English Thứ Năm, 23-05-2019, 18:53 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 95815935
Đang online: 172
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Cấp phát kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi còn thiếu của năm 2017

Đăng ngày: 13/03/2019; 1958 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định​ cấp phát khoản kinh phí hơn 6 tỷ  đồng cho các huyện và Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi để thực hiện chính sách hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi còn thiếu của năm 2017. 

Cụ thể, giao Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi hơn 5,8 tỷ đồng; các huyện: Đức Phổ, Mộ Đức, Minh Long, Sơn Hà: 259 triệu đồng.

 

UBND các huyện và Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi có trách nhiệm sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019, báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu và tham gia góp ý nội dung dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát; trực tiếp gửi văn bản góp ý cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và báo cáo UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2912/BKHĐT-HTX ngày 07/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hỗ trợ phát triển HTX từ nguồn vốn dự phòng 10% Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1741/UBND-NNTN ngày 10/4/2019; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 25/5/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất bổ sung trụ quảng cáo tại dự án Trung tâm Thương mại và Siêu thị Hùng Cường Big C vào quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh như đề xuất của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 521/SVHTTDL-QLVH ngày 04/5/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích