English Thứ Tư, 22-05-2019, 11:35 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 95690682
Đang online: 173

Cắm mốc phân định ranh giới đất rừng tự nhiên đã giao cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tô quản lý

Đăng ngày: 25/10/2018; 472 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ thống nhất chủ trương việc bố trí kinh phí thực hiện cắm mốc phân định ranh giới ngoài thực địa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất có rừng tự nhiên 1.932,64 ha đã giao cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tô quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của UBND tỉnh.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tô có trách nhiệm thuê đơn vị tư vấn lập Thiết kế kỹ thuật - dự toán cắm mốc phân định ranh giới ngoài thực địa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất có rừng tự nhiên 1.932,64 ha, gửi Sở Tài Nguyên và Môi trường thẩm tra nội dung, trên cơ sở đó, gửi Sở Tài chính thẩm tra dự toán, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt, làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2912/BKHĐT-HTX ngày 07/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hỗ trợ phát triển HTX từ nguồn vốn dự phòng 10% Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1741/UBND-NNTN ngày 10/4/2019; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 25/5/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất bổ sung trụ quảng cáo tại dự án Trung tâm Thương mại và Siêu thị Hùng Cường Big C vào quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh như đề xuất của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 521/SVHTTDL-QLVH ngày 04/5/2019.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện pháp luật khí tượng thủy văn đối với các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh theo nội dung Công văn số 453/TCKTTV-VP ngày 23/4/2019 của Tổng cục Khí tượng thủy văn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn đối với hồ chứa thủy lợi, thủy điện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất gia hạn thời gian để Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Nhật Minh tiếp tục nghiên cứu khảo sát, đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu nông nghiệp hữu cơ ứng dụng công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái tại xã Tịnh Long, TP.Quảng Ngãi theo Công văn số 5148/UBND-NNTN ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh đến ngày 31/8/2019. Quá thời gian nêu trên, Nhà đầu tư không gửi hồ sơ đề xuất đầu tư dự án thì văn bản cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập dự án hết hiệu lực thi hành.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích