English Thứ Năm, 14-11-2019, 08:27 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 112369697
Đang online: 249

Chỉ đạo giải quyết vướng mắc đối với dự án Khu nghỉ dưỡng sinh thái Ánh Vân

Đăng ngày: 02/08/2019; 682 lần đọc

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo Kết luận của đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo vướng mắc đối với dự án Khu nghỉ dưỡng sinh thái Ánh Vân.

 

UBND tỉnh biểu dương Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ Du lịch Trúc Vân (Nhà đầu tư) đã chủ động, nỗ lực triển khai Quyết định chủ trương đầu tư dự án; đã hoàn thành quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trình UBND tỉnh phê duyệt; phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thực hiệ​n GPMB, đã thoả thuận, chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB cho một số hộ dân trong phạm vi dự án, còn lại một số hộ dân gặp vướng mắc. UBND tỉnh thống nhất việc giãn tiến độ thực hiện chủ trương đầu tư dự án; thời gian giãn tiến độ tương ứng với thời gian giải quyết vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

 

Phạm vi thực hiện dự án theo Chủ trương đầu tư đã phê duyệt, sau khi chuẩn xác ranh giới khoảng 13,02ha. Trong đó, khoảng 8,17ha đất UBND tỉnh đã thu hồi từ dự án Khu du lịch biển Hàng Dương và giao cho UBND các xã Tịnh Kỳ, Tịnh Khê quản lý nhưng hiện trạng có công trình xây dựng dở dang của nhà đầu tư cũ còn tồn tại trên phần đất đã thu hồi; khoảng 4,85ha đất UBND các xã Tịnh Kỳ, Tịnh Khê quản lý, nhưng để người dân lấn chiếm đào hồ nuôi tôm, trồng cây từ rất lâu, nhiều trường hợp lấn chiếm trước năm 1993 hiện nay vẫn còn sử dụng đất trên thực địa.

 

Do vậy, việc xác định cụ thể hiện trạng sử dụng đất và xác định quyền, nghĩa vụ pháp lý của các cá nhân, tổ chức có liên quan trong khu vực dự án phải đối chiếu với nhiều quy định, qua các thời kỳ sửa đổi khác nhau để việc áp dụng pháp luật giải quyết trong trường hợp vướng mắc này cần được làm rõ, phải tính đến quyền, lợi ích có liên quan của các chủ thể: Nhà nước, người dân, các nhà đầu tư (cũ và mới).

 

Trong đó, có 02 trường hợp: 1, Đấu giá quyền sử dụng đất để cho nhà đầu tư thuê thực hiện dự án nếu đáp ứng được các điều kiện tổ chức đấu giá theo quy định của pháp luật. Để thực hiện việc này, UBND tỉnh giao UBND thành phố rà soát toàn bộ hiện trạng sử dụng đất và tiến hành thủ tục thu lại đất UBND các xã Tịnh Kỳ, Tịnh Khê quản lý nhưng để người dân lấn chiếm; đồng thời thực hiện GPMB toàn bộ diện tích đất thuộc phạm vi dự án. Việc thu hồi, GPMB phải thực hiện đồng thời trên hồ sơ pháp lý và thu hồi, bàn giao trên thực địa, không để phát sinh bất kỳ tranh chấp, khiếu nại nào có liên quan và đảm bảo có quỹ đất đã GPMB đủ điều kiện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

 

Sau khi có quỹ đất đã hoàn thành GPMB và bàn giao trên thực địa, giao Sở Tài nguyên và Môi trường lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. Phương án đấu giá phải tính đến việc giải quyết các quyền, nghĩa vụ của các bên liên quan, trong đó có việc đơn vị trúng đấu giá phải hoàn trả đầy đủ quyền lợi của Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ Du lịch Trúc Vân kể từ khi thực hiện Quyết định chủ trương đầu tư dự án (nếu Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ Du lịch Trúc Vân không trúng đấu giá) hoặc khấu trừ chi phí đã thực hiện Quyết định chủ trương đầu tư vào chi phí thuê đất (nếu Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ Du lịch Trúc Vân trúng đấu giá), bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà đầu tư khi chấp hành Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh.

 

Trường hợp 2: Thực hiện theo Quyết định chủ trương đầu tư dự án, Nhà đầu tư Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ Du lịch Trúc Vân đã thoả thuận GPMB một phần diện tích, phần còn lại Nhà đầu tư ứng trước kinh phí để GPMB, nhà nước thu hồi đất, cho nhà đầu tư thuê đất thực hiện dự án phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế hiện trạng sử dụng đất.

 

Trường hợp quá thời hạn quy định về thu hồi, GPMB mà dẫn đến không thực hiện được Trường hợp 1, thì giao UBND thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện thủ tục GPMB theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo, đề xuất cụ thể, trình UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để xem xét, chỉ đạo giải quyết.

 

Các vướng mắc, phát sinh hiện nay do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân đánh giá chưa kỹ hiện trạng sử dụng đất và thẩm định nhu cầu sử dụng đất trong quá trình tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư. Nghiên cứu, xác định cụ thể thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo quy định; đồng thời rà soát các dự án đã cấp quyết định chủ trương đầu tư để tham mưu UBND tỉnh xử lý theo đúng quy định.

 

Lam Uyên

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi và các cơ quan có liên quan thực hiện đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 3881/BTTTT-PTTH&TTĐT ngày 31/10/2019 về việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các đài phát thanh, truyền hình; trực tiếp báo cáo Bộ theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Đức Phổ chủ trì, nghiên cứu kiến nghị của Nhà đầu tư tại Văn bản số 06/2019/CV-KB ngày 04/11/2019 của Công ty CP Đầu tư Bất động sản và Du lịch Quốc Tế King Bay về báo cáo vướng mắc khi triển khai Dự án và kiến nghị hỗ trợ doanh nghiệp đối với nội dung lập thủ tục bổ sung kế hoạch sử dụng đất của địa phương, hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc, hoàn chỉnh các thủ tục có liên quan; đồng thời xem xét, giải quyết theo thẩm quyền quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Bình Sơn xem xét giải quyết nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất tại Văn bản số 1931/HPDQ ngày 02/11/2019,  đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIa, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh trước ngày 20/11/2019 để trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích