English Thứ Hai, 14-10-2019, 08:30 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110609883
Đang online: 328
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Các hợp tác xã nông nghiệp cần liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị

Đăng ngày: 22/05/2019; 479 lần đọc

Sáng 22-5, phát biểu tại hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính nhấn mạnh: Hiện ngành nông nghiệp cả nước nói chung và nông nghiệp Quảng Ngãi nói riêng đang quyết liệt thực hiện hai nhiệm vụ quan trọng là cơ cấu lại ngành nông nghiệp xây dựng nông thôn mới. Đối với cả hai nhiệm vụ này, kinh tế tập thể, hợp tác xã có vai trò đặc biệt quan trọng. 

Thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) là một trong những giải pháp quan trọng để tổ chức lại sản xuất, phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, hỗ trợ có hiệu quả cho kinh tế hộ phát triển, nâng cao thu nhập cho nông dân là nền tảng vững chắc để xây dựng nông thôn mới.

 

Xuất hiện những HTX hoạt động hiệu quả khi liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị

 

Thời gian qua, ngoài việc thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ HTX theo quy định của Trung ương, tỉnh Quảng Ngãi cũng đã ban hành và thực hiện đồng bộ chính sách khuyến khích hỗ trợ HTX phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ phát triển HTX trong giai đoạn mới, cụ thể như chính sách cán bộ, đào tạo và thu hút nguồn nhân lực; Chính sách hỗ trợ thành lập mới HTX; Chính sách hỗ trợ giải thể HTX, hợp nhất hoặc sáp nhập HTX;  Chính sách tài chính, tín dụng; Chính sách hỗ trợ đầu tư; Chính sách hỗ trợ khoa học - công nghệ, khuyến công - nông - thương và chương trình hỗ trợ phát triển HTX; Chính sách đối với Chủ nhiệm HTX (Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX) làm việc lâu năm trong HTX nông nghiệp,...

 

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW trong lĩnh vực nông nghiệp, thực hiện Luật HTX 2003, đặc biệt Luật HTX 2012, nhiều HTXNN trên địa bàn tỉnh đã được củng cố, kiện toàn; nội dung hoạt động của một số HTXNN đã được mở rộng thêm nhiều dịch vụ, đáp ứng phần lớn nhu cầu của thành viên trong một số khâu dịch vụ đầu vào sản xuất; phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, hỗ trợ có hiệu quả cho kinh tế hộ phát triển, nâng cao thu nhập cho nông dân.

 

nb4-22052019.jpg
Quang cảnh hội nghị

Trên địa bàn tỉnh hiện có một số mô hình HTX nổi bật, điển hình như HTX Dịch vụ nông nghiệp Tịnh Thọ (Sơn Tịnh) sản xuất, sơ chế khoai lang Nhật; sản xuất, chế biến lạc và dầu lạc…HTX Nông nghiệp 1 Bình Nguyên (Bnh Sơn) hoạt động tín dụng nội bộ rất hiệu quả với quy mô dư nợ hàng năm lên đến 7 - 9 tỷ đồng; HTX Nông nghiệp Phổ Minh (Đức Phổ) là đại lý cấp I cho nhãn hiệu phân bón Mặt Trời trên địa bàn tỉnh.

 

Một số HTX mới thành lập như HTX sản xuất và kinh doanh nấm Đức Nhuận, HTX sản xuất và tiêu thụ rau củ quả an toàn xã Đức Thắng, HTX nông nghiệp Hòa Phú Thịnh (Mộ Đức); HTX chăn nuôi thỏ Quảng Ngãi và một số HTX ở huyện Sơn Hà đã xây dựng được chuỗi liên kết sản xuất với: Linh Đan miền Trung (Măng Tây), với BigC (rau rừng, gà kiến,…), cung cấp thỏ vào các nhà hàng…Đây còn là những mô hình khởi nghiệp của nhiều bạn trẻ trong nông thôn.

 

nb5-22052019.jpg 
Một số sản phẩm của các HTX liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị

 

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, bên cạnh 43/176 HTXNN hiện có hoạt động hiệu quả, mang lại lợi ích cho HTX và các thành viên, đóng góp tích cực vào phát triển nông nghiệp, nông thôn (chiếm tỷ lệ 24,4%), vẫn còn 133/176 HTX hoạt động chưa hiệu quả (chiếm 75,6%), với những hạn chế cơ bản như còn lúng túng trong tổ chức hoạt động; chưa năng động trong phát triển kinh doanh, hạn chế trong việc tiếp cận thị trường; chưa hình thành được nhiều các liên kết sản xuất với các doanh nghiệp tiêu thụ, chế biến; Trình độ cán bộ quản lý HTX nông nghiệp chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu mới; Vốn lưu động của các HTX nông nghiệp chiếm tỷ trọng thấp; Công tác quản lý nhà nước đối với HTX cũng có nhiều hạn chế,...

 

Khuyến khích, hỗ trợ mô hình khởi nghiệp của thanh niên nông thôn

 

Để phát triển kinh tế tập thể, HTX của tỉnh hiệu quả hơn trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo đối với HTX hiện đang hoạt động có hiệu quả (tốt và khá) cần tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để nâng cao hiệu quả hoạt động. Thực hiện tốt các dịch vụ đầu vào cho sản xuất, trên cơ sở thế mạnh của từng địa phương xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh theo hướng liên kết sản xuất, phát triển sản phẩm mới theo chương trình mỗi xã một sản phẩm.

 

Đối với HTX trung bình, xem xét củng cố về nhân sự, nhất là các chức danh chủ chốt trong HTX; rà soát xây dựng lại phương án sản xuất kinh doanh. Riêng đối với HTX quy mô thôn cần chỉ đạo,vận động việc tổ chức hợp nhất thành HTX quy mô toàn xã. Đối với HTX yếu kém tập trung chỉ đạo việc giải thể các HTX chỉ tồn tại trên hình thức. Đối với các HTX yếu kém khác, nhưng còn hoạt động cầm chừng, các địa phương có trách nhiệm rà soát, tổ chức lại theo hướng sáp nhập hoặc giải thể.

 

nb6-22052019.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao bằng khen cho 9 tập thể và 13 cá nhân điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế tập thể

 

Vận động, khuyến khích, tạo điều kiện để thành lập mới các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, xem đây là định hướng chủ đạo trong phát triển HTX ở giai đoạn tới. Các HTX thành lập trong giai đoạn đến theo hướng mở rộng các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản; gắn với phát triển sản phẩm theo Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và mô hình khởi nghiệp của thanh niên nông thôn- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao về mô hình này.

 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, hợp tác xã; Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể; đẩy mạnh thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng các chức danh chủ chốt trong HTX và bồi dưỡng các bộ quản lý HTX,...

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng Đề án “Thuê chuyên gia Cu Ba hỗ trợ khám, chữa bệnh, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020-2025”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tại Thông báo số 350/TB-VPCP ngày 02/10/2019 của Văn phòng Chính phủ; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu, điều chỉnh các nội dung quy hoạch Khu du lịch Mỹ Khê không còn phù hợp trong quá trình xây dựng đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phần còn lại của xã Tịnh Kỳ và xã Tịnh Khê; khẩn trương hoàn thành đồ án quy hoạch trình UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế làm việc với Công ty TNHH Một thành viên Doanh nghiệp xã hội Cao để xây dựng Đề án cụ thể về việc đầu tư cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn (Bệnh viện đa khoa Dung Quất trước đây); trên cơ sở đó, chủ trì phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ, UBND huyện Bình Sơn và các sở, ngành liên quan tham gia góp ý hoàn chỉnh Đề án, tham mưu UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích