English Thứ Sáu, 22-03-2019, 19:50 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 89508765
Đang online: 130
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Cả nước đồng loạt ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở vào ngày 01/4/2019

Đăng ngày: 14/03/2019; 449 lần đọc
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi

Chiều 13-3, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo để nghe báo cáo việc chuẩn bị để sẵn sàng thu thập thông tin Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tham dự tại điểm cầu Quảng Ngãi có Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương, đến thời điểm này, Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo tại địa phương và Ban Chỉ đạo của 03 Bộ thực hiện Tổng điều tra theo kế hoạch riêng đã hoàn thiện công việc chuẩn bị để sẵn sàng thu thập thông tin Tổng điều tra bắt đầu từ ngày 01/4/2019.

Cả nước có tổng số  217.586 địa bàn điều tra (196.717 địa bàn điều tra thường và 20.869 địa bàn đặc thù) với 26,2 triệu hộ dân cư và trên 94 triệu người (không bao gồm những người đang làm việc trong ngành công an, quân đội, người làm việc tại các cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài và thân nhân đi cùng) được lập bảng kê. Trong đó, nữ chiếm 50,4%; Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước về tổng số hộ và số người được lập bảng kê, tương ứng là 2,5 triệu hộ và 8,9 triệu người; thành phố Hà Nội có 2,2 triệu hộ và 7,9 triệu người.

Tổng số hộ đăng ký tự cung cấp thông tin trên internet là 68.990 hộ, chiếm 0,26%. Trong đó, số lượng hộ đăng ký nhiều nhất là tại 3 thành phố: Hà Nội 13.228 hộ, Đà Nẵng 7.002 hộ và Thành phố Hồ Chí Minh 27.501 hộ.

Riêng tại Quảng Ngãi, công tác chuẩn bị cho cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cơ bản đã hoàn thành. Trong đó, công tác tập huấn và thực hiện vẽ sơ đồ nền và lập bảng kê trên toàn tỉnh hoàn thành đúng kế hoạch.

Công tác tuyên truyền cho cuộc tổng điều tra đã được triển khai đồng bộ, kịp thời, tập trung cao điểm trong thời gian trước, trong và sau thời điểm điều tra; nội dung tuyên truyền theo đúng hướng dẫn của trung ương và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Toàn tỉnh có 2.813 địa bàn được điều tra; tổng số hộ lập bảng kê là 353.684 hộ; tổng số nhân khẩu lập bảng kê trên 1,2 triệu người, trong đó, nữ trên 610 người; Tổng số nhân khẩu đặc thù 5.531 người; tỷ lệ địa bàn hoàn thành và nghiệm thu đạt 100%.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao sự chuẩn bị của cơ quan tham mưu, các Bộ, ngành, địa phương cho cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo, các Bộ, ngành và chính quyền địa phương các cấp tiếp tục quán triệt mục đích, yêu cầu, quy mô của Tổng điều tra; tập trung tuyên truyền, vận động toàn thể nhân dân tham gia Tổng điều tra, bảo đảm an toàn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương đánh giá kỹ việc tuyển chọn, tập huấn nghiệp vụ công nghệ thông tin cho điều tra viên; tiếp tục rà soát lại hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống máy chủ, đường truyền để chuẩn bị cho cuộc tổng điều tra.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê bảo đảm đường truyền ổn định để thu thập, lưu trữ số liệu kịp thời. Tiếp tục thiết kế hệ thống dữ liệu đồng bộ, hoàn chỉnh để cập nhật thông tin hằng năm để có thể 10 năm tới sẽ không phải thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các địa phương khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị cho Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở, vào sáng 1/4/2019, cả nước sẽ đồng loạt tổ chức lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

T.D


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế theo Đề cương Hướng dẫn của Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 957-CV/BCSĐ ngày 13/3/2019; tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trước ngày 24/3/2019 để báo cáo Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Công văn số 473/BXD-QLN ngày 11/3/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển thực hiện nội dung Công văn số 1285/ BYT – DP ngày 12/3/2019 của Bộ Y tế về việc bổ sung vốn năm 2019 cho Ban Quản lý dự án tỉnh thuộc dự án "An ninh y tế khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng"; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện các nội dung tại điểm 2 Công văn số 1992/VPCP-KTTH ngày 12/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh việc thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1137/UBND-TH ngày 14/3/2019; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích