English Thứ Ba, 21-05-2019, 01:29 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 95567041
Đang online: 140

Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố thủ tục hành chính được sửa đổi và bãi bỏ

Đăng ngày: 21/10/2018; 254 lần đọc

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 3086/QĐ-BTNMT​ ngày 10/10/2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai, môi trường, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Theo đó, Quyết định ban hành Danh mục 56 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, gồm: Lĩnh vực đất đai: 02 TTHC cấp Bộ. Lĩnh vực môi trường: 18 TTHC cấp Bộ và 05 TTHC cấp tỉnh. Lĩnh vực địa chất và khoáng sản: 02 TTHC cấp Bộ và 02 TTHC cấp tỉnh. Lĩnh vực tài nguyên nước: 10 TTHC cấp Bộ và 10 TTHC cấp tỉnh. Lĩnh vực khí tượng thủy văn: 03 TTHC cấp Bộ và 03 TTHC cấp tỉnh. Lĩnh vực đo đạc và bản đồ: 01 TTHC cấp Bộ.

Danh mục TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm 06 thủ tục: Cấp chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại; Cấp lại chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại; Cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Cấp điều chỉnh Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Cấp gia hạn Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;  Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Chi tiết Danh mục và nội dung cụ thể của từng TTHC ban hành kèm theo Quyết định này.

VQH

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019 theo ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 1314/BTTTT-KHTC ngày 26/4/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý dự thảo Đề án “Thí điểm thực hiện và cung ứng dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng, dịch vụ công ích tại địa phương”, gửi góp ý về Bộ Thông tin và Truyền thông đúng thời gian quy định (trước ngày 25/5/2019); báo cáo UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện pháp luật khí tượng thủy văn đối với các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh theo nội dung Công văn số 453/TCKTTV-VP ngày 23/4/2019 của Tổng cục Khí tượng thủy văn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn đối với hồ chứa thủy lợi, thủy điện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất gia hạn thời gian để Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Nhật Minh tiếp tục nghiên cứu khảo sát, đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu nông nghiệp hữu cơ ứng dụng công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái tại xã Tịnh Long, TP.Quảng Ngãi theo Công văn số 5148/UBND-NNTN ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh đến ngày 31/8/2019. Quá thời gian nêu trên, Nhà đầu tư không gửi hồ sơ đề xuất đầu tư dự án thì văn bản cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập dự án hết hiệu lực thi hành.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích