English Thứ Bảy, 23-06-2018, 05:19 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 74148919
Đang online: 69
 Sở GD
SỞ GD&ĐT QUẢNG NGÃI

            Địa chỉ: 58 Hùng Vương, Thành phố Quảng Ngãi 
            Điện thoại : 055.3824164

            Email : vanphongso@quangngai.edu.vn

            Website: http://www.quangngai.edu.vn.

 

            Lãnh đạo Sở

            Ông Đỗ Văn Phu             Giám đốc

            Ông Trần Hữu Tháp       Phó Giám đốc

            Ông Nguyễn Ngọc Thái  Phó Giám đốc 

            Ông Nguyễn Kiên           Phó Giám đốc

 

            Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 29/6/201​6 của UBND tỉnh.​​Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh  báo cáo sơ kết công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm 2018 gửi các cơ trung ương theo nội dung Công văn số 5756/VPCP-KGVX ngày 18/6/2018 của Văn phòng Chính phủ. Hoàn thành nhiệm vụ, gửi UBND tỉnh trước ngày 27/6/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, góp ý nội dung Dự thảo Thông tư hướng dẫn Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực ngành tài nguyên và môi trường; có văn bản tham gia góp ý trực tiếp, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì họp Tổ tư vấn của tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương xem xét, xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc công tác bồi thường, GPMB, tái định cư Dự án Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi – giai đoạn 1 B theo kiến nghị của Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất về chủ trương việc Hội Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2022; thời gian tổ chức Đại hội trong tháng 6/2018.​ 

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích