English Thứ Hai, 22-04-2019, 12:04 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 92513030
Đang online: 206

Chỉ đạo liên quan đến bàn giao các công trình điện

Đăng ngày: 08/11/2018; 382 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo liên quan đến việc bàn giao các công trình điện thuộc các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh, các Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 267/UBND-CNXD ngày 28/01/2018; khẩn trương lập hồ sơ gửi Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh đề nghị Công ty Điện lực Quảng Ngãi (đơn vị được Tập đoàn Điện lực Việt Nam ủy quyền) có ý kiến về việc tiếp nhận các công trình điện được đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở triển khai các bước thủ tục tiếp theo đúng quy định tại Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Đồng thời, giao Sở Công Thương có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn các sở, ban ngành, các Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (Chủ đầu tư) có trách nhiệm: Đối với công trình di dời đường dây điện thuộc tài sản của ngành điện (thuộc hạng mục bồi thường, GPMB): Khi hạng mục công trình thi công hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng, Chủ đầu tư khẩn trương bàn giao cho Công ty Điện lực Quảng Ngãi quản lý, vận hành, khai thác, tạm bàn giao giá trị tài sản. Khi cấp có thẩm quyền phê duyệt giá trị quyết toán công trình thì bàn giao giá trị công trình.

 

Đối với công trình điện đầu tư xây dựng mới cấp điện cho các khu tái định cư, cấp điện cho hệ thống điện chiếu sáng công cộng bằng vốn ngân sách nhà nước: Để kịp thời đưa vào sử dụng, cung cấp điện cho nhân dân, phục vụ chiếu sáng công cộng, Chủ đầu tư khẩn trương bàn giao khi hạng mục công trình thi công hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng cho ngành điện quản lý, vận hành, khai thác. Việc bàn giao tài sản thực hiện theo quy định tại Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý.

 

Yêu cầu Công ty Điện lực Quảng Ngãi có trách nhiệm khẩn trương tiếp nhận, quản lý, vận hành, khai thác các công trình điện khi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh bàn giao theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức thực hiện Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức thực hiện Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng giáo sư cơ sở.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện Công văn số 1045/BTTTT-THH ngày 08/4/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về góp ý dự thảo Đề án Chuyển đổi số quốc gia; trực tiếp gửi góp ý về Bộ đúng thời gian quy định.


 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2018 đã được Bộ Tài chính công bố tại Quyết định số 611/QĐ-BTC ngày 05/4/2019 để triển khai thực hiện giám sát theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1741/BYT-KCB ngày 02/4/2019 của Bộ Y tế về việc tăng cường chỉ đạo công tác khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe.


 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, xây dựng dự thảo báo cáo theo nội dung Công văn số 1814/UBVHGDTTN14 ngày 15/3/2019 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng về việc báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp; ham mưu UBND tỉnh trước ngày 27/5/2019.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 30a trên địa bàn các huyện nghèo đến cuối năm 2018, phương hướng thực hiện giai đoạn 2019-2020, theo các nội dung yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1294/LĐTBXH-VPQGGN ngày 04/4/2019; trình UBND tỉnh trước ngày 06/5/2019 để xem xét, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu, rà soát các đồ án quy hoạch, chủ trương của cấp có thẩm quyền liên quan đến việc đề xuất đầu tư xây dựng Nhà máy điện mặt trời tại xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ;  kiểm tra thực tế hiện trường, đánh giá sơ bộ tác động của dự án; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; định kỳ tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng quy định về chế độ nhuận bút, thù lao chi trả cho các hoạt động báo chí, thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh; tổ chức lấy ý kiến của Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan. Trên cơ sở đó tổng hợp, tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích