English Thứ Năm, 17-10-2019, 19:51 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110779490
Đang online: 197
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan

Đăng ngày: 07/06/2019; 237 lần đọc

Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 911/QĐ-BTC ngày 31/5/2019 công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Theo đó, Quyết định ban hành kèm theo danh mục 09 TTHC (03 TTHC mới, 05 TTHC sửa đổi bổ sung, 01 TTHC bị bãi bỏ) trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Tài chính theo quy định tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

03 TTHC mới là: thủ tục miễn thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu để phục vụ đảm bảo an sinh xã hội, hàng hóa nhập khẩu để khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp khác (thực hiện tại Bộ Tài chính); thủ tục cấp sổ định mức miễn thuế đối với hàng hóa của tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ (thực hiện tại cấp cục hải quan); thủ tục miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (thực hiện tại cấp chi cục hải quan).

05 TTHC được sửa đổi, bổ sung gồm: 01 thủ tục được thực hiện tại cấp cục hải quan là thông báo danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu; 04 thủ tục thực hiện tại cấp chi cục hải quan là giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc thẩm quyền của chi cục; giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính; hoàn thuế/không thu thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; miễn thuế đối với tài sản di chuyển vượt định mức miễn thuế, quà biếu, quà tặng của cơ quan, tổ chức được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động.

01 TTHC được Bộ Tài chính bãi bỏ là thủ tục cấp lại Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế và Phiếu theo dõi trừ lùi.

VQH

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Đảo Ngọc Lý Sơn tại Công văn Công văn số 115/CV-ĐNLS ngày 29/9/2019 về việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án mở rộng Khách sạn Đảo Ngọc Lý Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu nội dung đề nghị của Tổ hợp tác khai thác đá đen thủ công Bình Tân tại Văn bản số 01/CV ngày 24/9/2019 về việc bổ sung quy hoạch và cho phép thăm dò, khai thác các điểm khoáng sản đá chẻ tại thôn Liêm Quang và Nhơn Hòa I, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì kiểm tra thực tế và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết đề nghị của UBND huyện Ba Tơ tại Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 30/9/2019 về việc xin chủ trương đầu tư khẩn cấp công trình Đập Mang Voang, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương lập nhiệm vụ quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tổ chức thẩm định, trình phê duyệt theo quy định để triển khai các bước tiếp theo.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích