English Thứ Bảy, 20-04-2019, 07:51 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 92320875
Đang online: 122

Chỉ đạo giải quyết vướng mắc một số dự án

Đăng ngày: 09/04/2019; 723 lần đọc

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo​ Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh ngày 29/3/2019.

Theo đó, đối với dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Bình Sơn chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tập trung, khẩn trương thực hiện dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư đối với 47 hộ dân còn lại trong khu vực dự án; trong đó đến ngày 30/4/2019 giải quyết xong 37 hộ, đến ngày 15/5/2019 giải quyết xong 10 hộ còn vướng mắc; bàn giao mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư.

Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn và Ban Quản lý dự án NCMR Nhà máy lọc dầu Dung Quất có trách nhiệm xây dựng tường rào bảo vệ mặt bằng được tỉnh giao, đảm bảo không xảy ra tình trạng tái lấn chiếm; đồng thời triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ cam kết.

Đối với các lô đất tái định cư tại Khu dân cư Tây Bắc Vạn Tường mở rộng giai đoạn 3 còn lại sau khi bố trí đủ cho hộ dân thuộc diện tái định cư theo quy định: Thống nhất chủ trương giao lại toàn bộ các lô đất tái định cư còn lại này cho UBND huyện Bình Sơn để xem xét, giao đất có thu tiền sử dụng đất cho các đối tượng không đủ điều kiện bố trí tái định cư theo quy định nhưng phải di dời chỗ ở, phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Đối với dự án Khu dân cư xã Bình Thạnh: Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi lập quy hoạch chi tiết 1/500 để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo đối với toàn bộ diện tích Khu dân cư theo đúng quy định, trong đó thực hiện đúng quy trình, thủ tục để đấu giá đối với 4,5 ha đất sạch đã được Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng.

Về việc bán tài sản trên đất tại hạng mục Đập dâng - thác nước thuộc dự án Lâm viên thành phố Vạn Tường cho Công ty TNHH Thương mại Bất động sản Hưng Việt: Thống nhất giao Công ty TNHH Thương mại Bất động sản Hưng Việt phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi lập quy hoạch chi tiết 1/500 và đề xuất đầu tư dự án Khu du lịch, nghỉ dưỡng, dịch vụ sinh thái lâm viên Vạn Tường Dung Quất.

Về việc sử dụng đất tại thửa đất số 619, tờ bản đồ số 02, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi do Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Sài Gòn - Quảng Ngãi đang quản lý và sử dụng: Thống nhất chủ trương cho Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Sài Gòn - Quảng Ngãi được gia hạn sử dụng thửa đất số 619, tờ bản đồ địa chính số 2, phường Nghĩa Chánh và thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước đúng theo quy định hiện hành.

                                                                    T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện Công văn số 1045/BTTTT-THH ngày 08/4/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về góp ý dự thảo Đề án Chuyển đổi số quốc gia; trực tiếp gửi góp ý về Bộ đúng thời gian quy định.


 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2018 đã được Bộ Tài chính công bố tại Quyết định số 611/QĐ-BTC ngày 05/4/2019 để triển khai thực hiện giám sát theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1741/BYT-KCB ngày 02/4/2019 của Bộ Y tế về việc tăng cường chỉ đạo công tác khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe.


 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, xây dựng dự thảo báo cáo theo nội dung Công văn số 1814/UBVHGDTTN14 ngày 15/3/2019 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng về việc báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp; ham mưu UBND tỉnh trước ngày 27/5/2019.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 30a trên địa bàn các huyện nghèo đến cuối năm 2018, phương hướng thực hiện giai đoạn 2019-2020, theo các nội dung yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1294/LĐTBXH-VPQGGN ngày 04/4/2019; trình UBND tỉnh trước ngày 06/5/2019 để xem xét, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu, rà soát các đồ án quy hoạch, chủ trương của cấp có thẩm quyền liên quan đến việc đề xuất đầu tư xây dựng Nhà máy điện mặt trời tại xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ;  kiểm tra thực tế hiện trường, đánh giá sơ bộ tác động của dự án; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; định kỳ tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng quy định về chế độ nhuận bút, thù lao chi trả cho các hoạt động báo chí, thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh; tổ chức lấy ý kiến của Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan. Trên cơ sở đó tổng hợp, tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích