English Thứ Bảy, 24-08-2019, 04:15 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107609633
Đang online: 132

Chấm dứt hoạt động lò gạch đất sét nung bằng công nghệ lò vòng và lò đứng liên tục

Đăng ngày: 11/06/2019; 190 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến​ chỉ đạo chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng công nghệ lò vòng và lò đứng liên tục trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, không xem xét kéo dài thời gian hoạt động của các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung bằng công nghệ lò vòng (lò hoffman) và lò đứng liên tục. Yêu cầu các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung bằng công nghệ lò vòng, lò đứng liên tục chấm dứt hoạt động và tháo dỡ theo đúng quy định.

 

UBND các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo hoàn thành việc xóa bỏ các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung bằng công nghệ lò vòng và lò đứng liên tục trên địa bàn; báo cáo UBND tỉnh và gửi Sở Xây dựng kết quả thực hiện trước ngày 30/7/2019.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liêu quan hướng dẫn, tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung bằng công nghệ lò vòng, lò đứng liên tục trên địa bàn tỉnh được điều chỉnh mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất đã thuê xây dựng lò vòng, lò đứng liên tục để thực hiện việc chuyển đổi công nghệ theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 8616/VPCP-CN ngày 10/9/2018 và của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30/7/2019.

 

Sở Xây dựng có trách nhiệm đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện công tác xóa bỏ lò gạch thủ công theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3198/UBND-CNXD ngày 06/6/2018, Công văn số 6723/UBND-CNXD ngày 01/11/2018.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý việc Sở Công Thương thuê đơn vị Tư vấn triển khai xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập thuỷ điện trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thực hiện rà soát các mô hình kinh tế chia sẻ trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó chủ động thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh thực hiện các biện pháp quản lý theo đúng thẩm quyền và quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực đê điều xung yếu trên địa bàn tỉnh và đề xuất danh mục dự án cần gia cố sắp xếp thứ tự ưu tiên, trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu nội dung yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số 5827/BCT-TXTM ngày 12/8/2019, xây dựng kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng, chào mừng “Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4” năm 2020 trên địa bàn tỉnh với tinh thần tiết kiệm và hiệu quả.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích