English Thứ Tư, 23-10-2019, 18:18 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 111097458
Đang online: 147

Chấm dứt hoạt động lò gạch đất sét nung bằng công nghệ lò vòng và lò đứng liên tục

Đăng ngày: 11/06/2019; 216 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến​ chỉ đạo chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng công nghệ lò vòng và lò đứng liên tục trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, không xem xét kéo dài thời gian hoạt động của các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung bằng công nghệ lò vòng (lò hoffman) và lò đứng liên tục. Yêu cầu các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung bằng công nghệ lò vòng, lò đứng liên tục chấm dứt hoạt động và tháo dỡ theo đúng quy định.

 

UBND các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo hoàn thành việc xóa bỏ các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung bằng công nghệ lò vòng và lò đứng liên tục trên địa bàn; báo cáo UBND tỉnh và gửi Sở Xây dựng kết quả thực hiện trước ngày 30/7/2019.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liêu quan hướng dẫn, tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung bằng công nghệ lò vòng, lò đứng liên tục trên địa bàn tỉnh được điều chỉnh mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất đã thuê xây dựng lò vòng, lò đứng liên tục để thực hiện việc chuyển đổi công nghệ theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 8616/VPCP-CN ngày 10/9/2018 và của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30/7/2019.

 

Sở Xây dựng có trách nhiệm đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện công tác xóa bỏ lò gạch thủ công theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3198/UBND-CNXD ngày 06/6/2018, Công văn số 6723/UBND-CNXD ngày 01/11/2018.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sở, ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Định Dũng tại Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đường dây 500kV mạch 3 và các dự án thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; trên cơ sở đó, tổng hợp và trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) và UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, quán triệt nội dung hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn s​ố 4365/LĐTBXH-VPQGGN ngày 11/10/2019; kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện tốt chính sách đối với các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, thực hiện ý kiến của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại Công văn số 6487/TCĐBVN-ATGT ngày 01/10/2019 về việc tăng cường công tác đảm bảo giao thông khu vực Km0+300/QL.24C, tỉnh Quảng Ngãi; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích