English Chủ Nhật, 18-08-2019, 03:36 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 106962085
Đang online: 105
 Sở Giao thông vận tải
 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG NGÃI


Địa chỉ: 39 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.

Điện thoại: 02553 - 3822709; Fax: 0255 - 3825960;

Email: sgtvt@quangngai.gov.vn

Website: http://sgtvt.quangngai.gov.vn.

 

Lãnh đạo Sở

          Ông Hà Hoàng Việt Phương        Giám đốc

          Ông Lê Nhân                                 Phó Giám đốc

          Ông Đỗ Tiến Đạt                           Phó Giám đốc

          Ông Phạm Ngọc Thuỷ                   Phó Giám đốc

 

          Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của S​ở GTVT tại Quyết định số 67/2016/QĐ-UBND​ ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh.​


Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 8724/BTC-QLKT ngày 31/7/2019 của Bộ Tài chính về việc cung cấp thông tin tài chính của chủ đầu tư cho Kho bạc Nhà nước; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện lập và tổng hợp báo cáo tài chính đối với năm tài chính 2018, 2019 theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo thực hiện nội dung đề nghị của Thanh tra Bộ Công an tại Thông báo số 1673/TB-X05 ngày 31/7/2019 về công tác phòng cháy và chữa cháy.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 7137/BGTVT-ATGT ngày 01/8/2019 về việc tăng cường công tác phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt.

 

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cử vận động viên Trương Thanh tham gia thi đấu Giải Vô địch thế giới Pencak Silat tại Thái Lan, từ ngày 29/9/2019 đến 05/10/2019.​

 

 

Thông báo

Thông tin tiện ích