English Thứ Ba, 10-12-2019, 12:25 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114071776
Đang online: 279

Chỉ đạo giải quyết vướng mắc một số dự án

Đăng ngày: 09/04/2019; 847 lần đọc

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo​ Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh ngày 29/3/2019.

Theo đó, đối với dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Bình Sơn chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tập trung, khẩn trương thực hiện dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư đối với 47 hộ dân còn lại trong khu vực dự án; trong đó đến ngày 30/4/2019 giải quyết xong 37 hộ, đến ngày 15/5/2019 giải quyết xong 10 hộ còn vướng mắc; bàn giao mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư.

Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn và Ban Quản lý dự án NCMR Nhà máy lọc dầu Dung Quất có trách nhiệm xây dựng tường rào bảo vệ mặt bằng được tỉnh giao, đảm bảo không xảy ra tình trạng tái lấn chiếm; đồng thời triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ cam kết.

Đối với các lô đất tái định cư tại Khu dân cư Tây Bắc Vạn Tường mở rộng giai đoạn 3 còn lại sau khi bố trí đủ cho hộ dân thuộc diện tái định cư theo quy định: Thống nhất chủ trương giao lại toàn bộ các lô đất tái định cư còn lại này cho UBND huyện Bình Sơn để xem xét, giao đất có thu tiền sử dụng đất cho các đối tượng không đủ điều kiện bố trí tái định cư theo quy định nhưng phải di dời chỗ ở, phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Đối với dự án Khu dân cư xã Bình Thạnh: Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi lập quy hoạch chi tiết 1/500 để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo đối với toàn bộ diện tích Khu dân cư theo đúng quy định, trong đó thực hiện đúng quy trình, thủ tục để đấu giá đối với 4,5 ha đất sạch đã được Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng.

Về việc bán tài sản trên đất tại hạng mục Đập dâng - thác nước thuộc dự án Lâm viên thành phố Vạn Tường cho Công ty TNHH Thương mại Bất động sản Hưng Việt: Thống nhất giao Công ty TNHH Thương mại Bất động sản Hưng Việt phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi lập quy hoạch chi tiết 1/500 và đề xuất đầu tư dự án Khu du lịch, nghỉ dưỡng, dịch vụ sinh thái lâm viên Vạn Tường Dung Quất.

Về việc sử dụng đất tại thửa đất số 619, tờ bản đồ số 02, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi do Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Sài Gòn - Quảng Ngãi đang quản lý và sử dụng: Thống nhất chủ trương cho Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Sài Gòn - Quảng Ngãi được gia hạn sử dụng thửa đất số 619, tờ bản đồ địa chính số 2, phường Nghĩa Chánh và thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước đúng theo quy định hiện hành.

                                                                    T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu xử lý tình trạng lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế theo nội dung đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Công văn số 1770/BHXH-GĐBHYT ngày 29/11/2019. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Đức Phổ và UBND xã Phổ Ninh tổ chức kiểm tra thực tế, xác định mức độ ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật trong Kho lưu chứa nông sản (cũ) của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phổ Ninh; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 1256-KL/TU ngày 03/12/2019 để tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả và đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, khẩn trương báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2019 trên địa bàn tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích