English Thứ Sáu, 22-06-2018, 08:27 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 74113800
Đang online: 151
 Cấp giấy phép xây dựng

 

BIỂU MẪU VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 477/2008/QĐ-UBND

ngày 30/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

 

Mẫu số Nội dung

Tải về

1

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị)

 2

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG tẠm

3

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình trạm và cột ăng ten xây dựng trên mặt đất - BTS loại 1)

 4

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

 (Sử dụng cho trạm và cột ăng ten đựợc lắp đặt

vào công trình đã xây dựng-BTS loại 2)

 5

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Cho công trình thuộc dự án...

 6

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho nhà ở nông thôn)

7

Sơ đỒ mẶt bẰng xây dỰng

(Công trình nhà ở nông thôn)

8

GiẤy biên nhẬn

(Hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng)

9

PhiẾu chuyỂn

(Hồ sơ xin cấp GPXD để thu phí xây dựng)

10

PhiẾu yêu cẦu

(Bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ xin cấp GPXD)

11

GiẤy phép xây dỰng

(Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ trong đô thị)

12

GiẤy phép xây dỰng tẠm

(Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ)

13

GiẤy phép xây dỰng

(Dùng cho nhà ở nông thôn)

14

GiẤy phép xây dỰng

(Sử dụng cho các công trình thuộc dự án)

15

GiẤy phép xây dỰng

(Sử dụng cho công trình trạm BTS loại 1)

16

GiẤy phép xây dỰng

(Sử dụng cho công trình trạm BTS loại 2)

17

Đơn đỀ nghỊ điỀu chỈnh giẤy phép xây dỰng

18

Đơn xin điỀu chỈnh, thay đỔi thiẾt kẾ

và cẤp lẠi giẤy phép xây dỰng

19

Biên bẢn

Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình

hoặc công trình để đưa vào sử dụng

20

Thông báo

Về việc khởi công xây dựng công trình.....................

21

Biên bẢn kiỂm tra

Định vị móng, công trình ngầm, cốt xây dựng công trình.

22

Biên bẢn

Ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị

23

QuyẾt đỊnh

Về việc đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị

(Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn)

24

QuyẾt đỊnh

Về việc đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị

(Chánh Thanh tra XD huyện, thành phố hoặc Trưởng phòng chuyên môn QLĐT)

25

QuyẾt đỊnh

Về việc đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị

(Chánh Thanh tra Sở Xây dựng)

26

QuyẾt đỊnh

Về việc cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị

(Chủ tịch UBND huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn)

27

QuyẾt đỊnh

Về việc cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị

(Chánh Thanh tra Sở Xây dựng) 

Phụ lục số 2: Danh mục các tuyến đường, phố quan trọng

Quyết định số 477/2008/QĐ-UBND cấp ngày 30 tháng 12 năm 2008

Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh

Toàn văn Quyết định số 477/2008/QĐ-UBND cấp ngày 30 tháng 12 năm 2008

 


Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì họp Tổ tư vấn của tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương xem xét, xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc công tác bồi thường, GPMB, tái định cư Dự án Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi – giai đoạn 1 B theo kiến nghị của Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất về chủ trương việc Hội Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2022; thời gian tổ chức Đại hội trong tháng 6/2018.​ 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, thực hiện nội dung Công văn số 2288/LĐTBXH-TCGDNN ngày 11/6/2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo đánh giá​ cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, thực hiện nội dung Công văn số 6642/BTC-HCSN ngày 06/6/208 của Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 21/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cu trú, chức thọ, mừng thọ và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi.

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích