thực hiện.

Về việc hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm tại các phương án bồi thường trước đây chưa lập: Khẩn trương chỉ đạo các đơn vị có liên quan (đơn vị lập phương án bồi thường, hỗ trợ; UBND các xã) kiểm tra, rà soát hoàn thành công tác lập, thẩm định, trình phê duyệt phương án hỗ trợ đối với phần diện tích nằm ngoài phần diện tích đất nông nghiệp mà Toà án đang giải quyết (đối với các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định).

Đối với phương án bồi thường, hỗ trợ đất nằm trong vùng cô lập, đất sản xuất xa nơi tái định cư ...theo quy định tại Quyết định số 34/2010/QĐ-TTg ngày 08/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ (nay là Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014): Chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thành công tác lập, thẩm định, trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định; chủ động, tích cực liên hệ làm việc với Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkđrinh thống nhất các hạng mục công việc thực hiện; thống nhất khoản kinh phí dự kiến thực hiện (để Chủ đầu tư chủ động nguồn kinh phí). Trong quá trình thực hiện nếu vướng mắc thì chủ động tham vấn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được hướng dẫn thực hiện. 

Công ty Cổ phần thủy điện Đăkđrinh có trách nhiệm bố trí đủ, kịp thời nguồn kinh phí để thực hiện việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân và đầu tư xây dựng các công trình thuộc Tiểu dự án thành phần do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sơn Tây thực hiện.

                                                                      V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Đảo Ngọc Lý Sơn tại Công văn Công văn số 115/CV-ĐNLS ngày 29/9/2019 về việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án mở rộng Khách sạn Đảo Ngọc Lý Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu nội dung đề nghị của Tổ hợp tác khai thác đá đen thủ công Bình Tân tại Văn bản số 01/CV ngày 24/9/2019 về việc bổ sung quy hoạch và cho phép thăm dò, khai thác các điểm khoáng sản đá chẻ tại thôn Liêm Quang và Nhơn Hòa I, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì kiểm tra thực tế và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết đề nghị của UBND huyện Ba Tơ tại Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 30/9/2019 về việc xin chủ trương đầu tư khẩn cấp công trình Đập Mang Voang, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương lập nhiệm vụ quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tổ chức thẩm định, trình phê duyệt theo quy định để triển khai các bước tiếp theo.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích