English Thứ Năm, 30-01-2020, 01:35 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117571708
Đang online: 153

Chỉ đạo huyện Trà Bồng về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội khối Khoa giáo- Văn xã

Đăng ngày: 14/11/2019; 366 lần đọc

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo Kết luận​ của đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với UBND huyện Trà Bồng về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội khối Khoa giáo- Văn xã.

Theo đó, trong thời gian tới, UBND huyện Trà Bồng tập trung rà soát, có giải pháp cụ thể, thiết thực để phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đã đề ra, nhất là về nâng cao chất lượng giáo dục; hạn chế tình trạng học sinh bỏ học; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ y, bác sỹ; phát huy và thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm cho lao động địa phương, công tác giảm nghèo bền vững và giải quyết chế độ chính sách cho người có công cần thực hiện tốt, hiệu quả.

 

Đồng thời, chú trọng củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; từng bước đầu tư đồng bộ, xóa dần các phòng học tạm; quan tâm đầu tư các trường bán trú và chăm lo cho các em học sinh bán trú; giải quyết tình trạng mất cân đối, thừa, thiếu cục bộ giáo viên do chuyển công tác.

 

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, đặc biệt đào tạo chuyên khoa cho đội ngũ cán bộ y tế từ cấp huyện đến cấp xã. Thực hiện tốt hơn nữa công tác y tế dự phòng tại tuyến cơ sở; phổ biến, tuyên truyền đến nhân dân về phòng tránh các bệnh truyền nhiễm; bố trí, luân chuyển đội ngũ y tế có chuyên môn nghiệp vụ về y tế tuyến xã để đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân; cải thiện hiệu quả hoạt động các cơ sở y tế hiện có; nâng cao năng lực khám và điều trị bệnh ở các tuyến, đặc biệt là tuyến xã; đầu tư nâng cấp các trạm y tế xã.

 

Cần bảo tồn, duy trì và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, văn hóa tín ngưỡng của dân tộc Cor ở địa phương; nghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng; phát huy giá trị các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh như: Nhà bảo tàng chuyên đề khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi, khu nghỉ dưỡng Thạch Bích, khu sinh thái núi Cà Đam...; huy động nhiều nguồn lực xã hội tham gia đầu tư, khai thác, phát huy hiệu quả nhằm nâng cao lợi thế về phát triển du lịch của địa phương gắn với việc hình thành và phát triển các giá trị văn hóa trong vùng Công viên địa chất; củng cố cơ sở vật chất, thiết chế văn hoá, thể thao phục vụ nhân dân; quan tâm bồi dưỡng tiếng Cor cho cán bộ, công chức đang công tác trên địa bàn huyện; làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương sáp nhập huyện Tây Trà và huyện Trà Bồng.

 

 

Chú trọng công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho nhân dân; phát huy và làm tốt công tác xuất khẩu lao động; thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các chương trình, dự án về giảm nghèo bền vững; hạn chế tình trạng tái nghèo; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách ưu đãi của Nhà nước để người dân hiểu, thực hiện, nỗ lực vươn lên thoát nghèo, làm giàu; thực hiện hiệu quả, đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng các chính sách ưu đãi người có công và an sinh xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số; bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho công chức làm công tác giảm nghèo. Phổ biến, thực hiện tốt Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ và Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 của UBND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ, đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

Phát huy kết quả ứng dụng công nghệ thông tin đã đạt được trong thời gian qua; đầu tư Trang thông tin điện tử cấp xã, một cửa điện tử, ứng dụng phần mềm trong quản lý, điều hành đáp ứng nhiệm vụ cải cách hành chính, phục vụ tốt yêu cầu của công dân; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương và phổ biến các chủ trương, chính sách đến nhân dân hiệu quả, kịp thời.

 

Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; quan tâm việc chuyển giao công nghệ và phát huy kết quả đạt được từ các đề tài ứng dụng khoa học đang triển khai trên địa bàn huyện vào hoạt động sản xuất như: Heo bản địa Trà Bồng, Gà kiến Trà Bồng, phát triển chăn nuôi bền vững cho đoàn viên thanh niên, Hội Nông dân...; xây dựng chỉ dẫn địa lý cho quế Trà Bồng để phát huy giá trị gia tăng của sản phẩm chủ lực địa phương; xác định cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo thế mạnh của địa phương; đánh giá tiềm năng, khí hậu, đất đai, chọn những cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, gắn với bảo vệ môi trường để triển khai thực hiện hiệu quả; phát triển cây thảo dược, gắn với nhân giống, bảo tồn.

 

Bên cạnh đó, Huyện cần phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ để trưng bày, giới thiệu, tham khảo các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả và tìm giải pháp phát triển sản phẩm của địa phương đến người tiêu dùng và phối hợp quản lý tốt các cơ sở kinh doanh tại địa phương.

Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích