English Thứ Hai, 14-10-2019, 12:27 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110617432
Đang online: 225

Chỉ đạo liên quan công tác triển khai lập Quy hoạch tỉnh

Đăng ngày: 02/10/2019; 411 lần đọc

Văn phòng UBND tỉnh vừa có thông báo kết luận của đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 chỉ đạo thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác triển khai lập quy hoạch tỉnh. 

Theo đó, đối với Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, các thành viên Ban Chỉ ​đạo trực tiếp tham gia ý kiến vào Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05/10/2019. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các thành viên Ban Chỉ đạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, hoàn chỉnh Dự thảo, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành trước ngày 15/10/2019.

Đối với Kế hoạch triển khai lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh dự thảo và trình UBND tỉnh xem xét, ban hành trong tháng 10/2019. Trong đó, lưu ý đối với giai đoạn xây dựng đề cương nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu tổ chức Hội thảo (quy mô nhỏ) lấy ý kiến của các lãnh đạo tỉnh, chuyên gia để cho ý kiến về đề cương nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch tỉnh trước khi hoàn chỉnh, trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định đề cương theo quy định. Đối với giai đoạn lập quy hoạch tỉnh, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu tổ chức đấu thầu qua mạng theo quy định; lựa chọn đơn vị tư vấn trong nước hoặc quốc tế có uy tín, đủ năng lực thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố, trong quá trình thực hiện Kế hoạch lập Quy hoạch tỉnh cần tích cực chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan, đảm bảo quy trình xử lý nhanh, đúng quy định. Nghiêm túc phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc thực hiện Kế hoạch lập Quy hoạch tỉnh; trong đó, tập trung nghiên cứu, tích cực tham gia góp ý và đề xuất đối với các nội dung liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa phương ngay từ giai đoạn xây dựng đề cương lập quy hoạch tỉnh (cần có định hướng và dự báo tốt đối với ngành, lĩnh vực, địa phương) để đảm bảo tính thống nhất trong quá trình thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất tổ chức Hội thảo về định hướng phát triển của tỉnh Quảng Ngãi phục vụ công tác lập Quy hoạch tỉnh (dự kiến tổ chức trong tháng 11/2019). Theo đó, Hội thảo là nơi tập trung ý tưởng của các chuyên gia, nhà nghiên cứu nhằm mục đích phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Việc tổ chức Hội thảo là rất quan trọng, đòi hỏi sự chuẩn bị chu đáo với kế hoạch, nội dung công việc cụ thể, rõ ràng; tránh việc tổ chức hình thức, không đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đề ra, gây lãng phí thời gian, nguồn lực.

GB


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng Đề án “Thuê chuyên gia Cu Ba hỗ trợ khám, chữa bệnh, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020-2025”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tại Thông báo số 350/TB-VPCP ngày 02/10/2019 của Văn phòng Chính phủ; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu, điều chỉnh các nội dung quy hoạch Khu du lịch Mỹ Khê không còn phù hợp trong quá trình xây dựng đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phần còn lại của xã Tịnh Kỳ và xã Tịnh Khê; khẩn trương hoàn thành đồ án quy hoạch trình UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế làm việc với Công ty TNHH Một thành viên Doanh nghiệp xã hội Cao để xây dựng Đề án cụ thể về việc đầu tư cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn (Bệnh viện đa khoa Dung Quất trước đây); trên cơ sở đó, chủ trì phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ, UBND huyện Bình Sơn và các sở, ngành liên quan tham gia góp ý hoàn chỉnh Đề án, tham mưu UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích