English Thứ Bảy, 25-01-2020, 00:56 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117210198
Đang online: 202
 Sở xây dựng
 

 

SỞ XÂY DỰNG

 

tru so(4).gif 

   Địa chỉ: Số 68 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255 3822717       

Fax: 0255 3825466

Email: sxd@quangn​gai.gov.vn

Website: http://sxd.quangngai.gov.vn.

Lãnh đạo Sở

Ông Nguyễn Phong                   Giám đốc Sở

Ông Phùng Minh Tuấn               Phó Giám đốc

Ông Nguyễn Công Hoàng          Phó Giám đốcChức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứ​c của Sở Xây dựng tại Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 của U​BND tỉnh.​


Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Thông tin tiện ích