English Thứ Tư, 19-06-2019, 07:53 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Bộ Tài chính triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công

Đăng ngày: 06/06/2019; 102 lần đọc

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 5138/BTC-QLCS ngày 06/5/2019 về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công. 

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương, Bộ Tài chính thông báo: hiện nay, Bộ Tài chính đã xây dựng một số thủ tục hành chính thành dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 tại Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, gồm các thủ tụ​c hành chính: Xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản nhận chuyển giao; quyết định điều chuyển tài sản công; quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc, thủ tục điều chuyển tài sản hạ tầng giao thông đường bộ.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến ngành Tài chính tại địa chỉ: http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/dvc_btc. Trong quá trình sử dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 để thực hiện các thủ tục hành chính nêu trên, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi thông tin vào địa chỉ thư điện tử hỗ trợ support@.mof.gov.vn để Bộ Tài chính kịp thời giải đáp, hướng dẫn.

                                                                              VQH


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1646/BKHCN-VP ngày 07/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc cử 01 huấn luyện viên, 01 vận động viên tham gia thi đấu Giải Vô địch Wushu trẻ châu Á tại Brunei từ ngày 16/8/2019 đến 24/8/2019 như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 697/TTr-SVHTTDL ngày 07/6/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích