English Thứ Hai, 09-12-2019, 22:16 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114040231
Đang online: 187
Tin tức Bạn đọc viết Xem chi tiết tin tức

Bức tranh nông nghiệp, nông thôn ở Sơn Tịnh ngày càng khởi sắc

Đăng ngày: 16/07/2018; 1616 lần đọc
Nông dân Sơn Tịnh phát triển chăn nuôi heo
 

Phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa bàn, sử dụng đất nông nghiệp tiết kiệm, hiệu quả, những năm qua, bức tranh nông nghiệp, nông thôn ở huyện Sơn Tịnh ngày càng khởi sắc. Huyện đã triển khai nhiều dự án đầu tư hỗ trợ sản xuất, tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần xóa đói, giảm nghèo. 

 

 

Từ khi chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn được mở ra đã giúp cho huyện Sơn Tịnh có điều kiện thuận lợi hơn để thực hiện những chủ trương mới, đem lại cơ hội đổi thay cho bộ mặt nông thôn. Hiện nay, giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện đạt trên 979 triệu đồng/năm; tỷ trọng cơ cấu ngành nông lâm ngư nghiệp chiếm trên 30% trong tổng nền kinh tế của huyện, đạt trên 129% Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Thực hiện tái cơ cấu nền nông nghiệp, Huyện đã đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, ứng dụng khoa học- công nghệ hiện đại, thủy lợi hóa, cơ giới hóa, thông tin hóa thay thế lao động thủ công.

 bdv2-16072018.jpg
Sơn Tịnh hỗ trợ bò cho nông dân phát triển kinh tế

Từ năm 2008 đến nay, toàn huyện đã bê tông hóa trên 120 km đường giao thông, đặc biệt từ năm 2017 đến nay huyện đã thực hiện cơ chế hỗ trợ xi măng gồm 6 đợt với trên 3.900 tấn xi măng, qua đó UBND các xã đã thực hiện trên 130 tuyến với 37 km đường giao thông nông thôn. Thực hiện kiên cố hóa trên 90 km kênh mương loại 3 và nâng cấp sửa chữa nhiều hồ đập đảm bảo phục vụ tưới tiêu. Từ năm 2012 đến nay, Trạm Khuyến nông huyện đã tổ chức 87 mô hình khuyến nông trồng trọt, chăn nuôi, lâm sinh, thủy sản góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, cải thiện và nâng cao đời sống cho người dân. Ông Phạm Hồng Sơn- Trưởng Phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn huyện cho biết: Huyện đã triển khai sử dụng giống lúa mới, áp dụng công nghệ sinh học, thực hiện chương trình “ một phải, năm giảm”; hình thành và phát triển một số mô hình mở rộng qui mô sản xuất và liên kết giữa nông dân, HTX với doanh nghiệp để tổ chức sản xuất và tiêu thụ nông sản lúa giống nhiều nhất ở các xã Tịnh Bắc, Tịnh Minh, Tịnh Hiệp, Tịnh Trà; triển khai thực hiện Dự án ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình liên kết để sản xuất trên 96 ha ngô thương phẩm ở 2 xã Tịnh Đông, Tịnh Giang, năng suất bình quân đạt 70 tạ/ha và Dự án hỗ trợ ứng dụng tiến bộ kỹ thuật khoa học và công nghệ phát triển đàn bò lai hướng thịt trên nền bò cai Zebu ở 3 xã miền núi Tịnh Hiệp, Tịnh Đông, Tịnh Giang. Huyện đã cấp phát 443 liều tinh, 215 lít nitơ, thực hiện phối giống cho 352 con bò.

 bdv3-16072018.jpg
Sơn Tịnh xây dựng mô hình chuyển đổi đất 2 vụ lúa sang trồng 1 vụ lúa và 1 vụ màu theo cơ cấu lúa Đông Xuân - ngô Hè thu

Từ năm 2012 đến năm 2017, các xã trên địa bàn huyện đã thực hiện 28 mô hình chăn nuôi bò cái lai Zebu sinh sản với tổng kinh phí trên 4,8 tỷ đồng, hỗ trợ cho các đối tượng là hộ nông dân nghèo, nâng cao thu nhập, giảm hộ nghèo trên địa bàn xã. Từ nguồn vốn chương trình 135 hỗ trợ phát triển sản xuất, huyện đã thực hiện được 16 mô hình nuôi bò cái lai Zebu sinh sản ở 4 thôn đặc biệt khó khăn thuộc 3 xã: Thôn Đông Hòa xã Tịnh Giang; thôn Vĩnh Tuy xã Tịnh Hiệp; thôn Tân An và Hương Nhượng Bắc xã Tịnh Đông, với tổng kinh phí trên 800 triệu đồng.

bdv4-16072018.jpg
Sơn Tịnh đưa giống lúa lai chất lượng vào sản xuất

Ngoài ra, Huyện còn phát triển lâm nghiệp toàn diện từ quản lý, bảo vệ, trồng, cải tạo, làm giàu rừng đến khai thác, chế biến lâm sản. Giá trị làm ra trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp đạt 61 triệu đồng. Trong đó, có các loại cây trồng thực hiện chuyển đổi cơ cấu có giá trị thu nhập cao như: Cây ngô đạt 104 triệu đồng/ha; cây rau các loại từ 150 triệu đến 160 triệu đồng/ha; cây đậu đỗ đạt 72 triệu đồng/ha; cây đậu phụng đạt 110 triệu đồng/ha; cây khoai lang 150 triệu đồng/ha. Hiện huyện Sơn Tịnh cũng đang tích cực chuyển các loại cây có giá trị thu nhập thấp như cây mía, cây mì chuyển sang trồng các loại cây có giá trị thu nhập cao như khoai lang, đậu phụng và ngô. Các loại cây được chọn tập trung sản xuất thâm canh, qui mô lớn theo hướng mô hình mỗi xã một sản phẩm.

 

Những kết quả đã đạt được thời gian qua, sẽ là tiền đề quan trọng để kinh tế nông nghiệp nông thôn huyện Sơn Tịnh tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn, tạo động lực để huyện nhà ngày càng phát triển.

 

                                                                     Thu Phượng – Kim Cúc


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu xử lý tình trạng lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế theo nội dung đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Công văn số 1770/BHXH-GĐBHYT ngày 29/11/2019. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Đức Phổ và UBND xã Phổ Ninh tổ chức kiểm tra thực tế, xác định mức độ ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật trong Kho lưu chứa nông sản (cũ) của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phổ Ninh; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 1256-KL/TU ngày 03/12/2019 để tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả và đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, khẩn trương báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2019 trên địa bàn tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích