English Thứ Hai, 14-10-2019, 07:59 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110608774
Đang online: 302
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Bộ Tài chính triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công

Đăng ngày: 06/06/2019; 135 lần đọc

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 5138/BTC-QLCS ngày 06/5/2019 về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công. 

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương, Bộ Tài chính thông báo: hiện nay, Bộ Tài chính đã xây dựng một số thủ tục hành chính thành dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 tại Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, gồm các thủ tụ​c hành chính: Xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản nhận chuyển giao; quyết định điều chuyển tài sản công; quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc, thủ tục điều chuyển tài sản hạ tầng giao thông đường bộ.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến ngành Tài chính tại địa chỉ: http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/dvc_btc. Trong quá trình sử dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 để thực hiện các thủ tục hành chính nêu trên, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi thông tin vào địa chỉ thư điện tử hỗ trợ support@.mof.gov.vn để Bộ Tài chính kịp thời giải đáp, hướng dẫn.

                                                                              VQH


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng Đề án “Thuê chuyên gia Cu Ba hỗ trợ khám, chữa bệnh, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020-2025”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tại Thông báo số 350/TB-VPCP ngày 02/10/2019 của Văn phòng Chính phủ; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu, điều chỉnh các nội dung quy hoạch Khu du lịch Mỹ Khê không còn phù hợp trong quá trình xây dựng đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phần còn lại của xã Tịnh Kỳ và xã Tịnh Khê; khẩn trương hoàn thành đồ án quy hoạch trình UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế làm việc với Công ty TNHH Một thành viên Doanh nghiệp xã hội Cao để xây dựng Đề án cụ thể về việc đầu tư cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn (Bệnh viện đa khoa Dung Quất trước đây); trên cơ sở đó, chủ trì phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ, UBND huyện Bình Sơn và các sở, ngành liên quan tham gia góp ý hoàn chỉnh Đề án, tham mưu UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích