English Chủ Nhật, 18-08-2019, 04:39 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 106965343
Đang online: 105
 Sở VHTT&DL

Sở Văn hoá, Th​ể thao và Du lịch

Địa chỉ: số 105 Hùng Vương - thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 0255 3.822716

Fax: 0255 3.827566

Mail: svhtt@quangngai.gov.vn

Website: svhttdl.quangngai.gov.vn.

Lãnh đạo Sở

Ông Nguyễn Minh Trí                 Giám đốc

Ông Cao Văn Chư                      Phó giám đốc

Bà Huỳnh Thị Phương Hoa        Phó giám đốc


Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 09/09/2016 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Th​ể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi


Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 8724/BTC-QLKT ngày 31/7/2019 của Bộ Tài chính về việc cung cấp thông tin tài chính của chủ đầu tư cho Kho bạc Nhà nước; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện lập và tổng hợp báo cáo tài chính đối với năm tài chính 2018, 2019 theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo thực hiện nội dung đề nghị của Thanh tra Bộ Công an tại Thông báo số 1673/TB-X05 ngày 31/7/2019 về công tác phòng cháy và chữa cháy.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 7137/BGTVT-ATGT ngày 01/8/2019 về việc tăng cường công tác phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt.

 

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cử vận động viên Trương Thanh tham gia thi đấu Giải Vô địch thế giới Pencak Silat tại Thái Lan, từ ngày 29/9/2019 đến 05/10/2019.​

 

 

Thông báo

Thông tin tiện ích