English Thứ Ba, 18-06-2019, 22:39 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99203895
Đang online: 134

Chỉ đạo giải quyết vướng mắc một số dự án

Đăng ngày: 09/04/2019; 777 lần đọc

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo​ Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh ngày 29/3/2019.

Theo đó, đối với dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Bình Sơn chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tập trung, khẩn trương thực hiện dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư đối với 47 hộ dân còn lại trong khu vực dự án; trong đó đến ngày 30/4/2019 giải quyết xong 37 hộ, đến ngày 15/5/2019 giải quyết xong 10 hộ còn vướng mắc; bàn giao mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư.

Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn và Ban Quản lý dự án NCMR Nhà máy lọc dầu Dung Quất có trách nhiệm xây dựng tường rào bảo vệ mặt bằng được tỉnh giao, đảm bảo không xảy ra tình trạng tái lấn chiếm; đồng thời triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ cam kết.

Đối với các lô đất tái định cư tại Khu dân cư Tây Bắc Vạn Tường mở rộng giai đoạn 3 còn lại sau khi bố trí đủ cho hộ dân thuộc diện tái định cư theo quy định: Thống nhất chủ trương giao lại toàn bộ các lô đất tái định cư còn lại này cho UBND huyện Bình Sơn để xem xét, giao đất có thu tiền sử dụng đất cho các đối tượng không đủ điều kiện bố trí tái định cư theo quy định nhưng phải di dời chỗ ở, phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Đối với dự án Khu dân cư xã Bình Thạnh: Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi lập quy hoạch chi tiết 1/500 để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo đối với toàn bộ diện tích Khu dân cư theo đúng quy định, trong đó thực hiện đúng quy trình, thủ tục để đấu giá đối với 4,5 ha đất sạch đã được Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng.

Về việc bán tài sản trên đất tại hạng mục Đập dâng - thác nước thuộc dự án Lâm viên thành phố Vạn Tường cho Công ty TNHH Thương mại Bất động sản Hưng Việt: Thống nhất giao Công ty TNHH Thương mại Bất động sản Hưng Việt phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi lập quy hoạch chi tiết 1/500 và đề xuất đầu tư dự án Khu du lịch, nghỉ dưỡng, dịch vụ sinh thái lâm viên Vạn Tường Dung Quất.

Về việc sử dụng đất tại thửa đất số 619, tờ bản đồ số 02, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi do Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Sài Gòn - Quảng Ngãi đang quản lý và sử dụng: Thống nhất chủ trương cho Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Sài Gòn - Quảng Ngãi được gia hạn sử dụng thửa đất số 619, tờ bản đồ địa chính số 2, phường Nghĩa Chánh và thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước đúng theo quy định hiện hành.

                                                                    T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1646/BKHCN-VP ngày 07/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc cử 01 huấn luyện viên, 01 vận động viên tham gia thi đấu Giải Vô địch Wushu trẻ châu Á tại Brunei từ ngày 16/8/2019 đến 24/8/2019 như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 697/TTr-SVHTTDL ngày 07/6/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích