English Chủ Nhật, 19-11-2017, 21:20 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 65863166
Đang online: 86
 Cấp giấy phép xây dựng

 

BIỂU MẪU VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 477/2008/QĐ-UBND

ngày 30/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

 

Mẫu số Nội dung

Tải về

1

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị)

 2

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG tẠm

3

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình trạm và cột ăng ten xây dựng trên mặt đất - BTS loại 1)

 4

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

 (Sử dụng cho trạm và cột ăng ten đựợc lắp đặt

vào công trình đã xây dựng-BTS loại 2)

 5

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Cho công trình thuộc dự án...

 6

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho nhà ở nông thôn)

7

Sơ đỒ mẶt bẰng xây dỰng

(Công trình nhà ở nông thôn)

8

GiẤy biên nhẬn

(Hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng)

9

PhiẾu chuyỂn

(Hồ sơ xin cấp GPXD để thu phí xây dựng)

10

PhiẾu yêu cẦu

(Bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ xin cấp GPXD)

11

GiẤy phép xây dỰng

(Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ trong đô thị)

12

GiẤy phép xây dỰng tẠm

(Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ)

13

GiẤy phép xây dỰng

(Dùng cho nhà ở nông thôn)

14

GiẤy phép xây dỰng

(Sử dụng cho các công trình thuộc dự án)

15

GiẤy phép xây dỰng

(Sử dụng cho công trình trạm BTS loại 1)

16

GiẤy phép xây dỰng

(Sử dụng cho công trình trạm BTS loại 2)

17

Đơn đỀ nghỊ điỀu chỈnh giẤy phép xây dỰng

18

Đơn xin điỀu chỈnh, thay đỔi thiẾt kẾ

và cẤp lẠi giẤy phép xây dỰng

19

Biên bẢn

Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình

hoặc công trình để đưa vào sử dụng

20

Thông báo

Về việc khởi công xây dựng công trình.....................

21

Biên bẢn kiỂm tra

Định vị móng, công trình ngầm, cốt xây dựng công trình.

22

Biên bẢn

Ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị

23

QuyẾt đỊnh

Về việc đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị

(Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn)

24

QuyẾt đỊnh

Về việc đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị

(Chánh Thanh tra XD huyện, thành phố hoặc Trưởng phòng chuyên môn QLĐT)

25

QuyẾt đỊnh

Về việc đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị

(Chánh Thanh tra Sở Xây dựng)

26

QuyẾt đỊnh

Về việc cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị

(Chủ tịch UBND huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn)

27

QuyẾt đỊnh

Về việc cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị

(Chánh Thanh tra Sở Xây dựng) 

Phụ lục số 2: Danh mục các tuyến đường, phố quan trọng

Quyết định số 477/2008/QĐ-UBND cấp ngày 30 tháng 12 năm 2008

Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh

Toàn văn Quyết định số 477/2008/QĐ-UBND cấp ngày 30 tháng 12 năm 2008

 


Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi được phép bán nhà cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại dự án Khu đô thị - Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi giai đoạn 1 – giai đoạn 1A thuộc phường Trương Quang Trọng và xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi, tỉn​h Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu ý kiến của Bộ Xây dựng tại Công văn số 2594/BXD-PTĐT ngày 31/10/2017 về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu đô thị - Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi giai đoạn 1 – giai đoạn 1A, tỉnh Quảng Ngãi để tham mưu, đề xuất và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu, thực hiện hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 9054/BKHĐT-KTNN hướng dẫn về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ​ ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trong quá trình tham mưu UBND tỉnh phân bổ ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện Thông tư số 26/2017/TT-BGDĐT ngày 18/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất việc Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm liên kết với Trường Đại học Y Dược Huế tổ chức tu​yển sinh đào tạo ngành Hộ sinh, bậc Đại học, hệ vừa làm vừa học trong kế hoạch năm 2018, số lượng 100 chỉ tiêu, đối tượng tuyển sinh là thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng ngành Hộ sinh, kinh phí đào tạo từ nguồn học phí của học viên, địa điểm đào tạo tại Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản cho phép kể từ ngày 01/9/2017 (ngày Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh có hiệu lực thi hành) trở về sau, UBND các huyện, thành phố được phép lập và phê duyệt phương án dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng đối với hạng mục kinh phí hỗ trợ di chuyển mồ mả được áp dụng như trường hợp Nhà nước thu hồi đất để tính giá trị hỗ trợ.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trực tiếp báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý IV/2017 và tổng hợp cả năm 2017; đề xuất nhiệm vụ cụ thể triển ​khai Đề án Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nội dung Công văn số 9303/BNN-TCLN ngày 06/11/2017 về việc thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tham mưu UBND tỉnh phân bổ vốn thực hiện Chương trình theo quy định.

 

 

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích