English Thứ Hai, 14-10-2019, 23:16 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110645407
Đang online: 197

Chỉ đạo giải quyết vướng mắc một số dự án

Đăng ngày: 09/04/2019; 831 lần đọc

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo​ Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh ngày 29/3/2019.

Theo đó, đối với dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Bình Sơn chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tập trung, khẩn trương thực hiện dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư đối với 47 hộ dân còn lại trong khu vực dự án; trong đó đến ngày 30/4/2019 giải quyết xong 37 hộ, đến ngày 15/5/2019 giải quyết xong 10 hộ còn vướng mắc; bàn giao mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư.

Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn và Ban Quản lý dự án NCMR Nhà máy lọc dầu Dung Quất có trách nhiệm xây dựng tường rào bảo vệ mặt bằng được tỉnh giao, đảm bảo không xảy ra tình trạng tái lấn chiếm; đồng thời triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ cam kết.

Đối với các lô đất tái định cư tại Khu dân cư Tây Bắc Vạn Tường mở rộng giai đoạn 3 còn lại sau khi bố trí đủ cho hộ dân thuộc diện tái định cư theo quy định: Thống nhất chủ trương giao lại toàn bộ các lô đất tái định cư còn lại này cho UBND huyện Bình Sơn để xem xét, giao đất có thu tiền sử dụng đất cho các đối tượng không đủ điều kiện bố trí tái định cư theo quy định nhưng phải di dời chỗ ở, phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Đối với dự án Khu dân cư xã Bình Thạnh: Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi lập quy hoạch chi tiết 1/500 để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo đối với toàn bộ diện tích Khu dân cư theo đúng quy định, trong đó thực hiện đúng quy trình, thủ tục để đấu giá đối với 4,5 ha đất sạch đã được Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng.

Về việc bán tài sản trên đất tại hạng mục Đập dâng - thác nước thuộc dự án Lâm viên thành phố Vạn Tường cho Công ty TNHH Thương mại Bất động sản Hưng Việt: Thống nhất giao Công ty TNHH Thương mại Bất động sản Hưng Việt phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi lập quy hoạch chi tiết 1/500 và đề xuất đầu tư dự án Khu du lịch, nghỉ dưỡng, dịch vụ sinh thái lâm viên Vạn Tường Dung Quất.

Về việc sử dụng đất tại thửa đất số 619, tờ bản đồ số 02, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi do Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Sài Gòn - Quảng Ngãi đang quản lý và sử dụng: Thống nhất chủ trương cho Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Sài Gòn - Quảng Ngãi được gia hạn sử dụng thửa đất số 619, tờ bản đồ địa chính số 2, phường Nghĩa Chánh và thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước đúng theo quy định hiện hành.

                                                                    T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng Đề án “Thuê chuyên gia Cu Ba hỗ trợ khám, chữa bệnh, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020-2025”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tại Thông báo số 350/TB-VPCP ngày 02/10/2019 của Văn phòng Chính phủ; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu, điều chỉnh các nội dung quy hoạch Khu du lịch Mỹ Khê không còn phù hợp trong quá trình xây dựng đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phần còn lại của xã Tịnh Kỳ và xã Tịnh Khê; khẩn trương hoàn thành đồ án quy hoạch trình UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế làm việc với Công ty TNHH Một thành viên Doanh nghiệp xã hội Cao để xây dựng Đề án cụ thể về việc đầu tư cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn (Bệnh viện đa khoa Dung Quất trước đây); trên cơ sở đó, chủ trì phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ, UBND huyện Bình Sơn và các sở, ngành liên quan tham gia góp ý hoàn chỉnh Đề án, tham mưu UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích