English Thứ Năm, 24-01-2019, 18:49 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 85807935
Đang online: 128

Chỉ đạo liên quan đến bàn giao các công trình điện

Đăng ngày: 08/11/2018; 347 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo liên quan đến việc bàn giao các công trình điện thuộc các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh, các Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 267/UBND-CNXD ngày 28/01/2018; khẩn trương lập hồ sơ gửi Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh đề nghị Công ty Điện lực Quảng Ngãi (đơn vị được Tập đoàn Điện lực Việt Nam ủy quyền) có ý kiến về việc tiếp nhận các công trình điện được đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở triển khai các bước thủ tục tiếp theo đúng quy định tại Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Đồng thời, giao Sở Công Thương có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn các sở, ban ngành, các Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (Chủ đầu tư) có trách nhiệm: Đối với công trình di dời đường dây điện thuộc tài sản của ngành điện (thuộc hạng mục bồi thường, GPMB): Khi hạng mục công trình thi công hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng, Chủ đầu tư khẩn trương bàn giao cho Công ty Điện lực Quảng Ngãi quản lý, vận hành, khai thác, tạm bàn giao giá trị tài sản. Khi cấp có thẩm quyền phê duyệt giá trị quyết toán công trình thì bàn giao giá trị công trình.

 

Đối với công trình điện đầu tư xây dựng mới cấp điện cho các khu tái định cư, cấp điện cho hệ thống điện chiếu sáng công cộng bằng vốn ngân sách nhà nước: Để kịp thời đưa vào sử dụng, cung cấp điện cho nhân dân, phục vụ chiếu sáng công cộng, Chủ đầu tư khẩn trương bàn giao khi hạng mục công trình thi công hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng cho ngành điện quản lý, vận hành, khai thác. Việc bàn giao tài sản thực hiện theo quy định tại Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý.

 

Yêu cầu Công ty Điện lực Quảng Ngãi có trách nhiệm khẩn trương tiếp nhận, quản lý, vận hành, khai thác các công trình điện khi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh bàn giao theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện thu hẹp, giảm, xóa bỏ lối đi tự mở, xóa bỏ vị trí đường sắt chuyên dùng giao cắt với đường sắt quốc gia theo đề nghị của Cục Đường sắt Việt Nam tại Công văn số 115/CĐSVN-VTATGT ngày 18/01/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu các đề xuất xây dựng chính sách thu phù hợp với việc sử dụng đất của các dự án du lịch theo đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 444/BTC-QLCS ngày 09/01/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, Trường Đại học Phạm Văn Đồng theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với các Sở: Nội vụ, Tài chính nghiên cứu thực hiện cơ chế tự chủ đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 138/BGDĐT-KHTC ngày 10/01/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện Sơn Hà và các đơn vị liên quan cho chủ trương thăm dò, cấp phép khai thác đất đồi làm vật liệu san lấp tại núi Làng Bồ, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà theo đề nghị của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hoa Long.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích